IELTS Writing Tips: Cải thiện từ 4 lên 5 tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong Task 2

Cung cấp cái nhìn tổng quan về Grammatical Range and Accuracy, sự khác biệt ở band 4.0 và 5.0 và gợi ý IELTS Writing Tips cải thiện band điểm.
ZIM Academy
16/12/2022
ielts writing tips cai thien tu 4 len 5 tieu chi grammatical range and accuracy trong task 2

Khi thực hiện luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, đặc biệt là ở kỹ năng Writing, trước tiên thí sinh cần tìm hiểu rõ hệ thống thang điểm của bài thi và các tiêu chí chấm điểm của giám khảo. Nhờ đó, thí sinh có thể phần nào nhận thức được năng lực hiện tại của bản thân, phát hiện những điểm yếu cần được cải thiện, từ đó xây dựng các chiến lược học tập hiệu quả hơn. Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về Grammatical Range and Accuracy, sự khác biệt về đặc điểm của tiêu chí này ở bài viết đạt band điểm 4.0 và 5.0, và gợi ý một số IELTS Writing Tips cải thiện độ chính xác và đa dạng mẫu câu ngữ pháp thông qua các ví dụ cụ thể.

Giới thiệu về tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2

Theo IELTS Writing Task 2 Band Descriptors (Bảng mô tả thang điểm IELTS Writing Task 2) do hội đồng tổ chức kỳ thi IELTS phát hành, bài viết của thí sinh được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí (mỗi tiêu chí chiếm 25% điểm số của thí sinh), mỗi tiêu chí có những yêu cầu riêng cụ thể:

 1. Task Response (Trả lời đề bài)

 2. Coherence & Cohesion (Tính liên kết)

 3. Grammatical Range and Accuracy (Độ chính xác và đa dạng của ngữ pháp)

 4. Lexical Resource (Vốn từ vựng)

Ở tiêu chí Grammar Range and Accuracy, bài viết của thí sinh sẽ được đánh giá về hai mặt: “range” (độ đa dạng) và “accuracy” (độ chính xác). Cụ thể, độ đa dạng của ngữ pháp được thể hiện ở khả năng vận dụng nhiều loại cấu trúc ngữ pháp (câu đơn, câu ghép, câu phức) trong bài viết.

ielts-writing-tips-cai-thien-tu-4-len-5-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-trong-task-2-huong-danVận dụng nhiều loại ngữ pháp để tăng band điểm trong IELTS Writing

Mặt khác, độ chính xác của ngữ pháp được thể hiện ở khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách hiệu quả, không mắc lỗi và truyền tải rõ ràng ý tưởng của người viết.

Đặc điểm tiêu chí Grammatical Range and Accuracy ở band 4.0 và 5.0 trong IELTS Writing Task 2

Band Descriptors mô tả đặc điểm Grammatical Range and Accuracy của bài viết Writing Task 2 đạt band 4.0 và 5.0 như sau:

Band 4

 • uses only a very limited range of structures with only rare use of subordinate clauses  (còn nhiều hạn chế trong việc đa dạng hoá các cấu trúc ngữ pháp, hiếm khi sử dụng các mệnh đề phụ.)

 • some structures are accurate but errors predominate, and punctuation is often faulty (một vài cấu trúc được sử dụng chính xác nhưng lỗi sai chiếm ưu thế, và việc sử dụng dấu câu thường có sai sót.)

Band 5

 • uses only a limited range of structures (còn hạn chế trong việc đa dạng hoá các cấu trúc ngữ pháp)

 • attempts complex sentences but these tend to be less accurate than simple sentences (có cố gắng sử dụng câu phức nhưng những câu này có xu hướng kém chính xác hơn những câu đơn.)

 • may make frequent grammatical errors and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for the reader (có thể thường xuyên mắc các lỗi ngữ pháp và việc đặt dấu câu có thể sai sót; các lỗi sai có thể gây ra sự khó hiểu cho người đọc.)

Minh hoạ và phân tích một số lỗi ngữ pháp trong bài viết đạt band 4.0 và 5.0:

Dưới đây là một đoạn văn minh hoạ đạt band 4 tiêu chí Grammatical Range and Accuracy:

(1) There is many reason about peoples are having more and more sugar-based drinks. (2) Firstly, because sugar help you feel more strong and happy. (3) For example peoples usually drink coffee with sugar before they go to work or study. (4) Secondly, people can not stop drink sugar. It is addictive. (5) They stop, then they will feel very badly and have a headache. 

Về tính đa dạng cấu trúc ngữ pháp, người viết đa phần chỉ sử dụng câu đơn, mặc dù có cố gắng sử dụng câu ghép 1 lần (câu thứ 5) nhưng chưa được hiệu quả và chính xác.

Về tính chính xác của ngữ pháp, người viết mắc lỗi sai ở tất cả các câu. Cụ thể,

Câu (1): 

 • Lỗi sử dụng danh từ số nhiều: Sau “many” (nghĩa là “nhiều”), ta sử dụng danh từ ở dạng số nhiều (thêm “-s” vào reason), và chia động từ ở dạng số nhiều (dùng “there are” thay vì “there is”).

 • Sửa lại thành:

 • ielts-writing-tips-cai-thien-tu-4-len-5-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-trong-task-2-sua-cauSửa lại thành: There are many reasons…

 • Lỗi về thành lập danh từ số nhiều: people là dạng số nhiều của person, vì thế trong trường hợp này không cần thêm “-s” sau từ people.

 • Sửa lại thành: … people are having more and more sugar-based drinks.

Câu (2):

 • Lỗi cấu trúc so sánh hơn: Vì “strong” là tính từ chỉ có một âm tiết, và “happy” là tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng “-y” nên ta thêm “-er” vào sau hai tính từ này (không dùng more).

 • Sửa lại thành: … sugar helps people feel stronger and happier.

 • Đọc thêm: Các cấu trúc so sánh trong tiếng Anh (Phần 2)

 • Lỗi câu chưa hoàn thiện: “because” là một liên từ mở đầu mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Đây chỉ là một mệnh đề phụ, được dùng để bổ nghĩa cho một mệnh đề chính. Để hoàn thiện câu (2), ta cần thêm vào một mệnh đề chính.

 • Sửa lại thành: … people really like these drinks because sugar helps people feel happier and stronger.

Câu (3):

 • Lỗi sử dụng dấu câu: cần dùng dấu phẩy để ngăn cách liên từ “For example” với các thành phần chính của câu.

 • Sửa lại thành: For example, people usually drink coffee with sugar…

Câu (4):

 • Lỗi sử dụng sai dạng động từ: Trong trường hợp này, sau động từ “stop” (dừng làm một việc gì đó), ta cần sử dụng danh động từ (động từ thêm “-ing”).

 • Sửa lại thành: … people cannot stop drinking it.

Câu (5):

 • Lỗi sử dụng sai hình thức của từ: Vì động từ “feel” là một động từ trạng thái (stative verb) nên theo sau nó, ta sử dụng tính từ để miêu tả trạng thái của chủ ngữ.

 • Sửa lại thành: … they will feel very bad…

Như vậy, sau khi phát hiện và sửa một số lỗi sai về ngữ pháp nói trên của đoạn văn đạt band 4 tiêu chí Grammatical Range and Accuracy, ta được một đoạn văn mới như sau:

(1) There are many reasons about people are having more and more sugar-based drinks. (2) Firstly, people like these drinks because sugar helps people feel happier and stronger. (3) For example, people usually drink coffee with sugar before they go to work or study. (4) Secondly, because sugar is addictive, people cannot stop drinking it. (5) They stop, then they will feel very bad and have a headache.

Ở đoạn văn trên, mặc dù người viết chưa sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, nhưng các lỗi sai đã xuất hiện với tần suất thấp hơn đoạn văn ban đầu. Người viết biết sử dụng các liên từ như “before”,“because” và “then” để thành lập các câu ghép hoàn chỉnh. So với các câu đơn, người viết có xu hướng mắc nhiều lỗi ngữ pháp hơn ở dạng câu ghép và câu phức (có thể nhận thấy ở các câu (1), (4) và (5)). Các lỗi này góp phần khiến cho nội dung truyền tải trong các câu văn chưa được thể hiện rõ ràng và có thể khiến cho người đọc khó hiểu. Cụ thể:

 • Ở câu (1), người viết chưa sử dụng được mệnh đề quan hệ chỉ nguyên do: “There are many reasons why people are having more and more sugar-based drinks”. 

