Cải thiện tiêu chí Coherence & Cohesion từ 6.0 lên 7.0 trong dạng bài Discussion | Phần 1: Coherence

Trong các yếu tố chấm điểm của IELTS Writing, Coherence - Cohesion là một trong những tiêu chí khó tăng band điểm nhất do nó không chỉ đòi hỏi khả năng ngôn ngữ mà còn yêu cầu người viết phải có tư duy logic và khả năng kết nối ý tưởng.
cai thien tieu chi coherence cohesion tu 60 len 70 trong dang bai discussion phan 1 coherence

Hiện nay, ngày càng có nhiều thí sinh tham gia kỳ thi IELTS với mục tiêu đạt band điểm cao. Tuy nhiên, band 7.0, đặc biệt là trong IELTS Writing hiện vẫn là thử thách khó khăn với nhiều người.

Trong các yếu tố chấm điểm của IELTS Writing, Coherence - Cohesion là một trong những tiêu chí khó tăng band điểm nhất do nó không chỉ đòi hỏi khả năng ngôn ngữ mà còn yêu cầu người viết phải có tư duy logic và khả năng kết nối ý tưởng.

Trong bài viết này, tác giả sẽ phân biệt tiêu chí Coherence - Cohesion ở band 6 và 7, sau đó làm rõ các biểu hiện lỗi sai về Coherence trong bài IELTS Writing Task 2.

Key takeaways

 • Sự khác biệt về Coherence trong hai band điểm này nằm ở việc band 7.0 phát triển ý, chia đoạn hiệu quả hơn, không mắc các lỗi liên kết cơ bản.

 • Dạng bài Discussion thường sẽ đưa ra hai quan điểm trái chiều trong xã hội và đòi hỏi người viết phải bàn luận về cả hai góc độ này cũng như đưa ra quan điểm của cá nhân mình.

 • Người học cần nắm chắc cấu trúc lập luận (luận điểm - luận cứ - kết luận) để có thể kiểm soát ý tốt khi viết.

 • Người học cũng cần tránh viết những câu rườm rà, hoa mỹ nhưng không đóng góp về mặt nội dung cho lập luận.

Tiêu chí Coherence - Cohesion

Theo từ điển Cambridge, “coherence” là tình huống khi các bộ phần của điều gì đó kết nối hòa hợp một cách tự nhiên và hợp lý. “cohesion” là trạng thái liên kết của người, vật.

Trong Writing Task 2, Coherence chỉ mức độ rõ ràng, kết nối, logic về mặt ý tưởng của từng đoạn cũng như trong cả bài viết. Trong khi đó, Cohesion đánh giá tính liên kết của bài viết dựa trên khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng, như từ nối, quan hệ từ, để tạo ra sự kết nối và mạch lạc cho các mệnh đề trong câu, giữa các câu trong đoạn, hay thậm chí giữa các đoạn văn trong bài.

Một bài viết có điểm Coherence - Cohesion cao là một bài viết có các câu và ý tưởng liên kết, phát triển logic, khiến người đọc có thể dễ dàng theo dõi và hiểu được mạch ý từ câu này đến câu khác, từ đoạn này đến đoạn khác.

Ngược lại, một bài viết có Coherence - Cohesion yếu là khi giữa các vế, các câu và các đoạn không có sự kết nối, làm người đọc khó theo dõi, và sẽ có thể có một số câu/ý không hòa hợp với những câu/ý trước hoặc sau nó.

Điểm khác biệt của tiêu chí Coherence ở band 6 và band 7

Để có thể tăng band điểm Writing, người học cần phải nắm rõ sự khác biệt trong các yếu tố chấm điểm của band 6.0 và 7.0.

Theo IDP, tiêu chí Coherence - Cohesion ở hai band điểm này như sau:

Band 6.0: Có thể sắp xếp ý một cách khá mạch lạc; sử dụng được công cụ nối nhưng vẫn còn bị sai hoặc máy móc; tham chiếu chưa hiệu quả; chia được đoạn nhưng có thể chưa logic.

Band 7.0: Sắp xếp và phát triển ý một cách logic; dùng đa dạng từ nối; thể hiện rõ nội dung chính trong mỗi đoạn.

