Idea for IELTS Writing Topic Crime and Technology: Phân tích và lên ý tưởng bài mẫu

Chủ đề Crime and Technology là một chủ đề thường xuyên xuất hiện nhiều lần trong các kỳ thi IELTS Speaking và Writing. Mặc dù là chủ đề xoay quanh cuộc sống bình thường, nhưng nó cũng có thể gây khó dễ cho thí sinh thi bởi sự đòi hỏi về những thuật ngữ hoặc trường từ vựng riêng biệt trong chủ đề Crime and Technology này.
Trần Thị Khánh Linh
18/08/2023
idea for ielts writing topic crime and technology phan tich va len y tuong bai mau

Vì thế nhằm cải thiện band điểm ở tiêu chí từ vựng (lexical resource), bài viết này sẽ giới thiệu một số từ vựng và collocation về chủ đề Crime and Technology để giúp thí sinh mở rộng vốn từ cũng như khả năng sử dụng từ vựng linh hoạt, và chính xác trong các ngữ cảnh khác nhau.

Một số đề bài mẫu trong chủ đề Crime and Technology

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề Crime and Technology để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập tới trong chủ đề này:

 1. Đề bài mẫu 1: The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve the crime. Do you agree or disagree?

 2. Đề bài mẫu 2: Giving detailed descriptions of crimes in newspapers and on TV can have negative consequences, so this kind of information should be restricted in the media. To what extent do you agree or disagree?

 3. Đề bài mẫu 3: It is often thought that the increase in juvenile crime can be attributed to violence in the media. Do you agree that this is the main cause of juvenile crime? What solutions can you offer to deal with this situation?

Tổng quan về các vấn đề trong chủ đề Crime and Technology

Trong thực tế, mặc dù chủ đề Crime and Technology xoay quanh những vấn đề quen thuộc và gần gũi từ chính xã hội xung quanh mình, tuy nhiên sẽ có một số vấn đề khác mà nhiều thí sinh chưa từng tiếp xúc hay có thông tin. Do đó việc bí ý tưởng kèm theo việc bí từ vựng sẽ là một điều gây cản trở cho quá trình làm bài thi của thí sinh. Vì thế, tác giả sẽ liệt kê một số vấn đề mà chủ Crime and Technology thường được nhắc đến gần đây, như là:

 1. Mối quan hệ thiết bị công nghệ cao và các trường hợp phạm tội.

 2. Việc công chiếu những vụ phạm tội trên các phương tiện truyền thông.

 3. Sự gia tăng tội phạm vị thành niên do hình ảnh bạo lực trên các phương tiện truyền thông.

Idea for IELTS Writing task 2 topic Crime and Technology

Vấn đề 1: Mối quan hệ thiết bị công nghệ cao và các trường hợp phạm tội

Lợi ích của sự phát triển công nghệ cao trong việc ngăn chặn tội phạm 

 • A rapid crime detection (Tìm kiếm tội phạm nhanh chóng)

image-alt

Sự tiến bộ của công nghệ là một công cụ tuyệt vời giúp cải thiện các phương pháp tiếp cận phát hiện tội phạm. Ví dụ, camera CCTV ngày nay được sử dụng như một phương tiện để nhận dạng tội phạm, hỗ trợ cảnh sát trong các quy trình truy tố hoặc như một bằng chứng rõ ràng về tội phạm hoặc nghi phạm tại tòa án. Vì thế, sự phát triển ngày càng tăng của thị giác máy tính và các hệ thống nhận dạng tạo cơ hội cho việc điều tra giám sát CCTV như một cơ chế xác định tội phạm.

Technological innovation is a wonderful tool that has facilitated the improvement of approaches to crime detection. For example, CCTV cameras are employed as a means to identify crimes, support law enforcement officers with prosecution processes, or as clear evidence of criminals or suspects in a court. Hence, the swift development in computer vision and recognition-based security systems provides opportunities for investigating CCTV surveillance as a crime identification mechanism.

 • Sharing information (Chia sẻ thông tin) 

Trong quá khứ, việc thiếu khả năng tiếp cận thông tin kịp thời đã khiến các cơ quan không thể theo dõi kịp các tội phạm, tuy nhiên nhờ vào những tiến bộ trong việc cập nhật và chia sẻ thông tin trên công nghệ cao đã dẫn đến sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các tổ chức thực thi pháp luật ở các khu vực khác nhau. Vì thế những hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm có thể được ngăn chặn ngay từ bước đầu. 

