ZIM Helper - Diễn đàn hỏi đáp Tiếng Anh

Diễn đàn giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS, TOEIC, luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác. Được vận hành bởi các High Achievers.

Loukas Nguyễn07/04/2024
Prefix (1 short question)

"Firstly, we can help by reducing pollution."
Underline one word that contains a prefix in this sentence. 

Right now I'm confused between "firstly" and "reducing", can you answer me this question?

#tieng-anh-thcs
1 người đang theo dõi câu hỏi
Bình luận
khoa trinh04/04/2024
lễ hội

bạn có thể viets đoanj văn tiêngs anh về lễ hội cá phê ko 

1 người đang theo dõi câu hỏi
Bình luận
Ngọc Huyền28/11/2023
presentation

do you think there should be regulations on the use of mobile phones?


1 người đang theo dõi câu hỏi
Bình luận
Kim Phạm23/11/2023
English

cho mình hỏi dấu hiệu nhận biết của câu điều kiện loại 1,2,3 là như nào v ạ?


1 người đang theo dõi câu hỏi
Bình luận
25. Nguyễn Trọng Nhân 7A109/11/2023
Viết lại câu với từ cho sẵn

1. This departmen store is an attraction in my city. The products are of good quality.(Because of)

=> Because of............................................................................................................................

3 người đang theo dõi câu hỏi
Bình luận
Quan Nguyen25/10/2023
Bài tập chia động từ về thì quá khứ tiếp diễn
  1. _______ (she / wait) when you arrived?
  2. I _______ (not feel) well at all yesterday.
  3. _______ (you / wear) jeans yesterday?
  4. He _______  (sleep) and his wife _______  (cook).
  5. Why _______  (he / not / look) at it?
  6. _______ (it / rain) at six o’clock?

Em nhờ thầy/cô giải giúp em các câu bài tập trên với ạ.

#tieng-anh-7#tieng-anh-thcs
2 người đang theo dõi câu hỏi
Bình luận
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833