Từ đó, ta có thể thấy sự khác biệt về Coherence trong hai band điểm này nằm ở việc band 7.0 phát triển ý, chia đoạn hiệu quả hơn, không mắc các lỗi liên kết cơ bản.

Coherence - Cohesion là tiêu chí chấm điểm phức tạp, bao gồm cả yếu tố phát triển ý logic mạch lạc, lẫn yếu tố liên kết ý, câu, đoạn văn. Nhiều người học cho rằng chỉ cần dùng nhiều từ nối nâng cao là có thể được điểm cao ở tiêu chí ngày, nhưng như vậy là chưa đủ vì mới chỉ đáp ứng được yếu tố Cohesion của bài.

image-alt

Dạng bài Discussion

Discussion Essay là một trong 5 dạng chính của IELTS Writing Task 2. Dạng bài này thường sẽ đưa ra hai quan điểm trái chiều trong xã hội và đòi hỏi người viết phải bàn luận về cả hai góc độ này cũng như đưa ra quan điểm của cá nhân mình.

Ta có một số đề bài mẫu:

Some people think that childcare centers provide the best services for children of preschool age. Other working parents think that family members such as grandparents will be better carers for their kids. Discuss both views and give your opinion. (Đề thi ngày 29/04/2021)

Research has shown that the transportation of products and people are the main source of pollution. Some people believe the government should be in charge of this, while others believe it is the fault of individuals. Discuss both views and give your opinion. (Đề thi ngày 25/11/2021)

Dưới đây là minh họa cho một đoạn văn Task 2 ở band 6.0, và một đoạn đối chiếu ở band 7.0 để giúp người học hiểu hơn sự khác biệt về yếu tố Coherence ở dạng bài này với hai band điểm trên.

Minh hoạ tiêu chí Coherence ở dạng bài Discussion với band 6-7

Đề bài:

Around the world, many adults are working from home, and more children are beginning to study from home because technology has become cheaper and more accessible. Some people believe that this trend is fully positive, while others argue otherwise.

Discuss both views and give your opinion.

Minh họa band 6.0

First and foremost, it cannot be denied that these changes have had an overall positive effect because they allow people to work and communicate from any location. No matter how far you live, you can make it easy to connect with everyone. Moreover, I believe that people who are working from home are more productive and creative than those who need to go a long distance to their workplace. For instance, with developed technology, we can save time traveling to school or company and be flexible in every situation. Thus, employees and students can also concentrate more on work as they do not get tired by traveling to the office or school. 

Đánh giá:

Đoạn thân bài này chứa nhiều lỗi Coherence về liên kết logic:

 • Ý chứng minh "save time" không liên quan đến luận điểm "more productive and creative": việc tiết kiệm thời gian không trực tiếp dẫn đến việc năng suất và sáng tạo hơn.

 • Ý chứng minh "flexible" không liên quan đến luận điểm "more productive and creative": tương tự, việc linh hoạt về thời gian cũng không dẫn đến việc năng suất và sáng tạo hơn.

 • Thiếu liên kết ý giữa "flexible" và việc không phải di chuyển đến trường, ở đây người viết thiếu một sự giải thích để liên kết hai ý tưởng này.

 • Thiếu liên kết logic giữa nguyên nhân "not get tired" và hệ quả "concentrate" vì mệt mỏi là vấn đề thể chất, tập trung lại là công việc của não.

 • Chưa liên kết được 2 lập luận "save time" và "not get tired", do đó nên 2 vế này cũng thiếu tính liên kết logic.

Ngoài ra, đoạn này cũng mắc lỗi Coherence về phát triển ý:

 • Câu chứa ý "from any location" giống với ý "no matter how far you live", hai câu này đặt nối tiếp nhau nhưng câu sau không đem lại nét ý mới hay đi sâu hơn vào câu trước đó.

 • Luận điểm “work and communicate from any location” chưa có chốt ý mà mới chỉ thêm câu lập luận, khiến ý lập luận thiếu tính phát triển.

Minh họa band 7.0

It is undeniable that remote work offer several merits. One of the main advantages of working and studying from home is the flexibility it offers. This is because people can set their time and work or study at their own pace when not confined to fixed work hours and locations. This can be a major benefit for those who have other commitments, such as caring for children or elderly relatives, or for those who simply prefer to have more control over their schedule. In terms of students, online learning platforms often offer a wider range of courses and resources, enabling students to access educational opportunities that may not be available in traditional brick-and-mortar schools.