 • Với câu (4), mặc dù câu có cấu trúc hoàn thiện, nhưng ý nghĩa của câu chưa được đảm bảo: Đại từ “it” trong câu được sử dụng để thay thế cho danh từ “sugar”, nhưng xét về nghĩa, ta không thể “drink sugar” (uống đường) được. Thay vào đó, câu cần được sửa thành: “Secondly, because sugar is addictive, people cannot stop drinking sugary beverages (thức uống ngọt/ có chứa nhiều đường)”.

 • Ngoài ra câu (5) còn khá lủng củng và chưa thể hiện rõ hậu quả của việc dừng uống các đồ uống chứa nhiều đường. Ta có thể nhấn mạnh ý nghĩa của câu bằng cách sử dụng thể giả định: If they stop, they will feel very bad and have a headache”.

Qua phân tích và so sánh các đặc điểm của đoạn văn trên với Band Descriptors, ta có thể kết luận đoạn văn thứ hai này đáp ứng tiêu chí Grammatical Range and Accuracy của band điểm 5.0 và có những cải tiến nhất định so với band điểm 4.0, phần tiếp theo sẽ bao gồm các IELTS Writing Tips giúp thí sinh cải thiện band điểm của mình.

Cách cải thiện band điểm từ 4.0 lên 5.0 trong tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2

Để cải thiện điểm số trong tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2, thí sinh cần đề ra các IELTS Writing Tips luyện tập hiệu quả cho từng khía cạnh của tiêu chí này.

Đầu tiên, thí sinh cần tập trung vào việc gia tăng độ chính xác về ngữ pháp cho các câu văn bằng cách luyện tập các dạng câu từ mức độ đơn giản đến phức tạp.

Bước 1: Thí sinh có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu các thành phần cấu tạo câu và chứng năng của chúng. Sau đó, thí sinh có thể luyện tập viết các câu đơn, đồng thời chú ý đảm bảo sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ của câu (chia động từ theo dạng số ít hay số nhiều dựa vào chủ ngữ).

Ví dụ: People are consuming more sugary beverages.

Bước 2: Sau khi đã thành thạo với việc này, thí sinh có thể tiếp tục học cách sử dụng các trạng từ ở đầu câu và các liên từ như and, or, but, và so để thành lập các câu câu ghép hoàn chỉnh.

Ví dụ: 

ielts-writing-tips-cai-thien-tu-4-len-5-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-trong-task-2-de-baiVí dụ

Bước 3: Thí sinh có thể nâng cấp và gia tăng độ phức tạp của câu bằng cách luyện tập tạo lập các câu phức và câu phức ghép. 

Ví dụ: Nowadays, it is believed that people are consuming more sugary beverages, and they become more addicted to these kinds of drinks.

Ngoài ra, người viết còn cần tìm hiểu thêm về chức năng của từng loại dấu câu để sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả trong bài viết của mình.

Ở giai đoạn tiếp theo, người viết học thêm nhiều dạng cấu trúc ngữ pháp khác nhau để làm tăng tính đa dạng về ngữ pháp trong bài viết của mình. Dưới đây là một số IELTS Writing Tips về cấu trúc thí sinh có thể áp dụng linh hoạt vào bài viết IELTS Writing Task 2:

 IELTS Writing Tips: Trước khi áp dụng một dạng cấu trúc cụ thể nào, thí sinh cần hiểu rõ hình thức, cách sử dụng và ý nghĩa của cấu trúc đó để sử dụng đúng, phù hợp và hiệu quả.

Cuối cùng, thí sinh cần thiết lập thói quen đọc và kiểm tra lại toàn bộ bài viết của mình sau khi đã hoàn thành. Việc này có thể giúp thí sinh hạn chế được những lỗi sai do bất cẩn, phát hiện và sửa đổi kịp thời trước khi nộp bài.

Tổng kết

Để cải thiện band điểm ở tiêu chí Grammatical Range and Accuracy, thí sinh cần tìm hiểu các yêu cầu để đạt được band điểm thông qua Band Descriptors, từ đó áp dụng các IELTS Writing Tips và đặt ra một chiến lược luyện tập hiệu quả. Một cách giúp thí sinh có thể hạn chế được lỗi sai ngữ pháp trong bài viết IELTS Writing Task 2 đó là, khi luyện viết, thí sinh nên cải thiện câu văn của mình từng bước từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời cố gắng nắm vững các kiến thức về ngữ pháp trước khi bắt đầu áp dụng nhiều mẫu câu khác nhau vào bài viết.

Nguyễn Lưu Minh Tâm

Người học cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức. Đăng ký tham gia thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM có ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu