IELTS General Writing Task 1 Letter of complaint: Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources

Khai thác tiêu chí Lexical Resources ở band 5 và 6 ở dạng IELTS General Writing Task 1 Letter of complaint để thể cải thiện band điểm.
ZIM Academy
12/06/2021
ielts general writing task 1 letter of complaint cach cai thien 1 band diem tu 5 6 tieu chi lexical resources

IELTS General Training là một dạng bài thi thuộc chuẩn bài thi IELTS tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh dùng trong ngữ cảnh giao tiếp xã hội hoặc làm việc. Với kỹ năng Writing nói riêng, cụ thể là ở Task 1, thí sinh sẽ được nhận dữ liệu về một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư tương ứng. Bài viết dưới đây sẽ tập trung khai thác tiêu chí Lexical Resources ở band điểm 5 và 6 ở cụ thể dạng IELTS General Writing Task 1 Letter of complaint (Letter of complaint) nhằm hỗ trợ người học có thể cải thiện band điểm nói riêng và ứng dụng trong ngôn ngữ nói chung hiệu quả hơn.

Tổng quan về Thư phàn nàn (Letter of Complaint) trong IELTS General Writing Task 1

IELTS General Training là một dạng bài thi thuộc chuẩn bài thi IELTS tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh dùng trong ngữ cảnh giao tiếp xã hội hoặc làm việc. Với kỹ năng Writing nói riêng, cụ thể là ở Task 1, thí sinh sẽ được nhận dữ liệu về một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư tương ứng. 

Theo cách phân loại thư trong IELTS General Writing Task 1 dựa trên mục đích của lá thư, có nhiều loại khác nhau như: Thư yêu cầu (Letter of Request), Thư xin lỗi (Letter of Apology), Thư gợi ý, khuyên nhủ (Letter of Suggestion), Thư phàn nàn (Letter of Complaint), … Bài viết này sẽ tập trung triển khai dạng Thư phàn nàn (Letter of complaint). 

Nhìn chung, thư phàn nàn được viết nhằm truyền tải lời phàn nàn, góp ý tới một công ty, tổ chức hay cá nhân về trải nghiệm không vừa ý nào đó từ phía người viết thư, ví dụ: dịch vụ cung cấp không thỏa đáng, thái độ thiếu chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ hay sản phẩm hư hỏng, có chất lượng không đúng mô tả ban đầu. Do vậy, dạng thư này có sắc thái trang trọng (formal) hay semi-formal (khá trang trọng) tùy vào đối tượng nhận thư.

Đọc thêm: Phân biệt văn phong Formal và Informal Letters trong IELTS Writing Task 1 General – Phần 2

Ví dụ về yêu cầu đề thư phàn nàn:

ielts-general-writing-task-1-letter-of-complaint-cach-cai-thien-1-band-diem-tu-5-6-tieu-chi-lexical-resources-de-baiLetter of Complaint

You do NOT need to write any addresses.

Begin your letter as follows:

Dear … ,

Tiêu chí Lexical Resource trong IELTS General Writing Task 1 – dạng Thư phàn nàn (Letter of Complaint) ở band 5-6

Như mục tiêu đã đề ra ban đầu, bài viết sẽ tập trung phân tích và gợi ý cách cải thiện từ band 5 thành 6 cho tiêu chí Lexical Resource. Sau đây, thông tin tổng quan về tiêu chí này ở hai band điểm cụ thể nêu trên trong IELTS General Writing Task 1 sẽ được trình bày kèm theo các gợi ý cải thiện riêng đối với dạng thư phàn nàn.

So sánh Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1 (Band descriptors) tương ứng với tiêu chí Lexical Resource ở band 5 và 6:

Band 5

 • Uses a limited range of vocabulary, but this is minimally adequate for the task. (Sử dụng lượng từ vựng còn hạn chế, chỉ vừa đủ để hoàn thành bài)

 • May make noticeable errors in spelling and/or word formation that may cause some difficulty for the reader. (Mắc nhiều lỗi đáng kể về chính tả và cấu tạo từ, gây khó khăn cho người đọc)

Band 6

 • Uses an adequate range of vocabulary for the task. (Sử dụng lượng từ vựng đủ rộng để hoàn thành bài)

 • Attempts to use less common vocabulary but with some inaccuracy. (Cố gắng sử dụng từ vựng ít thông dụng dù vẫn thiếu chuẩn xác)

 • Makes some errors in spelling and/or word formation, but they do not impede communication. (Mắc vài lỗi về chính tả và cấu tạo từ nhưng không cản trợ quá trình hiểu)

Như vậy, có thể thấy, các yếu tố mấu chốt nằm ở:

 • Độ đa dạng từ vựng (range of vocabulary): cách dùng đa dạng từ vựng cho việc truyền đạt hiệu quả nội dung. Không có quy định một con số cụ thể về số lượng từ vựng một thí sinh cần phải nắm. Do vậy, tiêu chí này sẽ được quyết định bởi việc nội dung bức thư có được truyền tải rõ ràng và trọn vẹn hay không. Riêng bắt đầu từ band 6, người học cần cố gắng sử dụng từ vựng ít thông dụng (less common vocabulary), tuy nhiên tính thiếu chuẩn xác vẫn được chấp nhận ở mức điểm này.

 • Chính tả (spelling): cách sắp xếp các ký tự theo một trình tự nhất định để cấu thành một từ. 

 • Cấu tạo từ (word formation): bao gồm 4 yếu tố Tiền tố – Hậu tố – Thay đổi từ loại – Từ ghép (theo Cambridge Dictionary).

Từ các yếu tố nêu trên, mục tiếp theo của bài viết sẽ đưa ra các gợi ý giúp cải thiện band điểm.

Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources trong IELTS General Writing Task 1 – dạng Thư phàn nàn

Dưới đây là một bài mẫu Thư phàn nàn tương ứng với band 5 tiêu chí Lexical resources, từ đó tác giả sẽ chỉ ra và gợi ý hướng cải thiện lên band 6.

Bài mẫu band 5:

Dear Sir or Madam,

I am writing to tell you about the laptop I bought at your apartment store last Monday.  

The laptop worked well in the shop. However, when I went to home, I was surprise that I could not turn it on. I looked everything and tried a lot to repare it, but it still could not work. 

I went to your store the next day and told to the manager about my problem. The staff told me to put my laptop there and they would repare it in a few days. However, it has been ten days but I still recive no phone calls. When I finally went back there again yesterday, they talked that they have not done anything with my laptop. Now I am told to wait for other one week. I felt very upsad, because I need my laptop for a meeting at my company.

I think you understand that the service is very quality-low. I would like to have my money back if the laptop is not repared by the end of this week.

I am looking for your reply.

Best,

Andrew Hills.

(185 từ)

Phân tích:

Độ đa dạng từ vựng: lá thư trên còn lặp đi lặp lại một số (cụm) từ (told, very, went) cũng như các lựa chọn hay kết hợp từ còn thiếu chuẩn xác, chỉ vừa đủ để truyền tải đại ý (apartment store, told to …, talked that …, put …, looked everything, other one week, look for …).

Chính tả: các từ repare, recive, upsad đang được viết sai dạng thức và có thể ảnh hưởng tới việc hiểu nghĩa.

Cấu tạo từ: 

 • Từ loại: I was surprise

 • Từ ghép: quality-low

Từ những lỗi sai về từ vựng trên, tác giả sẽ đưa ra giải thích và hướng cải thiện như sau:

ielts-general-writing-task-1-letter-of-complaint-cach-cai-thien-1-band-diem-tu-5-6-tieu-chi-lexical-resources-loi-saiLỗi sai phổ biến ở band 5.0


Band 5

Band 6

Độ đa dạng từ vựng

apartment store

 • Cách kết hợp từ còn nhầm lẫn.

department store

went to home

 • Cách kết hợp từ chưa chính xác.

went home

looked everything

 • Cần bổ sung giới từ “at” hoặc có thể sử dụng động từ “check” (kiểm tra).

looked at everything

hoặc: checked everything

told to the manager

 • Cách kết hợp từ chưa chính xác.

told the manager

hoặc: talked to / spoke to the manager

put my laptop there

 • Hành động “put” ám chỉ việc di chuyển đến hay đặt tại một vị trí cụ thể (trên bàn, trên quầy,...) Ở đây, khách hàng được yêu cầu để máy tính lại cửa hàng để chờ sửa. Lựa chọn từ tốt hơn có thể là động từ “leave”.

