Cấu trúc Have to | Chi tiết cách sử dụng và ví dụ minh họa

Bài viết hệ thống lại các cách sử dụng và những lưu ý khi sử dụng Modal verb have to trong tiếng Anh. Song song với đó, bài viết cung cấp các ví dụ và bài tập vận dụng kèm theo giúp người học có cái nhìn rõ ràng hơn về cấu trúc have to.
cau truc have to chi tiet cach su dung va vi du minh hoa

Cấu trúc have to là một cấu trúc rất quen thuộc với người học tiếng Anh và được sử dụng rất thường xuyên. Người đọc dễ dàng bắt gặp cấu trúc này trong các cuộc hội thoại hàng ngày, trong phim ảnh, thậm chí sách báo. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người học chưa quá quen thuộc với cấu trúc này, hoặc nắm chưa chắc cách dùng để sử dụng nó một cách thành thạo.

Trong bài viết ngày hôm nay, tác giả sẽ cùng người đọc hệ thống lại các trường hợp sử dụng cấu trúc have to kèm ví dụ cụ thể và bài tập củng cố; hi vọng với những kiến thức trong bài viết, người đọc có thể có một cái nhìn hoàn thiện hơn về cấu trúc này

Key takeaways:

 • Các trường hợp dùng have to:

- Chỉ sự bắt buộc làm gì đó đến từ bên ngoài

- Để đưa lời khuyên mạnh mẽ (dùng trong văn nói)

- Để đưa ra suy luận chắc chắn (dùng ít phổ biến)

- Để chỉ sự không cần thiết

 • Have to còn có các cấu trúc khẳng định, phủ định, nghi vấn, và còn được dùng ở các thì (tense) khác nhau.

 • Have got to là cách diễn đạt đồng nghĩa của have to (phần lớn được dùng bởi người Anh trong giao tiếp hằng ngày), tuy giống nhau về nghĩa nhưng chúng vẫn có một số điểm khác nhau về mặt cấu trúc

Tổng quan về Have To

Trước khi đi sâu vào cấu trúc “have to”, người đọc có thể cần xem lại về động từ khuyết thiếu (modal verbs). Modal verbs là những trợ động từ, đứng trước một động từ chính để bổ nghĩa cho động từ chính.

Modal verbs có thể diễn tả khả năng, sự cần thiết, sự bẳt buộc, sự cấm đoán, lời khuyên hay dự định làm một việc gì đó. 

Từ điển Oxford và Cambridge không liệt kê “have to” trong dãy các modal verbs (như can, could, may, might, will, shall, would, should, must), tuy nhiên, cách dùng “have to” có nhiều điểm tương đồng với các modal verbs.

Have to” có nghĩa tiếng Việt là “phải”, được dùng để chỉ sự bắt buộc, để đưa lời khuyên làm gì đó, và để đưa ra suy luận chắc chắn về một việc nào đó.

Ngoài ra, “have to” còn có các cấu trúc khẳng định, phủ định, nghi vấn, và còn được dùng ở các thì (tense) khác nhau. Tác giả sẽ phân tích cụ thể từng cách dùng và cấu trúc ở các phần tiếp theo.

Have to – Các trường hợp sử dụng

Các trường hợp thường sử dụng have to trong đời sống

Sự bắt buộc

“Have to” được dùng để diễn tả sự bắt buộc phải làm gì đó, sự bắt buộc này xuất phát từ bên ngoài người nói (thường từ các quy tắc, luật lệ, tình huống bên ngoài, hoặc mong muốn của người khác).

Ví dụ:

 • Students have to wear uniforms to school.

→ Học sinh phải mặc đồng phục đến trường. Đây là điều bắt buộc đến từ nội quy nhà trường, bắt học sinh phải làm vậy.

 • They have to finish these exercises today.

→ Họ phải hoàn thành những bài tập này vào hôm nay. Họ phải làm vậy là do giáo viên đã quy định hạn chót là hôm nay.

 • I have to go to school by bus now because my bicycle is broken. 

→ Tôi phải đi học bằng xe buýt bây giờ vì xe đạp của tôi bị hỏng. Tôi bị buộc phải làm vậy là do sự việc xe hư.

Lời khuyên mạnh mẽ

Trong đối thoại thường ngày, không trang trọng, người bản xứ cũng dùng “have to” để đưa lời khuyên mạnh mẽ.

Ví dụ:

 • You have to try this dish! It’s mouth-watering!

→ Bạn nhất định phải thử món ăn này! Nó trông rất ngon!

Lưu ý: Cách dùng này giống với “must”, tuy nhiên, dùng “have to” nghe sẽ informal (không trang trọng) hơn.

Suy luận chắc chắn

Một cách sử dụng ít phổ biến hơn của “have to” đó là để đưa ra suy luận, kết luận chắc chắn về một việc gì đó.

Ví dụ:

 • Emma looks so exhausted every day when she comes home from work. Her job has to be very hard!

