Idea for IELTS Writing – Topic History: Dàn ý và từ vựng hữu ích

Phân tích câu hỏi, cách lên Idea for IELTS Writing – Topic History cho các đề bài mẫu cùng với các từ vựng thuộc chủ đề, IELTS Writing Sample.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

idea-for-ielts-writing-topic-history-dan-y-va-tu-vung-huu-ich

Trong IELTS Writing Task 2 (học thuật), thí sinh được yêu cầu trình bày quan điểm, ý kiến về một chủ đề tối thiểu 250 từ đối với các chủ đề khác nhau , chẳng hạn như về mặt môi trường, giáo dục, y tế, tội phạm… Và trong đó, lịch sử là một chủ đề tương đối thách thức với thí sinh vì từ vựng và hiểu biết không nhiều để triển khai thành các ý tưởng. Do đó, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn thí sinh phân tích câu hỏi, cách lên Idea for IELTS Writing – Topic History cho các đề bài mẫu cùng với các từ vựng thuộc chủ đề, IELTS Writing Sample.

Một số đề bài mẫu và từ vựng liên quan đến chủ đề History

Đề bài mẫu

 • It is more important for school children to learn about local history than world history. To what extent do you agree or disagree?

 • Some people say history is one of the most important school subjects. Other people think that, in today’s world, subjects like science and technology are more important than history. Discuss both views and give your own opinion.

 • Some people think studying from the past offers no benefits to today’s life, while others believe that history is a valuable source of information for us. Discuss both views and give your own opinion.

Từ vựng liên quan đến chủ đề

 • Foreign invaders (adjective-noun): giặc ngoại xâm

 • Example: Our ancestors fought hard against foreign invaders to regain our national independence.

Lưu ý: Có thể dùng cấu trức Be foregin to something để mang nghĩa cảm thấy lạ lẫm hoặc không biết về điều gì

Example: If you never fly on plane before, there are some rules that you may find foreign to. 

 • Historical figure (adjective-noun): nhân vật lịch sử

Example: William Shakepear is considered a historical figure in the field of literature

Lưu ý: Chúng ta cần phân biệt giữa hai tính từ Historic và Historical

* Historic ‘important or likely to be important in history’: Mang tính lịch sử

Example: It was a historic moment when Uncle Ho read the Declaration of Independence on September 2 1945 (đó là một khoảnh khắc mang tính lịch sử khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945)

image-alt

* Historical means ‘related to the study of things from the past’: Thuộc về lịch sử

Example: Archaeologists found a large number of historical objects when they excavated the field. (Các nhà khảo cổ học tìm thấy một số lượng lớn các cổ vật khi họ khai quật cánh đồng)

 • Gain profound knowledge of historical events: có được lượng kiến thức sâu rộng về các sự kiện lịch sử

Lưu ý: Chúng ta còn có thêm một vài tính từ và động từ khác nhau để tạo collocations với knowledge như

Tính từ : intimate (sâu rộng), comprehensive (toàn diện), firsthand (trực tiếp), rudimentary (cơ bản)

Động từ: gain,share, broaden

-> have intimate knowledge of : có kiến thúcsâu rộng từ việc nghiên cứu hoặc trải nghiệm

Example: She has an intimate knowledge of her national history as she has been a postgraduate in this field for years (Cô ấy am hiểu rõ về lịch sử quốc gia vì cô ấy là nghiên cứu sinh trong lĩnh vực này trong nhiều năm)

-> broaden one’s knowledge : mở mang kiến thức

Example: Watching documentaries really broadened my knowledge of historical events.

 • A sense of patriotism (noun-prep-noun): lòng yêu nước

Example: Whenever I listen to the national anthem, I feel a great sense of patriotism

 1. Beloved homeland (adjective-noun): quê hương yêu dấu

Example: In wartime, a lot of soldiers sacrificied their lives to protect their beloved homeland

 • Time-honored traditions (adjective-noun): những truyền thống quý giá theo thời gian

 • Pass down to the following generations (phrasal vern-noun): truyền lại cho các thế hệ sau

Example: Local history gives a thorough explanation for the existence of some time-honored traditions, thus incentivizing students to preserve and continue to pass them down to the following generations.