leave my laptop there

talked that …

 • Lựa chọn động từ “talk” chưa chính xác. 

told / informed me that …


other one week 

 • Sửa dụng “other” chưa chính xác.

another one week

looking for

 • Cụm “look for” mang nghĩa “tìm kiếm”. Lựa chọn từ tốt hơn có thể là “look forward to” hay “wait for”.

looking forward to

hoặc: waiting for

Chính tả

repare

repair

recive

receive

upsad

upset

Cấu tạo từ

surprise

surprised

quality-low

 • Cách ghép từ chưa chính xác. Bên cạnh đó, cụm đúng “low-quality” thường chỉ đứng trước danh từ. 

low-quality service

Bài mẫu band 6 sau:

Dear Sir or Madam,

I am writing to complain about the laptop I bought at your department store last Monday.  

The laptop worked well in the shop. However, when I went home, I was surprised that I could not turn it on. I checked everything and tried my best to repair it, but it still could not work. 

I visited your store the next day and spoke to the manager about my problem. The staff told me to leave my laptop there and they would repair it in a few days. However, it has been ten days but I still receive no phone calls. When I finally came back there again yesterday, they talked that they have not done anything with my laptop. Now I am told to wait for another one week. I felt very upset, because I need my laptop for a meeting at my company.

I think you understand that the customer service is ineffective. I insist about getting back a refund if the laptop is not repaired by the end of this week.

I am looking forward to your reply.

Best,

Andrew Hills.

(189 từ)

Phân tích:

Các lỗi trên bảng tổng hợp trên đã được giải quyết. Không những vậy, ở bài band 6 tiêu chí Lexical Resources, người viết còn vận dụng một số cụm mang ý nghĩa cụ thể hơn, như: complain about (thay vì “tell about”), visit (thay vì “go to”), try one’s best (thay vì “try a lot”). Hơn nữa, các (cụm) từ ít thông dụng hơn như “customer service” hay “refund” được lựa chọn, tuy vẫn còn tồn tại tính thiếu chuẩn xác: danh từ “service” và tính từ “ineffective” không thường được dùng thành collocation mà thay vào đó, nên dùng các tính từ “poor”, “inadequate”hay “terrible”; động từ “insist” nên được kết hợp với giới từ “on”; hay cụm động từ “get back” và “refund” cũng không kết hợp với nhau mà người viết nên diễn đạt thành “receive/claim a refund”.

Một số điểm cần nhớ về cách cải thiện:

Độ đa dạng từ vựng: Tích cực tiếp thu từ vựng liên quan đến các tình huống thường gặp ở dạng Thư phàn nàn (nhà hàng, cửa hàng mua sắm, nhà hàng, khách sạn, …) cũng như các từ vựng diễn tả sự thất vọng, giận dữ. 

Gợi ý các cách diễn đạt thường sử dụng cố định trong dạng thư phàn nàn

Mục đích viết thư:

 • I am writing to complain about [trải nghiệm] / express my disappointment about [trải nghiệm].

 • The reason I am writing to you is the poor quality of [trải nghiệm] at your store.

Giải thích vấn đề và diễn biến:

 • I expected to [trải nghiệm] . However, that never happened.

 • I could not believe that …

 • I visited your store the next day and spoke to the manager. However, …

Gợi ý giải pháp:

 • The ideal solution would be … 

 • I hope that you will …

 • I believe this problem can be solved by …

 • I insist on …

Chính tả: Người học nên xem qua các quy tắc chính tả chung cũng như luyện tập sử dụng liên tục từ vựng để tạo thói quen viết đúng, đặc biệt đối với các từ dài. Nên có bước đọc dò lại (proofread) sau khi viết.

Cấu tạo từ: Yếu tố ngữ pháp có mối quan hệ chặt chẽ với yếu tố này. Người học cần rèn giũa khả năng sử dụng các điểm ngữ pháp cũng như tập thói quen đọc dò lại.

Tổng kết

Bài viết trên đã tập trung vào vấn đề cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources với dạng Thư phàn nàn trong IELTS General Writing Task 1. Tác giả hy vọng người học có thể tham khảo thông tin trong bài để cải thiện band điểm cho bài thi cũng như ứng dụng trong ngôn ngữ thực tế hiệu quả hơn.

Phạm Trần Thảo Vy

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833