IELTS Writing Task 1 Operation Process - Cách viết, từ vựng, cấu trúc câu và bài mẫu

Bài viết hướng dẫn cách viết dạng bài IELTS Writing Task 1 Operation Process cùng với từ vựng, cấu trúc câu hữu ích.
Lê Minh Khôi
25/01/2024
ielts writing task 1 operation process cach viet tu vung cau truc cau va bai mau

IELTS Writing Task 1 Operation Process (quy trình hoạt động) có thể xem là thách thức đối với nhiều thí sinh. Vì vậy, trong bài viết này, người học sẽ được hướng dẫn thật chi tiết các bước làm bài dạng Operation Process. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp cho người học đa dạng từ vựng và cấu trúc câu giúp ích cho phần mô tả của quy trình cùng với các ví dụ minh hoạ.

Key takeaways

1. IELTS Writing Task 1 Operation Process (quá trình hoạt động) thường yêu cầu người viết mô tả cách thức vận hành của một thiết bị hoặc máy móc cụ thể.

2. Các bước làm dạng bài IELTS Writing Task 1 Operation Process:

 • Bước 1: Phân tích đề bài

 • Bước 2: Viết Introduction

 • Bước 3: Viết Overview

 • Bước 4: Viết Body.

3. Từ vựng cho dạng IELTS Writing Task 1 Operation Process:

 • Động từ hữu ích cho mô tả quy trình hoạt động: Operate, Automate, Consist of, Sever, Insert, Connect/Link, Power, Cover, Place, Reflect, Display, Store và Process.

 • Danh từ hữu ích cho mô tả quy trình hoạt động: Switch, Battery, Button, Sensor, Electrical wiring, Structure, Function, Mechanism, Surface, Variable components, Captured data,…

 • Tính từ hữu ích cho mô tả quy trình hoạt động: Fundamental, Complicated, Uncomplicated, Transparent, Rectangular, Seamless, Smooth, Digital và Plastic.

 • Trạng từ hữu ích cho mô tả quy trình hoạt động: Properly và Immediately.

4. Cấu trúc câu ghi điểm cho dạng IELTS Writing Task 1 Operation Process:

 • Cấu trúc câu Introduction:

  • The diagram below shows/illustrates/ demonstrates the structure/design and function of (something).

  • The diagram below shows the operating principles of (something).

  • The diagram below shows the working of (something).

  • The diagram shows how (something) works/operates.

 • Cấu trúc câu Overview: 

  • Overall/In general, (something) consists of / comprises …

  • In addition, the system/equipment produces … by using/utilising …

 • Cấu trúc câu cho phần Body:

  • This structure enables (something) + to-inf …

  • (something) has the function of + V-ing …

  • (something) is made up of …

Giới thiệu chung về dạng Operation Process trong IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 Operation Process (quá trình hoạt động) là một dạng bài Process ít gặp, tuy nhiên, dạng này có thể gây khó khăn với nhiều thí sinh trong bài thi IELTS. Khác với dạng Natural Process (miêu tả một quy trình diễn ra trong tự nhiên), hay dạng Manufacturing Process (miêu tả quá trình sản xuất một hàng hóa hay sản phẩm nào đó), dạng bài này thường yêu cầu người viết mô tả cách thức vận hành của một thiết bị hoặc máy móc cụ thể.

Sau đây là ví dụ minh họa một đề bài dạng Operation Process:

Ví dụ minh họa đề bài dạng Operation Process

How a digital camera works

Cách làm dạng bài Operation Process trong IELTS Writing Task 1

Sau đây, người học sẽ được hướng dẫn các bước tuần tự để giải quyết đề bài dạng Operation Process. Tác giả sẽ phân tích một đề bài về quy trình hoạt động của một đèn pin LED (an LED flashlight) nhằm minh họa cho các bước làm bài.

Đề bài IELTS Writing Task 1 Operation Process

How an LED flashlight works

Bước 1: Phân tích đề bài

Bước đầu tiên cần làm là thí sinh phải xác định được các thành phần chính của thiết bị cùng với đó là nguyên lý hoạt động của thiết bị đó. Để xác định được những điều này, thí sinh cần quan sát thật kỹ các chú thích có trong hình vẽ như các tên gọi của các thành phần và các dấu mũi tên (nếu có). Nhìn sơ đồ trên, thí sinh có thể thấy được cấu tạo và cơ chế hoạt động của đèn pin LED như sau:

 • Về mặt cấu trúc: đèn pin LED gồm có 5 thành phần chính, cụ thể là vỏ nhựa, pin, bóng đèn, mạch điện và công tắc dạng trượt.

