Giải đề Cambridge IELTS 17, Test 3, Reading Passage 2: Palm oil

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 3, Reading Passage 2: Palm oil.
ZIM Academy
04/03/2019
giai de cambridge ielts 17 test 3 reading passage 2 palm oil

Đáp án

Question

Đáp án

14

F

15

G

16

A

17

H

18

B

19

E

20

C

21

B

22

C

23

solid

24

(Sumatran) orangutan/ orang-utan

25

carbon stocks

26

biodiversity

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 17, Test 3, Reading Passage 2

Questions 14-20

Question 14

Đáp án: F

Vị trí: Section F, đoạn 1, câu 2-3.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Danh từ “advantage” trong câu hỏi được đổi thành danh từ “benefit” trong bài đọc.

Giải thích

Section F, đoạn 1, câu 2-3 đưa thông tin rằng palm oil plantations (đồn điền dầu cọ) có lợi ích sinh thái vì số lượng palm oil thu được trên mỗi hecta của chúng có thể gấp bốn đến mười đồn điền dầu khác. Như vậy, đáp án là F.

Question 15

Đáp án: G

Vị trí: Section G, câu 1-2.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Danh từ “production” trong câu hỏi được đổi thành danh từ “producer” trong bài đọc.

Giải thích

Section G, câu 1-2 đưa thông tin về RSPO, một tổ chức được lập ra để đặt tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất palm oil phải đáp ứng để sản phẩm của họ chính thức được coi là "bền vững". Như vậy, đáp án là G.

Question 16

Đáp án: A

Vị trí: Section A, câu 1-2.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Tính từ “global” trong câu hỏi được đổi thành “the world” trong bài đọc.

Giải thích

Section A, câu 1-2 đưa ví dụ về một số đồ dùng hàng ngày có chứa palm oil, như xà phòng, sandwich, bánh quy. Như vậy, đáp án là A.

Question 17

Đáp án: H

Vị trí: Section H, câu cuối.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Cụm danh từ “a particular species” trong câu hỏi được đổi thành “one plant” trong bài đọc.

Giải thích

Section H, câu cuối đưa thông in về một loài cây, tên là bird’s nest fern, mà Elwood tin rằng có thể giúp hồi phục tính đa dạng sinh học và cung cấp nơi ở cho nhiều loài động vật. Như vậy, đáp án là H.

Question 18

Đáp án: B

Vị trí: Section B, câu 2-3.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Vì câu hỏi yêu cầu tìm số liệu nên những con số là từ khoá để xác định vị trí của câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Section B, câu 2-3 đưa số liệu về sự gia tăng diện tích đất để trồng cọ trên thế giới giữa năm 1990 và 2012, và so sánh lượng palm oil được sản xuất mỗi năm hiện tại so với 50 năm trước. Như vậy, đáp án là B.

Question 19

Đáp án: E

Vị trí: Section E, câu 2.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Từ “opposing” trong câu hỏi dược đổi thành “boycotted” trong bài đọc.

Giải thích

Section E, câu 2 đặt câu hỏi rằng liệu việc tẩy chay palm oil có phải là điều mong muốn hay không khi nhiều người dân ở những nước phát triển dựa vào ngành công nghiệp này để kiếm sống. Có thể thấy đây là một lý do kinh tế để không phản đối ngành công nghiệp palm oil. Như vậy, đáp án là E.

Question 20

Đáp án: C

Vị trí: Section C, câu cuối.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Danh từ “creatures” là từ khoá để xác đinh vị trí của câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Section C, câu cuối liệt kê một số động vật bị ảnh hưởng bởi sự nhân rộng của các palm oil plantation, bao gồm orangutan, tê giác, voi, hổ, v.v. Như vậy, đáp án là C.

Questions 21-22

Đáp án: 21 - B; 22 - C

Vị trí: Section G, câu 1-3.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Tên riêng “Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

  • Section G, câu 1-3 đưa thông tin về những cá nhân tham gia tổ chức Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) và giới thiệu một số tiêu chuẩn mà RSPO đưa ra để một sản phẩm palm oil được xem là “bền vững”. 

  • Lựa chọn A, D và E không được đề cập đến trong bài đọc. 

  • Lựa chọn B đúng vì RSPO yêu cầu tính minh bạch (“transparency”) về trữ lượng carbon. 

  • Lựa chọn C đúng vì các tiêu chuẩn được thiết lập dần dần trong một thập kỷ.

Questions 23-26

Question 23

Đáp án: solid

Vị trí: Section A, câu cuối.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Danh từ “manufacturers” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc. 

Cụm từ “not refrigerated” (không được làm lạnh) trong câu hỏi được đổi thành “room temperature” (nhiệt độ phòng) trong bài đọc.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền tính từ chỉ tính chất thuận lợi của palm oil khi nó không được làm lạnh. Section A, câu cuối đưa thông tin rằng palm oil có tính chất độc đáo là giữ được ở dạng rắn ở nhiệt độ phòng, và điều này làm nó trở thành một thành phần lý tưởng để bảo quản. Như vậy, đáp án là “solid” (ở dạng rắn).

Question 24

Đáp án: (Sumatran) orangutan/ orang-utan

Vị trí: Section C, câu cuối.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Cụm từ “spread of oil palm plantations” là từ khoá để xác định câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ ví dụ loài động vật được biết đến nhiều nhất là đã mất môi trường sống do sự lan rộng của oil palm plantation. Section C, câu cuối đưa thông tin rằng Sumatran orangutan là động vật có nguy cơ tuyệt chủng nổi tiếng bị mất môi trường sống vì oil palm plantations. Như vậy, đáp án là “Sumatran orangutan”/”orangutan”.

Question 25

Đáp án: carbon stocks

Vị trí: Section G, câu 3-4.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Tên riêng “RSPO” và cụm từ “sustainable palm oil” là những từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc. 

Cụm danh từ “routine basis” trong câu hỏi được đổi thành “regular assessment” trong bài đọc.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ thứ mà những người trồng oil palm cần kiểm tra thường xuyên để đạt tiêu chuẩn chứng nhận sustainable palm oil của RSPO. Section G, câu 3-4 đưa thông tin rằng RSPO yêu cầu những nhà sản xuất palm oil không chặt phá rừng nguyên sinh, đảm bảo tính minh bạch và đánh giá thường xuyên trữ lượng carbon. Như vậy, đáp án là “carbon stocks” (trữ lượng carbon).

Question 26

Đáp án: biodiversity

Vị trí: Section H, câu cuối.

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Tên riêng “Ellwood” và “the bird’s nest fern” là những từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ thứ mà bird’s nest fern có thể khôi phục ở những khu vực đã trồng cây oil palm. Section H, câu cuối đưa thông tin rằng Elwood tin rằng bird’s nest fern có thể giúp hồi phục tính đa dạng sinh học và cung cấp nơi ở cho nhiều loài động vật. Như vậy, đáp án là “biodiversity” (sự đa dạng sinh học).

Để chinh phục kỳ thi IELTS một cách xuất sắc, việc rèn luyện kỹ năng giải đề là vô cùng quan trọng. Bên cạnh việc tự ôn tập, người học có thể tham gia thêm khóa học uyện thi IELTS chuyên về luyện đề để tăng cường kỹ năng làm bài thi và tối ưu hóa thời gian ôn luyện, luyện đề giúp làm quen với áp lực thời gian trong kỳ thi IELTS thực tế.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 3, Reading Passage 2: Palm oil được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 17 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án Cambridge IELTS 17. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu