Học từ vựng theo chủ đề qua bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe an actor/ actress you admire – Phần 3

Tương tự như phần 2 và phần 1, để đảm bảo trọng tâm, bài viết chủ yếu cung cấp nghĩa và cách dùng trong một số ngữ cảnh nổi bật của những từ vựng/ cách diễn đạt được sử dụng trong câu chuyện mẫu, hỗ trợ cho việc học từ vựng theo chủ đề.

Tìm hiểu về gốc từ và thành phần phụ tố trong tiếng Greek và Latin – Ứng dụng vào các phương pháp học tiếng Anh

Để trở thành một trong những ngôn ngữ tối ưu và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, tiếng Anh đã phải vay mượn, chắc lọc từ rất nhiều ngôn ngữ khác. Theo các nghiên cứu được ghi nhận tới thời điểm hiện nay, hơn 60% các từ trong tiếng Anh đều được cấu thành bằng cách ghép một từ cố định với các phụ tố Latin để tạo thành một từ mới.

tìm-hieu-ve-hinh-thai-hoc-nguon-goc-cua-tieng-anh-va-tieng-hy-lap

Tìm hiểu về hình thái học, nguồn gốc của tiếng Latin và Hy Lạp – Ứng dụng trong việc học từ vựng Tiếng Anh

Tiếng Anh có các thành phần và cấu tạo từ tương tự tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Ở bài viết này, tác giả đưa ra sơ lược về nguồn gốc các từ trong tiếng Anh được mượn từ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, những khái niệm cơ bản về hình thái học, cách hiểu nghĩa của từ mới dựa trên thành phần cấu tạo của từ và những ứng dụng vào việc học từ vựng tiếng Anh.

Giới thiệu ứng dụng học từ vựng Quizlet – Hướng dẫn cách sử dụng Quizlet

Quizlet là một trang web và ứng dụng cho phép người dùng tạo và học các bộ flashcard từ vừng bằng nhiều loại công cụ học tập có hình thức giống như trò chơi. Quizlet là một trong những trang web flashcard được sử dụng rộng rãi nhất và có hơn một triệu người dùng đã đăng ký, tám mươi triệu khách truy cập và là kho lưu trữ cho hơn ba mươi triệu bộ từ vựng do người dùng tạo (Quizlet, 2014)