 • Feminist protests against women’ abuse and discrimination: những cuộc kháng chiến nữ quyền chống lại sự bạo hành và phân biệt đối xử phụ nữ.

Example: Feminist protests against women’ abuse and discrimination help children clearly understand the significance of gender equality

 • The abolition of slavery (noun-prep-noun): sự bãi bỏ chế độ nô lệ

 • Civil rights and freedom (noun-noun): quyền và tự do công dân.

Example: Lessons about the 13th amendment- the abolition of slavery in the United States, educate them about civil rights and freedom.

Hướng dẫn lên Idea for IELTS Writing – Topic History

Lợi ích khi học môn lịch sử

 • Việc học hỏi về lịch sử giúp thế hệ trẻ có hiểu biết kĩ càng về văn hóa của đất nước mình cũng như quá trình hình thành và phát triển của đất nước (History helps the young generation have profound insights into their own culture, the formation and development of their country)

 • Việc học hỏi các sự kiện xảy ra trong quá khứ là một cách tránh mắc phải những sai lầm đã diễn ra trong lịch sử (Studying past events is a way to avoid repeating mistakes in history).

Hạn chế của môn lịch sử

Lịch sử là lĩnh vực ít được sử dụng đến trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, mọi người sẽ có xu hướng tập trung vào khoa học hoặc công nghệ để đem lại lợi ích tức thời và thiết thực cho cả cuộc sống hiện tại và tương lai. (History is the field that is rarely used in daily life. Therefore, people tend to focus more on science or technology which can offer instant and practical benefits for both present and future lives.)

image-alt

Tìm hiểu về lịch sử quốc gia địa phương

 1. Khi được học về những gì xảy ra trong quá khú tại đất nước hoặc địa phương sinh sống, học sinh không chỉ phát triển lòng yêu nước mà còn có trách nhiệm hơn đối với quê hương của mình. (when students gain profound knowledge of historical events happening where they live, they develop not only a sense of patriotism but also the awareness of their responsibilities for their beloved homeland)

 2. Lịch sử địa phương giúp giải thích rõ hơn về sự tồn tại của những truyền thống lâu đời. Khi học sinh hiểu được vai trò của một truyền thống lâu đời, dù đề đem lại lợi ích cho người xưa hay để tưởng nhớ họ trong hiện tại, học sinh sẽ có ý thức bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ sau (the local history gives a thorough explanation for the existence of some time-honored traditions. When the role of a conventional practice, whether to benefit people in the past or to commemorate them now, is clearly perceived, learners are more likely to preserve it and pass it down to the following generations.)

Tìm hiểu lịch sử thế giới

 1. Sự hiểu biết về các sự kiện thế giới trong quá khứ cho phép học sinh tương tác tốt hơn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới (The awareness of world events in the past can allow students to interact better with others from in the world)

 2. Khi học về lịch sử quốc tế, học sinh sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về cuộc sống (Students can gain a well-rounded perspective of life when learning about world history)

Tầm quan trọng của viện bảo tàng

image-alt

 • Viện bảo tàng cung cấp những cách nhìn khách nhau về lịch sử, từ đó giúp người tham quan mở mang kiến thức của mình về quá khứ (Museums display alternative perspectives on history which allows visistors to enrich their knowledge about the past)

 • Viện bảo tàng đem lại trải nghiệm lịch sử thực tiễn và thú vị (Museums offer exciting and hands-on experience)


Áp dụng Idea for IELTS Writing – Topic History để lập dàn bài

Đề bài: It is more important for school children to learn about local history than world history. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

 • Chủ đề: History

 • Từ khóa: more important, school children, local history, world history

 • Vấn đề đặt ra: Việc học lịch sử địa phương thì quan trọng hơn lịch sử quốc tế.