Cùng sử dụng luận điểm như đoạn phía trên nhưng đoạn văn này đã giải quyết được nhiều lỗi trong Coherence. Đây là đoạn văn 2 luận điểm, mỗi luận điểm đều được phát triển và chốt lại đầy đủ.

 • Luận điểm đầu tiên nói về sự linh hoạt của việc học và làm việc online (“flexibility “). Nguyên nhân cho việc này là người đi học, đi làm có thể tự sắp xếp thời gian (“can set their time - “) vì không bị bó buộc bởi thời gian và nơi làm việc cố định (“not confined to fixed time and location”).Việc này dẫn đến tác động có lợi khi có những trách nhiệm khác hoặc khi muốn kiếm soát thời gian cá nhân (“benefit… for other commitments…control over schedule”).

Ở đây, các ý luận điểm - lập luận - kết luận ở đây đều có tính liên kết chặt chẽ về mặt logic.

 • Luận điểm thứ hai: cung cấp các khoá học và nguồn tài liệu đa dạng (“offer courses and resources”) có t

  ác động là tạo cơ hội học tập (“access to educational opportunity”).

Phần luận điểm và tác động đều liên quan trực tiếp tới nhau và cũng liên kết với topic đề bài (học online) khi tương phản ý với trường học truyền thống (traditional brick-and-mortar schools).

Cách cải thiện

Dựa vào ví dụ minh họa ở trên, có thể tổng kết lại những lỗi thường gặp trong tiêu chí Coherence ở một bài văn Writing Task 2 dạng bài Discussion là: lỗi thiếu tính phát triển ý và lỗi thiếu tính liên kết ý và lỗi chia đoạn chưa hợp lý.

image-alt

Lỗi thiếu tính phát triển ý

Lỗi thiếu tính phát triển ý là lỗi thường gặp khi người học muốn dùng các diễn đạt hoa mỹ để tăng điểm từ vựng, nhưng lại vô tình viết ra các câu giống nhau về mặt ý mà không có sự phát triển sâu hơn.

Nhìn lại vào biểu hiện của lỗi này trong ví dụ phía trên:

“First and foremost, it cannot be denied that these changes have had an overall positive effect because they allow people to work and communicate from any location. No matter how far you live, technology can make it easy to connect with everyone.”

Ở đây do người viết vừa muốn dùng từ “communicate” lại vừa muốn dùng từ “connect” đều cùng nghĩa với nhau, do đó đã viết hai câu giống nhau về mặt ý nghĩa mà không có tính phát triển. “Work and communicate from any location” không khác với “easy to connect with everyone”, thậm chí câu sau còn không bao hàm được ý work có ở câu trước đấy. Đây là lỗi thiếu tính phát triển xuyên suốt (lack clear progression throughout).

Để cải thiện lỗi này, người học cần tránh viết những câu rườm rà, hoa mỹ nhưng không đóng góp về mặt nội dung cho lập luận. Việc sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau cho cùng một ý có thể không đem lại cho người viết quá nhiều điểm cộng trong yếu tố từ vựng Lexical Resource, nhưng lại là điểm trừ rất lớn trong yếu tố Coherence.

Người học cũng cần nắm chắc cấu trúc lập luận (luận điểm - luận cứ - kết luận) để có thể kiểm soát ý tốt khi viết. Cần đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa các câu đứng cạnh nhau (câu sau có mở rộng, giải thích cho câu trước không? Hay câu sau có là hệ quả của câu trước không?).

Trong câu ví dụ trên, câu theo sau luận điểm “allow people to work and communicate from any location” đang không giải thích hay mở rộng được cho luận điểm. Để cải thiện chuỗi câu này, cần thêm 1 ý có mối quan hệ nguyên nhân (vì sự phát triển của các công nghệ liên lạc trực tuyến cho phép kết nối ở bất cứ đâu có mạng Internet, nhờ có các nền tảng hỗ trợ và sắp xếp công việc trực tuyến có thể sử dụng được tại nhà,…) hoặc có mối quan hệ mở rộng, minh họa cho luận điểm (ví dụ về các nền tảng liên lạc như Facebook, Zalo, Telegram hỗ trợ trao đổi công việc online).

Đọc thêm: Collocation và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2.

Lỗi thiếu tính liên kết ý

Lỗi liên kết ý là khi các câu trong phần lập luận không có tính liên kết logic. Nói cách khác, mỗi câu riêng lẻ trong lập luận có thể không hề sai, nhưng chúng lại không logic khi đứng cạnh nhau. Đây cũng là một lỗi Coherence thường xảy ra do người học chưa nắm chắc được cấu trục lập luận cơ bản trong bài học thuật.

Để cải thiện kỹ năng phát triển ý trong đoạn thân bài, trong cuốn “The Key To Ielts Writing Task 2”, chuyên gia IELTS Pauline Cullen đã đặt ra một danh sách câu hỏi mà người học cần đặt ra khi lên ý tưởng phát triển ý:

 • Các ý tưởng có được sắp xếp logic không?

 • Người đọc có thể phát hiện quan điểm và kết luận của đoạn không?

 • Đã có đủ ý lập luận cho luận điểm chưa?

 • Có ý trùng lặp và không liên quan đến luận điểm không?

 • Câu cuối ý lập luận có liên kết nội dung đoạn văn với câu hỏi không?

Đây là những câu hỏi mà người học cần đặt ra, kết hợp với cấu trúc lập luận (luận điểm - luận cứ - kết luận) để tạo một mạch ý mạch lạc, logic và liên kết với đề bài.

Như trong ví dụ phía trên:

“Moreover, I believe that people who are working from home are more productive and creative than those who need to go a long distance to their workplace. For instance, with developed technology, we can save time traveling to school or company and be flexible in every situation. Thus, employees and students can also concentrate more on work as they do not get tired by traveling to the office or school.”

Các câu trong ý trên không liên kết logic với nhau, phần lập luận chưa thể giải thích cho luận điểm và phần kết luận cũng chưa kết nối được với câu hỏi đề bài về việc làm việc online tại nhà. Điều này khiến cho người đọc khó theo dõi và phát hiện được quan điểm chính trong ý.

Để cải thiện đoạn ý này, cần một ví dụ về một công cụ online hỗ trợ giúp cải thiện hiệu suất hoặc ý giải thích nguyên nhân cho việc tăng hiệu suất và sáng tạo (thoải mái không bị gò bó về không gian nên ít stress hơn, từ đó đầu óc thông thoáng, nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn). Và câu kết luận cũng cần liên hệ lại tới giới hạn đề bài lợi ích - làm việc/học tập online.

Đọc thêm: Cách tránh lỗi kết luận để cải thiện điểm Task Response 6.0 lên 7.0 trong Writing Task 2.

Chia đoạn chưa hợp lý

Lỗi chia đoạn chưa hợp lý là khi người viết chưa sắp xếp đoạn và chia ý phù hợp với dạng bài cũng như quan điểm tổng quát được nêu ra ở mở bài.

Với dạng bài Discussion, người viết cần đặc biệt chú ý tới phân bổ ý cho hai đoạn thân bài. Do đề bài dạng này nhấn mạnh người viết cần phải phân tích cả hai quan điểm, vì vậy cần một đoạn thân bài tương ứng cho mỗi quan điểm.

Để đảm bảo tiêu chí có một quan điểm xuyên suốt cả đoạn văn, người viết nên tránh việc nêu cả hai ý kiến trong đề bài để phân tích trong cùng một đoạn. Nên nhớ rằng, lập luận càng rõ ràng, không lòng vòng thì càng dễ để người viết tránh được các lỗi về sắp xếp ý. Trong khi nếu tương phản, đối chiếu không cần thiết với ý đối lập lại có thể khiến trọng tâm đoạn bị lệch đi.

Ví dụ:

“​​Children who study from home can also benefit from increased flexibility and personalization. Remote learning environments allow students to learn at their own pace, whereas a study program at a physical school will be more fixed and thus constrain students’ personal growth.“

Nếu đọc qua, có thể thấy lập luận trong ví dụ này khá thuyết phục. Tuy nhiên với luận điểm nói về việc học tại nhà (“study from home”) thì ví dụ này lại dành quá nhiều dung lượng để nói tới việc học tại trường (“a study program at a physical school”), không những không đưa ra được kết luận về điểm lợi trong tính linh hoạt của học online, mà thậm chí khiến đoạn văn bị lệch hướng sang vấn đề học tại trường học.

Vậy, để đảm bảo về yếu tố chia đoạn cho dạng bài Discussion, người học cần lưu ý chia mỗi quan điểm đề bài đưa ra vào một đoạn thân bài và chỉ tập trung vào một quan điểm cho mỗi đoạn để đảm bảo tính xuyên suốt về mặt ý. Đồng thời, cần nắm chắc cấu trúc lập luận: luận điểm - luận cứ - kết luận để đảm bảo logic trong sắp xếp ý trong các đoạn thân bài.

Luyện tập

Phát hiện lỗi về Coherence trong đoạn sau và sửa lại:

 1. Firstly, many older people struggle to use new technology. As a result, it can bring disappointments and distractions for workers.

 2. A system with intricate usage makes individuals less confident in finishing a plan. In this regard, if a person does not know how to activate a system, they will decide to give up.

 3. To begin with, working online can be a source of frustration. For example, during the COVID period, thousands of people lost their job due to the lack of adaptation and were replaced by a younger team with high-tech knowledge.

Gợi ý chữa bài:

 1. Lỗi liên kết logic: chủ thể “many older people” không đồng nhất với “workers” ở câu sau do người lao động có thể là ở bất cứ độ tuổi nào. Chưa kể thường thì tuổi già là tuổi nghỉ hưu nên việc đưa ra luận điểm với “older people” là không hợp lí.

Sửa: Firstly, new technology can be difficult to learn. When a person fail to reach their regular level of productivity due to slow adaptation to new platforms, it can lead to increased stress and frustration.

 1. Lỗi thiếu phát triển ý: việc hệ thống phức tạp (“intricate”) là giống với “does not know how to activate a system”, và không thể hoàn thành công việc(“ less confident in finishing a plan”) giống với “decide to give up”. Do đó 2 câu này giống nhau hoàn toàn về mặt ý mà không có sự phát triển.

Sửa: A system with intricate functions makes individuals less confident in finishing a plan, resulting in a reduction in productivity.

 1. Lỗi liên kết logic: luận điểm gây khó chịu (“frustration”) không liên quan tới ý minh họa về việc người lao động bị thay thế.

Sửa: To begin with, remote work pose risk of slow adaptation as new technology can be challenging for some, especially with older employees. For example, during the COVID period, thousands of people lost their job due to the lack of adaptation and were replaced by a younger team with high-tech knowledge.

Tổng kết

Trong bài viết này, tác giả đã so sánh tiêu chí Coherence ở cả hai band điểm, đồng thời chỉ ra các lỗi thường sẽ cản trở người học trên con đường đạt tới band 7.0. Tiêu chí Coherence trong Coherence - Cohesion là thử thách lớn đối với người học muốn tăng từ band điểm 6.0 lên 7.0. Người học cần nắm rõ được yêu cầu của tiêu chí này ở cả hai band điểm và các lỗi về mạch lạc và liên kết ý thường gặp ở band 6.0 để có hướng luyện tập cải thiện điểm số phù hợp.

Đọc thêm:


Nguồn tham khảo

ZIM Academy. “Cách cải thiện theo từng band 4-5-6 ở tiêu chí Coherence and Cohesion trong IELTS Writing”. 17/09/2020. https://zim.vn/cach-cai-thien-theo-tung-band-4-5-6-o-tieu-chi-coherence-cohesion-trong-ielts-writing 

IDP IELTS Vietnam. “Coherence and Cohesion: Bí quyết ghi điểm IELTS Writing”. https://ielts.idp.com/vietnam/prepare/article-coherence-and-cohesion

IDP IELTS Vietnam. “Cách viết Discussion Essay và bài mẫu trong IELTS Writing Task 2”. https://ielts.idp.com/vietnam/prepare/article-ielts-writing-task-2-discussion-essay

Pauline Cullen. “The Key to IELTS Writing Task 2”. 2020.

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu