Cách cải thiện tiêu chí Task Response từ 5.0 lên 6.0 trong Discuss both view IELTS Writing Task 2

Bài viết trình bày sự khác biệt ở band 5.0 và 6.0 trong tiêu chí Task Response của Writing Task 2 đề bài Discuss both view và các hướng dẫn để cải thiện band điểm.
Published on
cach-cai-thien-tieu-chi-task-response-tu-50-len-60-trong-discuss-both-view-ielts-writing-task-2

Tiêu chí Task Response là tiêu chí đầu tiên được giám khảo dùng làm căn cứ để đánh giá một bài luận IELTS Writing Task 2 nên đây là tiêu chí quan trọng. Tuy nhiên, đối với người học đây là tiêu chí khó cải thiện hơn so với các tiêu chí Ngữ pháp và tiêu chí Từ vựng do việc này cần người học phân tích và xác định trọng tâm đề bài tốt. Ngoài ra, trong IELTS Writing Task 2, dạng bài Discuss both view là một đề “mở” khi mà thí sinh tự do trình bày quan điểm của mình về hai luồng ý kiến đề bài nêu ra; cũng chính vì sự “mở” này mà việc viết đúng yêu cầu đề bài sẽ trở nên mơ hồ và khó nắm bắt hơn các đề có yêu cầu cụ thể như Cause-Effect-Solution essay hay là Advantages and Disadvantages essay.

Bài viết này sẽ trình bày sự khác biệt về đặc điểm của tiêu chí Task Response ở bài viết ở band 5.0 và band 6.0 trong các bài Discussion essay và đưa ra một số giải pháp để giúp người học nắm bắt trọng tâm của đề bài Discussion tốt hơn, từ đó viết bài có định hướng rõ ràng và đạt band điểm mong đợi.

Key takeaways

 • Các bài viết đạt band 5.0 trong tiêu chí Task Response của dạng bài Discussion là do viết thiếu 1 trong 2 yêu cầu của đề bài (đề cập 2 quan điểm & nêu ý kiến cá nhân), ý kiến cá nhân hoặc một số chi tiết trong bài luận không liên quan đến đề và phát triển ý không đầy đủ;

 • Để đạt band 6.0, bài viết cần đề cập cả 2 quan điểm & nêu ý kiến cá nhân, ý kiến cá nhân phải xoay quanh trọng tâm của đề bài, không có thông tin lạc đề và phát triển ý đầy đủ;

 • Để làm được điều này, thí sinh cần lập dàn ý khái quát các nội dung chính trước khi viết, đọc kỹ đề bài để xác định trọng tâm, luyện viết cấu trúc P.I.E và kỹ thuật referencing (sự ám chỉ).

Xác định yêu cầu đề bài Discussion essay

Khác với Opinion essay là đưa ra một quan điểm nào đó và hỏi thí sinh đồng ý hay không đồng ý về quan điểm đó, đề bài Discussion essay đưa ra hai luồng quan điểm trái ngược nhau và đưa ra hai yêu cầu:

 1. thảo luận hai luồng quan điểm (Discuss both views): điều này đồng nghĩa thí sinh phải viết về cả hai luồng quan điểm trong bài luận;

 2. trình bày ý kiến cá nhân (give your own opinion): thí sinh nêu quan điểm cá nhân trước hai luồng ý kiến này;

ielts-writing-task-2-discussion-essay-cach-cai-thien-tu-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-01

Bài viết của thí sinh cần phải đáp ứng đủ hai yêu cầu này. Nếu thiếu 1 trong 2 yếu tố thì bài viết sẽ đạt tối đa 5.0 ở tiêu chí Task Response.

Ví dụ:

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

 • Quan điểm 1: chơi thể thao đồng đội tốt hơn chơi thể thao cá nhân

 • Quan điểm 2: chơi thể thao cá nhân tốt hơn chơi thể thao đồng đội

—> Thí sinh phải viết một đoạn thân bài về “chơi thể thao đồng đội”, một đoạn thân bài về “chơi thể thao cá nhân”, và nêu ý kiến về sự so sánh hơn này.

Some people believe that individuals who make a lot of money are the most successful. Others say that those who contribute to society like scientists, the teacher is the most successful. Discuss both and give your opinion

 • Quan điểm 1: người có nhiều tiền là người thành công nhất

 • Quan điểm 2: người đóng góp cho xã hội là người thành công nhất

—> Thí sinh phải viết một đoạn thân bài về “người có nhiều tiền”, một đoạn thân bài về “người có đóng góp cho xã hội”, và nêu ý kiến ai mới là người thành công.


Phân tích tiêu chí Task Response band 5.0 và band 6.0

Mô tả của Hội đồng thi cho bài viết đạt band 5.0 tiêu chí Task Response

 • addresses the task only partially; the format may be inappropriate in places

 • expresses a position but the development is not always clear and there may be no conclusions drawn

 • presents some main ideas but these are limited and not sufficiently developed; there may be irrelevant detail

 • bài viết chỉ trả lời một phần yêu cầu của đề bài. Cấu trúc bài viết không phù hợp ở một số vị trí

 • bài viết trình bày quan điểm của người viết nhưng cách phát triển lập luận không rõ ràng và có thể không có phần kết luận.

 • bài viết trình bày một số ý chính nhưng các ý bị hạn chế và chưa được phát triển đầy đủ; có một vài chi tiết bị lạc đề.

Mô tả của Hội đồng thi cho bài viết đạt band 6.0 tiêu chí Task Response

 • addresses all parts of the task although some parts may be more fully covered than others

 • presents a relevant position although the conclusions may become unclear or repetitive

 • presents relevant main ideas but some may be inadequately developed/unclear

 • bài viết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài mặc dù một số phần chưa được trình bày đủ chi tiết;

 • bài viết trình bày quan điểm của người viết có liên quan đến đề bài mặc dù kết luận có thể không rõ ràng và lặp lại.

 • bài viết trình bày các ý chính liên quan đến đề bài nhưng các ý chưa được phát triển/làm rõ ràng một cách thoả đáng.

Tổng kết các điểm chính

Với hai mô tả trên, có thể thấy:

 1. bài viết đạt band 5.0 chỉ đề cập cả hai luồng quan điểm mà không trình bày ý kiến cá nhân của người viết; hoặc ngược lại trình bày ý kiến cá nhân mà không đề cập đủ hai luồng quan điểm; trong khi bài viết đạt band 6.0 đáp ứng đầy đủ cả hai yêu cầu này.

 2. bài viết đạt band 5.0 chỉ nêu quan điểm của thí sinh mà quan điểm đó lại không liên quan đến đối tượng đề bài nêu ra, trong khi bài viết đạt band 6.0 nêu quan điểm người viết có liên quan trực tiếp đến đối tượng đề bài nêu ra.

 3. bài viết đạt band 5.0 có nêu các ý chính để nhưng phát triển không đầy đủ, trong khi bài viết đạt band 6.0 có nêu các ý chính và có phát triển nhưng không thoả đáng (không hợp lý, thiếu tính thuyết phục)

 4. bài viết đạt band 5.0 có nêu các tiểu tiết thừa, lạc đề, trong khi bài viết đạt band 6.0 gần như không có các chi tiết lạc đề, không liên quan đến bài.

ielts-writing-task-2-discussion-essay-cach-cai-thien-tu-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-02

Ngoài ra, người học có thể tìm hiểu chi tiết hơn về tiêu chí này ở bài viết: Giải thích tiêu chí Task Response trong IELTS Writing Task 2
Ví dụ:

Some people believe that individuals who make a lot of money are the most successful. Others say that those who contribute to society like scientists, the teacher is the most successful.

Discuss both views and give your own opinion.

Bài viết đạt band 5.0 tiêu chí Task Response

Bài viết đạt band 6.0 tiêu chí Task Response

Some people argue that the most successful are individuals who earn a lot of money while others think that those who help society are the most successful. This essay will discuss both views before my opinion is given in the end.

On the one hand, there are two reasons why people who earn huge amounts of money are successful people. First, they can accumulate a lot of money and this can prove their talent. They will develop these things into potential and promising companies. For example, Bill Gates who established Microsoft and turned it into a multi-million dollar technology company which is something that few people can do. Therefore, it is undeniable that they are successful people. Furthermore, with more money, people can have more power, so they are successful. 