 • Nhiệm vụ: Đây là dạng bài opinion (agree/disagree). Với dạng bài này, chúng ta có thể phát triển ý theo các cách sau:

Totally agree: hoàn toàn đồng ý với quan điểm đưa ra

Totally disagree: hoàn toàn phản đối với quan điểm đưa ra

 • Partly agree: đồng ý một phần

 • Partly disagree: phản đối một phần

Các bạn có thể tìm hiểu thêm cách viết dạn bài này qua series Cách viết Agree or Disagree Essay có yếu tố so sánh hơn nhất | Phần 1 (zim.vn)).

Đối với bài viết này, tác giả sẽ phát triển bài viết theo cách totally disagree

Brainstorm ideas

 1. Introduction: Giới thiệu câu chủ đề và trả lời câu hỏi (Totally disagree) và đưa ra quan điểm rằng việc học lịch sử địa phương và thế giới đều quan trọng như nhau.

 2. Body 1: Có một vài lí do mà học sinh nên tập trung vào học lịch sử địa phương 

• Khi được học về những gì xảy ra trong quá khú tại đất nước hoặc địa phương sinh sống, học sinh không chỉ phát triển lòng yêu nước mà còn có trách nhiệm hơn đối với quê hương của mình.

• Lịch sử địa phương giúp giải thích rõ hơn về sự tồn tại của những truyền thống lâu đời

Body 2: Đưa ra các lí do ủng hộ việc học về lịch sử thế giới

• Sự hiểu biết về các sự kiện thế giới trong quá khứ cho phép học sinh tương tác tốt hơn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới 

  • Khi học về lịch sử quốc tế, học sinh sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về cuộc sống

Conclusion: Khẳng định lại việc học lịch sử địa phương và quốc tế có vai trò như nhau vì chúng có những lợi ích khác nhau đối với học sinh

IELTS Writing Sample

History has always been an essential part of education. While some people believe that local history plays a more important role to children at school than global one, I disagree with such an opinion, and I believe that students should study both of those aspects of history. 

There are several reasons why schoolers should focus more on the local history. When students gain a profound knowledge of historical events happening where they live, they develop not only a sense of patriotism but also the awareness of their responsibilities for their beloved homeland. For instance, when Vietnamese students are taught about the Vietnam war that led to the regional separation between the north and the south before 1975, they learn that our ancestors won the war by utilising the national power which was the result of reunting two regions. This helps them realize the importance of solidarity and the necessity of a united nation. Another reason is that the local history gives a thorough explanation for the existence of some time-honored traditions. When the role of a conventional practice, whether to benefit people in the past or to commemorate them now, is clearly perceived, learners are more likely to preserve it and pass it down to the following generations. 

On the other hand, the awareness of world events in the past can allow students to interact better with others in the world. Today, children have more opportunities to study abroad or participate in some foreign projects and campaigns, and they tend to highly emphasize their national identity. Therefore, a student who knows well about their friends’ historical backgrounds can easily establish a global friendship with them. Furthermore, students can gain a well-rounded perspective of life when learning about world history. For example, while feminist protests against women’ abuse and discrimination help children clearly understand the significance of gender equality, lessons about the 13th amendment- the abolition of slavery in the United States, educate them about civil rights and freedom.

In conclusion, I believe that local and international history are equally important as the information gained from learning those would benefit children in different ways.

Đọc thêm: Some people think studying from the past offers no benefits to today’s life, while others believe that history is a valuable source of information for us. Discuss both views and give our own opinion.

Tổng kết

Bài viết đã hướng dẫn thí sinh cách lên Idea for IELTS Writing – Topic History. Ngoài ra, bài viết cũng cung cấp một số từ vựng thuộc chủ đề, IELTS Writing Sample. Hy vọng, các bạn có thể tham khảo, áp dụng và luyện tập viết bài để chuẩn bị cho kì thi Ielts của mình một cách tốt nhất.

Huỳnh Phương Nhi

Đọc thêm: It is more important for schoolchildren to learn about local history than world history. To what extent to you agree or disagree?


0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.