In the past, the lack of access to timely information made it impossible for agencies to track down criminals, but thanks to advances in updating, and sharing information on high-profile techs, it has led to tighter connections between law enforcement agencies in different regions. Therefore, serious crimes can be deterred at an early stage.

Bất lợi của của sự phát triển công nghệ cao 

 • Online fraud (Tội phạm gian lận tài chính) 

However, the advancement of technology also makes a contribution to the growth of cybercrime such as online fraud. As with the increasing number of people using the internet to conduct their business every day, online financial scams have become more common and incredibly sophisticated. Hence, fraudulent people will misuse the advent of digitization to manipulate their prospective victims and hack their money accounts. 

Tuy nhiên, sự tiến bộ của công nghệ cũng góp phần vào sự phát triển của tội phạm mạng như gian lận trực tuyến. Cùng với việc ngày càng có nhiều người sử dụng Internet để tiến hành công việc kinh doanh của mình, các trò gian lận tài chính trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và vô cùng tinh vi. Do đó, những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng sự ra đời của số hóa để thao túng các nạn nhân tiềm năng và hack tài khoản tiền của họ.

 • Illegal business activities (Các hoạt động thương mại trái pháp luật)

In fact, social media platforms are popular places where people can network and share information. However, there are businesses having made use of the widespread use of social media to advertise their illegal activities. Online gambling advertisements, for example, are shown on every website to attract vulnerable users. This invisibly encourages people with gambling problems to keep gambling, hence financial devastation is certainly unavoidable.

Trên thực tế, các nền tảng truyền thông xã hội là những nơi phổ biến nơi mọi người có thể kết nối và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp đã lợi dụng việc sử dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông xã hội để quảng cáo các hoạt động bất hợp pháp của họ. Ví dụ, quảng cáo cờ bạc trực tuyến được hiển thị trên mọi trang web để thu hút những người dùng dễ bị tổn thương. Điều này vô hình trung khuyến khích những người có vấn đề cờ bạc tiếp tục cờ bạc, do đó, sự tàn phá tài chính chắc chắn là khó tránh khỏi.

Vấn đề 2: Việc công chiếu những vụ phạm tội trên các phương tiện truyền thông

Bất lợi của việc công chiếu những vụ phạm tội trên các phương tiện truyền thông

 • A high rate of juvenile crime (Tỷ lệ cao của tội phạm vị thành niên)

Những mô tả tội phạm chi tiết có thể gây ảnh hưởng xấu đến khán giả, đặc biệt là những thanh niên trong độ tuổi mỏng manh. Bởi vì tâm lý dễ bị tổn thương và thiếu kinh nghiệm thực tế, những đứa trẻ đó có thể bị cám dỗ làm theo và vi phạm pháp luật nếu tiếp xúc với các chương trình bạo lực đó quá nhiều, điều này vô hình trung khiến họ trở thành những tội phạm ở độ tuổi vị thành niên.

Those detailed crime depictions can have a severe influence on the audience, especially adolescents at fragile ages. Hence, violent programs may inculcate in their minds and with a lack of practical experience, they can imitate and commit the law when excessively exposing to such criminal activities, which invisibly makes them become juvenile delinquents.

 • A higher rate of recidivism (Tỷ lệ tái tội phạm cao )

Các cảnh tội phạm bạo lực cũng làm gia tăng tỷ lệ tái tội phạm trong xã hội của chúng ta. Nhiều tên tội phạm đã thú nhận rằng họ đã lấy cảm hứng từ một bộ phim cụ thể và sử dụng các kỹ thuật được thể hiện trong bộ phim như là một bài học miễn phí để thực hiện tội phạm một cách chuyên nghiệp hơn.

Violent crime scenes also increase the rate of recidivism in our society. Many criminals have confessed that they drew inspiration from a particular movie and used the techniques shown in the film as a free lesson to commit crimes more professionally.

Lợi ích của việc công chiếu những vụ phạm tội trên các phương tiện truyền thông

 • Transparency in the adjudication process (Thể hiện sự minh bạch trong quá trình xét xử )

image-alt

Việc trình bày chi tiết các vụ phạm tội trên các phương tiện thông tin đại chúng làm tăng tính minh bạch trong quá trình xét xử. Điều này có thể củng cố lòng tin của công chúng và nhận thức rõ hơn về hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, họ sẽ cảm thấy an toàn khi biết rằng cộng đồng của mình được bảo vệ bởi các cơ quan pháp luật.

Detailed presentation of crimes via the mass media increases transparency in the adjudication process. This can strengthen the public's trust and greater awareness of the consequences of illegal acts. Therefore, they will feel safe when knowing that their community is protected by legal authorities. 

 • Take precautions from dangers (Cảnh giác khỏi các mối nguy hiểm)

Người lớn nên thường xuyên xem tin tức tội phạm và phim tội phạm để tự nhận thức về những mối nguy hiểm trong xã hội. Điều này sẽ giúp họ thận trọng và thực hiện các bước đề phòng.

Adults should regularly watch crime news and documents to make themselves aware of the dangers in society. Thus, this will help them stay vigilant and take precautions.

Vấn đề 3: Sự gia tăng tội phạm vị thành niên do hình ảnh bạo lực trên các phương tiện truyền thông.

Nguyên nhân của sự gia tăng tỷ lệ tội phạm vị thành niên

 • Violence in video games (Trò chơi chứa nhiều yếu tố bạo lực)

Phương tiện truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hành vi bạo lực của trẻ em. Trên thực tế, trẻ em thường chơi trò chơi điện tử có chứa bạo lực mô phỏng có thể miễn nhiễm với bạo lực và thực hiện các hành vi hung hăng hơn, theo các nghiên cứu tâm lý học. Ví dụ, trò chơi bắn súng khuyến khích người chơi thực hiện các hành động tàn ác và thưởng cho họ vì các hành vi đó, tạo cho thanh thiếu niên lầm tưởng rằng việc làm đó là chấp nhận được về mặt đạo đức trong thực tế.

Media plays a crucial role in shaping children’s violent behavior. In fact, children who often play video games containing simulated violence can become immune to violence and perform more aggressive behaviors, according to psychological research studies. Shooting game, for example, encourages players to commit crimes and rewards them for the behaviors, giving adolescents the myth that it is morally acceptable to do so in reality. 

Các biện pháp xử lý

 • Strictly control violent scenes in video games (Kiểm soát chặt chẽ cảnh bạo lực trong trò chơi điện tử)

Chính phủ nên áp đặt luật nghiêm ngặt về việc kiểm duyệt các cảnh bạo lực nghiêm trọng trong trò chơi điện tử. Điều này sẽ ngăn chặn việc sử dụng sai vũ khí và lầm tưởng về bạo lực như một phương tiện giải quyết xung đột có thể chấp nhận được.

The government should impose strict laws about censoring serious violent scenes in video games. This will prevent the use of weapon-carrying mistakenly and the misconception of violence as an acceptable means of resolving conflict.

Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Crime and Technology

Một số khái niệm chung trong chủ đề Crime and Technology mà người học cần chú ý là:

Từ vựng/ Cụm từ

(Vocabulary or Collocations) 

Meaning (Dịch nghĩa) 

 • To commit a crime/ an offence

 = To break the law

Thực hiện hành vi phạm tội

 • Juvenile criminals 

= Juvenile delinquent 

= Teenage/ Youth criminals

Tội phạm trẻ vị thành niên 

 • Recognition-based security systems

Các hệ thống nhận dạng như khuôn mặt, vân tay, biển số xe 

 • A crime prevention mechanism

Một cơ chế phòng ngừa tội phạm

 • To track down

Theo dõi

 • To deter (somebody) (from something/from doing something)

Ngăn chặn

 • Online fraud 

Hành vi gian lận tài chính trêng mạng

 • To manipulate somebody into something/into doing something

Thao túng ai đó làm việc gì 

 • Financial devastation/ crisis

Sự tàn phá/ khủng hoảng tài chính

 • Detailed crime depictions

Những mô tả tội phạm chi tiết

 • Adolescents at fragile ages

Những thanh niên trong độ tuổi mỏng manh

 • To inculcate in one’s minds

Khắc sâu vào tâm trí của 1 người 

 • The rate of recidivism

Tỷ lệ tái tội phạm

 • To draw inspiration from something

Lấy cảm hứng từ 

 • To be immune to

Trở nên miễn nhiễm với cái gì 

Hướng dẫn lập dàn bài và bài mẫu Topic Crime and Technology

Đê bài: The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve the crime. Do you agree or disagree?

Phân tích đề

 • Chủ đề: Công nghệ và tội phạm

 • Từ khóa: crime rate, decreasing, advanced technology, prevent, solve

 • Vấn đề đặt ra: Tỷ lệ tội phạm đang giảm do công nghệ tiên tiến có thể ngăn chặn và giải quyết tội phạm.

 • Nhiệm vụ: Đây là dạng bài opinion (agree/disagree). Với dạng bài này, chúng ta có thể phát triển ý theo 3 cách sau:

Cách 1: Totally agree - hoàn toàn đồng ý với quan điểm đưa ra
Cách 2: Totally disagree - hoàn toàn phản đối với quan điểm đưa ra
Cách 3: 
 • Partly agree: đồng ý một phần

 • Partly disagree: phản đối một phần

Các bạn có thể tìm hiểu thêm cách viết dạn bài này qua series:

Đối với bài viết này, tác giả sẽ phát triển bài viết theo cách totally agree.

Brainstorm ideas

 1. Introduction: Giới thiệu câu chủ đề và trả lời câu hỏi (Totally agree) và đưa ra quan điểm cho rằng công nghệ hiện đại có nhiều tính năng hữu dụng trong việc ngăn chặn và giải quyết tội phạm.

Body 1: Lợi ích thứ nhất - các thiết bị công nghệ cao cho phép chính quyền có thể giám sát và xử lý tội phạm hiệu quả hơn

 • Sự tiến bộ của công nghệ là phương pháp tiếp cận phòng chống tội phạm.

 • Qúa khứ, việc nhận dạng phụ thuộc vào sự ghi nhớ mờ nhạt của nhân chứng => gây khó khăn trong quá trình bắt tội phạm. 

 • Ví dụ: camera CCTV => cho những hình ảnh rõ nét => nhận dạng tội phạm nhanh, chính xác => hỗ trợ cảnh sát trong các quy trình truy tố + như một bằng chứng tại tòa án. 

 • Do đó, sự phát triển của thị giác máy tính và các hệ thống nhận dạng tạo cơ hội cho việc điều tra giám sát CCTV như một cơ chế phòng ngừa tội phạm.

Body 2: Lợi ích thứ nhất - Hệ thống liên lạc giữa các cơ quan phòng chống tội phạm nhanh hơn

 • Qúa khứ, thiếu khả năng tiếp cận thông tin kịp thời => không thể theo dõi kịp các tội phạm => tỷ lệ tội phạm bỏ trốn cao.

 • Ngày nay, những tiến bộ trong việc cập nhật và chia sẻ thông tin trên công nghệ cao => sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các tổ chức thực thi pháp luật ở các khu vực khác nhau. 

 • Ví dụ: Những vụ án có tội phạm quốc tế vượt biên có thể xử lý nhanh chóng - sự liên hệ gần như ngay lập tức giữa các cơ quan pháp luật của các nước qua công nghệ hiện đại.

=> Giảm thiểu số lượng tội phạm có kế hoạch phạm tội và bỏ trốn sang nước khác.

 • Vì thế những hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm có thể được ngăn chặn ngay từ bước đầu. 

Conclusion: Khẳng định lại nhờ vào các lợi ích của công nghệ việc kiểm soát các hoạt động tội phạm và giải quyết tội phạm, mà tỷ lệ tội phạm có thể giảm thiểu so với quá khứ.

IELTS Writing Sample

It is believed that the crime rate can be decline thanks to enormous benefits of technological advancements. I agree with this point of view because these technological devices can solve and prevent illegal activities.

To begin with, technological innovation is a wonderful tool that has facilitated the improvement of approaches to crime detection. In the past, the investigative processes on crimes heavily relied on blurred eyewitness memory, making it difficult to catch criminals. However, CCTV cameras now, for example, are employed as a means to identify crimes with clear imagery which supports law enforcement officers with prosecution processes or as evidence in a court. Hence, the swift development in computer vision and recognition-based security systems provides opportunities for investigating CCTV surveillance as a crime identification mechanism.

Furthermore, in the past, the lack of access to timely information made it impossible for agencies to track down criminals, hence, they tent to escape from police arrest. Nevertheless, thanks to advances in updating, and sharing information on high-profile techs, it has led to tighter connections between law enforcement agencies in different regions. For example, serious cases involving international crimes that cross borders can be handled quickly as the advent of technology also allows legal authorities to have near-instant communication via the Internet. This reduces the number of criminals who intend to commit crimes and flee to another country. Therefore, serious crimes can be deterred at an early stage.

In conclusion, with technologies being increasingly innovated in today’s society, the crime rate has been significantly reduced compared to many years ago.

Cùng chủ đề:

Tổng kết

Trong bài viết trên, tác giả đã cung cấp các ý tưởng và cách phân tích bài viết topic Crime and Technology. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp thí sinh có thể lập luận, vận dụng từ vựng và đưa ra các dẫn chứng chặt chẽ cho topic Crime and Technology

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833