On the other hand, people who sponsor for society are also successful people because the measure of an individual’s success in life must be based on the extent to which he or she can help society thrive. For instance, scientists can develop new medicine and medical treatments remedies to help cure serious diseases. People can do anything more easily through using laptops, smartphones and electrical devices on a daily basis of human life. 

In conclusion, how much a person can earn is a sign of success, and people who help society also deserve to be considered successful.

Some people argue that the most successful are individuals who earn a lot of money while others think that those who help society are the most successful. In my opinion, although both views are valid to a certain extent, I side with the latter view.

On the one hand, it is understandable that people who earn huge amounts of money are successful people. It is clear that they can accumulate a lot of money and this can prove their talent. They will develop these things into potential and promising companies. For example, Bill Gates who established Microsoft and turned it into a multi-million dollar technology company which is something that few people can do. Therefore, it is undeniable that they are successful people.

On the other hand, it seems to me that people who sponsor for society are more successful than rich people. This is because the measure of an individual’s success in life must be based on the extent to which he or she can help society thrive. For instance, scientists can develop new medicine and medical treatments remedies to help cure serious diseases, while teachers can help students learn more knowledge and teach students useful things.

In conclusion, while some people think that how much a person can earn is a sign of success, I think that those who help society deserve to be considered successful.

Nhận xét:

 • bài viết chỉ viết về hai luồng quan điểm mà không nêu lên quan điểm của thí sinh, mặc dù ở mở bài có đề cập đến quan điểm (before my opinion is given in the end), nhưng phần kết bài và thân bài không làm rõ quan điểm của người viết;

 • bài viết có giới thiệu các điểm chính nhưng chưa triển khai giải thích: Furthermore, with more money, people can have more power, so they are successful. —> cần phải giải thích mối quan hệ giữa việc có tiền, có ảnh hưởng và thành công

 • bài viết có đề cập chi tiết lạc đề: People can do anything more easily through using laptops, smartphones and electrical devices on a daily basis of human life. —> thông tin này không liên quan đến các câu phía trước và không liên quan đến chủ đề của bài viết là “người đóng góp cho xã hội”.

Nhận xét:

 • bài viết có đề cập đến cả hai luồng quan điểm và có nêu rõ quan điểm của người viết ở các phần mở bài + câu chủ đề đoạn 2 thân bài + phần kết bài bằng các cụm từ thể hiện quan điểm cá nhân;

 • bài viết có giới thiệu các điểm chính và có triển khai giải thích tương đối đầy đủ, tuy vẫn có các điểm chưa hoàn toàn hợp lý: phần đoạn 2 thân bài chưa nêu ra được vì sao những đóng góp cho xã hội lại vượt trội hơn việc kiếm được nhiều tiền để mà từ đó cho rằng việc đóng góp cho xã hội là quan trọng hơn;

 • bài viết không có đề cập chi tiết nào lạc đề.

Cách cải thiện band điểm từ 5.0 lên 6.0 trong tiêu chí Task Response dạng bài Discussion essay

ielts-writing-task-2-discussion-essay-cach-cai-thien-tu-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-03

Đọc kỹ đề bài

Để đảm bảo quan điểm cá nhân nêu ra liên quan trực tiếp đến nội dung của đề bài, thí sinh nên dựa trên đọc đề bài kỹ và xác định các đối tượng được đề cập trong đề bài và định hướng nội dung câu trình bày quan điểm cá nhân xoay quanh các đối tượng này.

Ví dụ:

Some people believe that individuals who make a lot of money are the most successful. Others say that those who contribute to society like scientists, the teacher is the most successful. Discuss both views and give your own opinion.

—> Đề bài đề cập đến 2 đối tượng “người giàu” và “người đóng góp cho xã hội” và yêu cầu đánh giá đối tượng nào là thành công

Đây là minh hoạ 1 mở bài nêu quan điểm không liên quan đến đề bài:

Some people think that those who are rich are the most successful individuals while others argue that those who contribute to the improvement of society such as teachers or scientists are the most successful. I think that it depends on how each person defines the meaning of success.