→ Emma trông rất mệt mỏi mỗi ngày khi cô ấy đi làm về. Công việc của cô ấy phải rất vất vả! Vì người nói trông thấy Emma mệt như vậy mỗi khi đi làm về, người nói kết luận rằng công việc của Emma phải rất khó khăn.

 • This couple has just broken up after 5 years of dating! There has to be a reason for this.

→ Cặp đôi này vừa chia tay sau 5 năm hẹn hò! Chắc chắn phải có một lý do cho điều này.

Lưu ý: Cách dùng này của “have to” được dùng ít phổ biến hơn “must”.

Không cần làm gì đó

Dạng phủ định của “have to” sẽ có nghĩa là “không cần” làm gì đó.

Ví dụ:

 • This is just a minor injury so you guys don't have to worry about me.

→ Đây chỉ là vết thương nhẹ nên các cậu không cần phải lo lắng cho tớ đâu.

Cấu trúc cụ thể của dạng phủ định sẽ được tác giả làm rõ ở phần tiếp theo của bài viết.

Have to – các dạng câu và thì

“Have to” được sử dụng ở cả ba dạng câu: khẳng định, phủ định và nghi vấn, ngoài ra, “have to” còn được dùng ở tất cả các thì động từ.

Tìm hiểu các dạng câu have to trong tiếng anh

Dạng khẳng định

Chủ ngữ + have to + động từ nguyên thể. 

*Trong dạng câu khẳng định, “have to” cần được chia số ít/nhiều theo chủ ngữchia thì như một động từ chính bình thường. Sau “have to” cần một động từ nữa ở dạng nguyên thể.

Khi dùng ở thì hiện tại

 • Nếu chủ ngữ số nhiều, hoặc là đại từ nhân xưng I, you, we, they thì dùng “have to”.

 • Nếu chủ ngữ số ít, không đếm được hoặc là đại từ nhân xưng he, she, it thì dùng “has to”. 

Ví dụ:

 • You have to try these cakes. They are so delicious!

→ Bạn phải thử những chiếc bánh này. Chúng rất ngon!

Ngoài ra, have to còn được chia các thì khác, ví dụ:

Thì quá khứ đơn

Ví dụ:

 • Yesterday, I had to pick up my brother from school. Hôm qua, tớ đã phải đón em trai đi học về.

Thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

 • I have had to pick up my brother from school since my mum went on a business trip. Tớ đã phải đón em trai đi học về kể từ khi tớ tôi đi công tác. 

Thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ:

 • If I had had to pick up my brother from school, I would not have had time for that party. Nếu tớ phải đón em trai đi học về, tớ sẽ không có thời gian cho bữa tiệc đó.

Thì tương lai

Ví dụ:

 • Tomorrow, I’ll have to pick up my brother from school. (Ngày mai, tớ sẽ phải đón em trai đi học về.)

Lưu ý: Nếu điều sẽ phải làm trong tương lai đã được thống nhất và đồng thuận, ta thường dùng thì hiện tại đơn

Ví dụ:

 • I have to pick up my brother from school at 4 pm tomorrow. (Tớ phải đón em trai đi học về vào 4h chiều mai.)

Mặc dù thời gian của câu trên là tương lai, nhưng người nói không dùng will have to, mà dùng thì hiện tại (have to) chứng tỏ người nói đã đồng ý, đã chốt là sẽ đi đón em trai. 
cách dùng have to trong thì tương lai

Dạng phủ định

Chủ ngữ + trợ động từ + not + have to* + động từ nguyên thể. 

Dạng phủ định được hình thành bằng cách thêm các trợ động từ do, does, did, will, have, had … not vào trước have to.  

Ví dụ:

 • We won’t have to get up early on next Monday morning. (will not = won’t)

→ Chúng ta sẽ không cần phải dậy sớm vào sáng Thứ Hai tuần tới.

*Với thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành, sau khi thêm trợ động từ have/ had ở trước, người học còn cần đổi have to thành V3 (had to).

Ví dụ:

 • We haven't had to do that before.

→ Trước đây chúng ta chưa từng phải làm điều đó.

Dạng nghi vấn

Các trợ động từ do/ does/ did/ will/ have/ had … được mang lên đặt phía trước chủ ngữ để tạo thành câu hỏi với have to.

Câu hỏi yes/ no

Là câu hỏi không có từ để hỏi. Nghĩa tiếng Việt của câu hỏi dạng này là: Ai đó (chủ ngữ) có cần phải làm gì đó hay không?

Trợ động từ + chủ ngữ + have to* + động từ nguyên thể?

Ví dụ:

Do I have to clean the floor now, Mum?

→ Con có cần phải lau sàn bây giờ không hả mẹ?

Câu hỏi có từ để hỏi

Là câu hỏi bắt đầu bằng một trong các từ để hỏi (What, Where, When, Who, How …). Nghĩa của câu hỏi này sẽ thay đổi tùy theo từ để hỏi.

Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + have to* + động từ nguyên thể?

Ví dụ:

 • You look exhausted. What did you have to do at work?

→ Trông bạn thật mệt mỏi. Bạn đã phải làm gì ở chỗ làm vậy?

*Với thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành, sau khi thêm trợ động từ have/ had ở trước, người học còn cần đổi “have to” thành V3 (had to)

Ví dụ:

You have been away for 2 years. What have you had to do during the past 2 years?

→ Bạn đã đi được 2 năm. Bạn đã phải làm gì trong suốt 2 năm qua vậy?

Xem thêm: Cấu trúc Yes No Question chi tiết và những lưu ý khi sử dụng

Phần mở rộng – Have got to

Have got to have to có cùng nghĩa, nhưng have got to là từ informal (không trang trọng) hơn. Have got to thường được sử dụng rộng rãi bởi người Anh (British), khi nói chuyện. Người học không nên được dùng trong văn viết, hay văn nói ở ngữ cảnh trang trọng.

Ở dạng khẳng định, từ have trong have got to thường được nói tắt

Ví dụ:

 • I’ve got to pick up my brother from school. (I‘ve = I have)

 • She’s got to pick up my brother from school. (She’s = She has)

Ở dạng câu phủ định và nghi vấn, have got to có cấu trúc khác với have to:

 1. Dạng phủ định của have got to: người học thêm not trực tiếp vào từ have:

Ví dụ:

 • We haven’t got to get up early on Sunday morning. Chúng ta không phải dậy sớm vào sáng Chủ nhật.

 1. Dạng nghi vấn: người học đưa have ra trước chủ ngữ để hình thành câu hỏi:

Ví dụ:

 • Have we got to get up early on Sunday morning? Chúng ta có phải dậy sớm vào sáng Chủ nhật không?

Ngoài ra, trong khi have to có thể được dùng ở nhiều thì, have got to chỉ có thể được dùng ở hiện tại.

Xem thêm: Phân biệt sự khác nhau giữa Ought to - Must - Should - Have to - Had better

Cách dùng have got to

Bài tập ứng dụng

(1)   This movie is fantastic! You …… to watch it!

(2)   Mum, why have I ……. brush my teeth twice a day?

(3)   Mum, why do I ……. brush my teeth twice a day?

(4)   Students ………. pay a high tuition fee when studying in private schools, but that in public schools is much cheaper.

(5)   I’ve ……… arrive home by 9PM.

(6)   She ……… wear uniforms because she’s working at the bank.

(7)   This subject isn’t compulsory. You ………. study it.

(8)   …… students in your school ……… go to school on Saturdays?

(9)   Everyone ……… take the final exam.

(10)  I’ve just heard the sound of the TV inside. There’s ……. be somebody at home.

(11)  Susan ………… go to class because she is sick.

(12)  My manager ……... work continuously since she arrived at the company.

(13)  When ……. you ……. take the next exam?

(14)  You ………. do this now, Jason! The deadline is next week. Come on! Let’s play football!

Đáp án:

(1)   This movie is fantastic! You have to to watch it!

(2)   Mum, why have I got to brush my teeth twice a day?

(3)   Mum, why do I have to brush my teeth twice a day?

(4)   Students have to pay a high tuition fee when studying in private schools, but that in public schools is much cheaper.

(5)   I’ve got to arrive home by 9PM.

(6)   She has to wear uniforms because she’s working at the bank.

(7)   This subject isn’t compulsory. You don’t have to study it.

(8)   Do students in your school have to go to school on Saturdays?

(9)   Everyone has to take the final exam.

(10)  I’ve just heard the sound of the TV inside. There’s got to be somebody at home.

(11)  Susan doesn’t have to go to class because she is sick.

(12)  My manager has to work continuously since she arrived at the company.

(13)  When will you have to take the next exam?

(14)  You don’t have to do this now, Jason! The deadline is next week. Come on! Let’s play football!

Tổng kết

Qua bài viết trên, tác giả hi vọng người học có thể nắm được các trường hợp sử dụng cấu trúc have to, cũng như các cấu trúc dùng have to trong câu. Ngoài ra, người đọc cũng cần tham khảo thêm một cách diễn đạt khác thường thấy của have to, là have got to và lưu ý sự khác biệt giữa hai cụm này.

Một số chỗ trong bài viết có nhắc đến cách diễn đạt must, tuy nhiên, tác giả chưa đi sâu vào phân biệt have tomust, người học có thể tham khảo thêm ở bài viết riêng về sự khác nhau giữa have to và must.

Tài liệu tham khảo

Redman, Oli. “How to Use Must, Have to and Should – Modal Verbs Video.” Oxford Online English, 6 Apr. 2022, www.oxfordonlineenglish.com/must-have-to-should.

Have-to Modal Verb - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com.” Oxford Advanced Learner’s Dictionary, www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/have-to. Accessed 15 July 2022.

Cambridge Dictionary. “Have Got to and Have to - English Grammar Today - Một Tài Liệu Tham Khảo về Ngữ Pháp và Cách Sử Dụng Tiếng Anh Trongvăn Bản và Giao Tiếp - Cambridge Dictionary.” Cambridge Dictionary, 13 July 2022, dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/have-got-to-and-have-to.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833