(Một số người cho rằng những người giàu có là những người thành công nhất trong khi những người khác lại cho rằng những người đóng góp vào sự cải thiện của xã hội như giáo viên hoặc nhà khoa học là những người thành công nhất. Tôi nghĩ rằng điều đó phụ thuộc vào cách mỗi người xác định ý nghĩa của thành công.)

Mở bài trên nêu một quan điểm không liên quan đến các đối tượng đề cập ở đề bài. Đề bài nêu ra đối tượng “người giàu” và “người đóng góp cho xã hội” và đánh giá đối tượng nào là thành công. Trong khi đó, mở bài trên lại nêu quan điểm liên quan đến ý nghĩa của thành công, định nghĩa của thành công.

Đây là minh hoạ 1 mở bài nêu quan điểm liên quan đến đề bài nhờ vào định hướng xoay quanh các đối tượng mà đề nêu ra.

Some people think that those who are rich are the most successful individuals while others argue that those who contribute to the improvement of society such as teachers or scientists are the most successful. Although I understand why some people consider rich people as successful ones, I side with the latter view.

(Một số người cho rằng những người giàu có là những người thành công nhất trong khi những người khác lại cho rằng những người đóng góp vào sự cải thiện của xã hội như giáo viên hoặc nhà khoa học là những người thành công nhất. Mặc dù tôi hiểu tại sao một số người coi những người giàu là những người thành công, nhưng tôi lại theo quan điểm thứ hai.)

Lập dàn ý trước khi viết bài

Để đáp ứng đủ hai yêu cầu: viết về cả hai luồng quan điểm trong bài luận và trình bày ý kiến cá nhân, thí sinh cần lập dàn ý khái quát nội dung của phần mở bài + hai câu chủ đề + kết bài. Trong đó:

 • phần mở bài & kết bài giới thiệu hai luồng quan điểm và ý kiến cá nhân';

 • đoạn 1 thân bài viết về luồng quan điểm thứ nhất

 • đoạn 2 thân bài viết về luồng quan điểm thứ hai

Sử dụng các cụm từ nêu quan điểm cá nhân (I think that / I argue that / it seems to me that…) ở các phần mở bài + kết bài, nhằm mục đích nhấn mạnh và làm rõ quan điểm của thí sinh.

Ví dụ: thí sinh nên lập dàn ý trên giấy nháp như sau trước khi viết bài

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Mở bài

Giới thiệu 2 quan điểm + quan điểm cá nhân là chơi hai loại môn thể thao đều tốt ngang nhau

Thân bài - Đoạn 1

Nêu hai ưu điểm của việc chơi môn thể thao đồng đội

Thân bài - Đoạn 2

Nêu hai ưu điểm của việc chơi môn thể thao cá nhân

Kết bài

Tái khẳng định quan điểm cá nhân là chơi hai loại môn thể thao đều tốt ngang nhau

Luyện viết cấu trúc P.I.E

Thí sinh nên luyện tập viết cấu trúc P.I.E (Point - Illustration - Explanation) và ghi nhớ khi nêu một ý chính thì nên giải thích ý chính đó trong 1-2 câu tiếp theo.

Ví dụ: There are two reasons why playing team sports is good. First, playing team sports can help people improve their communication skills. Second, playing team sports can allow people to strengthen their teamwork skills. This is because people have to learn how to cooperate with others well in order to win the game. Therefore, people who play team sports can become better at working in teams.

Có hai lý do tại sao chơi các môn thể thao đồng đội là tốt. Đầu tiên, chơi các môn thể thao đồng đội có thể giúp mọi người cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ. Thứ hai, chơi các môn thể thao đồng đội có thể cho phép mọi người tăng cường kỹ năng làm việc nhóm của họ. Điều này là do mọi người phải học cách hợp tác tốt với những người khác để giành chiến thắng trong trò chơi. Do đó, những người chơi thể thao đồng đội có thể trở nên tốt hơn trong việc làm việc theo nhóm.)

Đoạn văn trên có ý thứ nhất được nêu ra nhưng chưa được phát triển đầy đủ. Thí sinh cần giải thích vì sao chơi các môn thể thao đồng đội có thể giúp mọi người cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ. Đoạn văn trên nên được điều chỉnh như sau:

There are two reasons why playing team sports is good. First, playing team sports can help people improve their communication skills. When people play sports with others, they need to exchange information in various ways to understand each other and to work smoothly as a team. As a result, playing team sports can offer people chances to improve communication skills. Second, playing team sports can allow people to strengthen their teamwork skills. This is because people have to learn how to cooperate with others well in order to win the game. Therefore, people who play team sports can become better at working in teams.

(Có hai lý do tại sao chơi các môn thể thao đồng đội là tốt. Đầu tiên, chơi các môn thể thao đồng đội có thể giúp mọi người cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ. Khi mọi người chơi thể thao với những người khác, họ cần trao đổi thông tin theo nhiều cách khác nhau để hiểu nhau và làm việc nhóm nhịp nhàng. Do đó, chơi các môn thể thao đồng đội có thể mang lại cho mọi người cơ hội cải thiện kỹ năng giao tiếp. Thứ hai, chơi các môn thể thao đồng đội có thể cho phép mọi người tăng cường kỹ năng làm việc nhóm của họ. Điều này là do mọi người phải học cách hợp tác tốt với những người khác để giành chiến thắng trong trò chơi. Do đó, những người chơi thể thao đồng đội có thể trở nên tốt hơn trong việc làm việc theo nhóm.)

Luyện viết kỹ thuật referencing (sự ám chỉ)

Thí sinh cần lưu ý về sự liên kết thông tin giữa câu trước và câu tiếp theo, giữa các đoạn văn trong bài để đảm bảo là các ý không lạc ra khỏi bài viết, và không mất liên kết lẫn nhau. Các chi tiết không liên quan, lạc đề, thường không có sự liên kết với câu trước nó và câu sau nó.

Ngoài ra, thí sinh cần luyện viết sử dụng referencing (sự ám chỉ), vì đây là yếu tố giúp hai câu liên kết với nhau, từ đó đảm bảo là sẽ không có chi tiết nào lạc đề được đưa vào bài. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng band điểm tiêu chí coherence and cohesion. Đọc thêm: Sử dụng Referencing để đạt tiêu chí Coherence and Cohesion trong IELTS Writing trên 6.0

Tổng kết

Các bài viết đạt band 5.0 tiêu chí Task Response trong Discuss both view là do có các đặc điểm:

 • chỉ đề cập cả hai luồng quan điểm mà không trình bày ý kiến cá nhân của người viết; hoặc ngược lại trình bày ý kiến cá nhân mà không đề cập đủ hai luồng quan điểm;

 • nêu quan điểm cá nhân không liên quan đến đối tượng đề bài nêu ra;

 • có nêu các ý chính để nhưng phát triển không đầy đủ;

 • có nêu các chi tiết thừa, lạc đề;

Trong khi đó, các bài viết đạt band 6.0 tiêu chí Task Response trong Discuss both view là do có các đặc điểm:

 • đề cập cả hai luồng quan điểm và trình bày rõ ràng ý kiến cá nhân của người viết;

 • nêu quan điểm cá nhân có liên quan trực tiếp đến đối tượng đề bài nêu ra;

 • nêu các ý chính và phát triển đầy đủ nhưng có thể chưa thoả đáng;

 • không có các chi tiết lạc đề, không liên quan đến bài;

Cuối cùng, để nâng band điểm từ 5.0 lên 6.0 trong tiêu chí Task Response trong Discussiboth view, thí sinh cần:

 • lập dàn ý phần mở bài + thân bài (2 câu chủ đề của 2 đoạn thân bài) + kết bài và đảm bảo nội dung của các phần này đề cập cả hai luồng quan điểm và trình bày rõ ràng ý kiến cá nhân của người viết;

 • đọc đề bài kỹ rồi xác định các đối tượng được đề cập trong đề bài, từ đó định hướng phần quan điểm cá nhân xoay quanh các đối tượng này;

 • luyện tập viết cấu trúc P.I.E để nắm vững phương pháp phát triển ý chính;

 • luyện tập kỹ thuật referencing (sự ám chỉ) để giảm việc đưa các chi tiết lạc đề vào bài viết;

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...