 • Về mặt chức năng: Khi công tắc trượt ở vị trí 'on', nó kết nối hai dải tiếp xúc tạo thành một mạch điện hoàn chỉnh, khởi động dòng điện từ pin để bật đèn pin. Khi công tắc trượt chuyển sang vị trí 'off', việc tách ra hai dải tiếp xúc làm đứt mạch điện và tắt đèn pin.

Bước 2: Viết Introduction

Tương tự như những dạng bài Writing khác, cách đơn giản nhất để viết câu Introduction đó là paraphrase đề bài. Thí sinh cần lưu ý không lặp lại từ vựng và cấu trúc câu có trong đề. Đối với dạng Operation Process, đề bài luôn có một câu miêu tả mục đích của quy trình. Thí sinh không nên chép lại nguyên câu mô tả trong đề bài, mà cần dựa vào các thông tin được cho để viết lại sao cho nghĩa không đổi. Thí sinh có thể sử dụng các từ đồng nghĩa, thay đổi cấu trúc câu,… để paraphrase lại đề bài.

Thí sinh có thể tham khảo các cách viết sau đây:

 • The picture illustrates/ demonstrates the structure and function of an LED flashlight.

 • The picture illustrates the design and operating principles of an LED flashlight.

 • The picture illustrates the working of an LED flashlight.

 • The picture illustrates how an LED flashlight operates.

Bước 3: Viết Overview

Phần Overview (tổng quan) có mục đích là tổng hợp thông tin chung nhất của quy trình hoạt động của thiết bị, hệ thống có trong đề bài. Để viết Overview dạng Operation Process, thí sinh cần đưa ra nhận xét chung về cấu trúc của thiết bị, có thể chỉ ra số lượng các thành phần chính của thiết bị, đồng thời đưa ra nhận xét về đặc điểm chính trong cơ chế vận hành của thiết bị đó.

Trong ví dụ về quy trình hoạt động của đèn pin LED ở trên, như đã phân tích ở bước 1, có thể thấy rằng thiết bị này gồm có năm thành phần chính, trong đó pin là nguồn điện và có một công tắc trượt để bật và tắt đèn pin.

Ví dụ câu Overview: In general, there are five fundamental components evident in the flashlight. The batteries serve as the power source, and a slide switch for activation and deactivation.

Bước 4: Viết Body

Sau khi đã viết Overview, thí sinh cần sử dụng thông tin có sẵn trong sơ đồ để mô tả chi tiết và chính xác về cấu trúc cũng như cách thức hoạt động của một thiết bị hoặc máy móc. Thí sinh có thể chia thân bài thành 2 đoạn chính, trong đó đoạn thứ nhất  mô tả các thành phần cấu tạo của thiết bị và đoạn thứ hai sẽ tập trung vào việc mô tả nguyên lý hoạt động của thiết bị.

Trong ví dụ về quy trình hoạt động của đèn pin LED, tác giả sẽ chia thân bài thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất chủ yếu mô tả các bộ phận chính của đèn pin LED, trong khi đoạn thứ hai mô tả cách thức hoạt động của thiết bị này.

 • Về mặt cấu trúc, đèn pin LED gồm một vỏ nhựa chứa đựng nhiều thành phần khác nhau, bao gồm bóng đèn, pin và mạch điện (dây kim loại). Một thành phần quan trọng khác là công tắc trượt có chức năng điều chỉnh nguồn điện đến bóng đèn.

“In relation to its structure, the LED flashlight consists of a plastic casing that accommodates a variety of elements, including a light bulb, batteries, and metal wiring that runs throughout the flashlight. Another crucial part is the slide switch which has the function of regulating the power supply to the light bulb.”

 • Về mặt chức năng, khi công tắc ở vị trí “on”, nó kết nối hai dải tiếp xúc, tạo thành một mạch điện hoàn chỉnh. Hành động này khởi động dòng điện được cung cấp bởi pin làm kích hoạt đèn pin. Ngược lại, khi công tắc ở vị trí “off”, các dải tiếp xúc được tách ra, phá vỡ mạch và làm đèn pin tắt.

“In relation to its function, when the flashlight's switch is moved to the “on” position, it results in the closure of the metal switch contacts, thereby completing the circuit. This action initiates an electric current powered by the batteries, thereby activating the flashlight. Conversely, transitioning the switch to the “off” position separates the contacts, interrupting the circuit and resulting in the deactivation of the flashlight.”

Bài viết hoàn chỉnh:

The picture demonstrates the design of an LED flashlight and how it operates. In general, there are five fundamental components evident in the flashlight. The batteries serve as the power source, and a slide switch for activation and deactivation.

In relation to its structure, the LED flashlight consists of a plastic casing that accommodates a variety of elements, including a light bulb, batteries, and metal wiring that runs throughout the flashlight. Another crucial part is the slide switch which has the function of regulating the power supply to the light bulb.

In relation to its function, when the flashlight's switch is moved to the “on” position, it results in the closure of the metal switch contacts, thereby completing the circuit. This action initiates an electric current powered by the batteries, thereby activating the flashlight. Conversely, transitioning the switch to the “off” position separates the contacts, interrupting the circuit and resulting in the deactivation of the flashlight.

Tìm hiểu thêm: Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process.

Từ vựng cho dạng IELTS Writing Task 1 Operation Process

Danh từ hữu ích cho mô tả quy trình hoạt động

 • Circuit /ˈsɜːrkɪt/ (n): Mạch điện.

Ví dụ: The circuit was connected by the technician. (Mạch điện đã được kết nối bởi kỹ thuật viên.)

 • Anode /ˈænəʊd/ (n): Cực dương.

Ví dụ: The anode was replaced due to corrosion. (Cực dương đã được thay do bị ăn mòn.)

 • Cathode /ˈkæθoʊd/ (n): Cực âm.

Ví dụ: The cathode was cleaned to improve conductivity. (Cực âm đã được làm sạch để cải thiện tính dẫn điện.)

 • Handle /ˈhændl/ (n): Tay cầm.

Ví dụ: The handle should be held firmly during operation. (Tay cầm cần được nắm chắc khi vận hành.)

 • Insulation /ˌɪnsjəˈleɪʃən/ (n): Sự cách điện.

Ví dụ: The insulation was applied to prevent electrical hazards. (Lớp cách điện đã được áp dụng để ngăn ngừa nguy cơ điện.)

 • Illumination /ɪˌluːmɪˈneɪʃən/ (n): Sự chiếu sáng.

Ví dụ: The illumination is controlled automatically. (Sự chiếu sáng được điều khiển tự động.)

 • Switch /swɪtʃ/ (n): Công tắc.

Ví dụ: The switch should be operated carefully. (Công tắc cần được vận hành cẩn thận.)

 • Battery /ˈbætəri/ (n): Pin.

Ví dụ: The battery was replaced with a new one. (Pin đã được thay bằng pin mới.)

 • Button /ˈbʌtn/ (n): Nút nhấn.

Ví dụ: The button was pressed to initiate the process. (Nút nhấn đã được nhấn để khởi động quy trình.)

 • Sensor /ˈsɛnsər/ (n): Cảm biến.

Ví dụ: The sensor was calibrated for accurate readings. (Cảm biến đã được hiệu chỉnh để đọc đúng.)

 • Electrical wiring /ɪˈlɛktrɪkəl ˈwaɪərɪŋ/ (n phr): Dây điện.

Ví dụ: The electrical wiring was connected to the terminal. (Dây điện đã được kết nối vào terminal.)

 • Structure /ˈstrʌk.tʃər/ (n): Cấu trúc.

Ví dụ: The structure of the machine is intricate. (Cấu trúc của máy rất phức tạp.)

 • Function /ˈfʌŋk.ʃən/ (n): Chức năng.

Ví dụ: Each component of this device has a different function. (Mỗi thành phần của thiết bị này có một chức năng khác nhau.)

 • Surface /ˈsɜːfɪs/ (n): Bề mặt.

Ví dụ: The touchscreen surface allows users to interact with the device. (Bề mặt cảm ứng cho phép người dùng tương tác với thiết bị.)

 • Mechanism /ˈmɛkəˌnɪzəm/ (n): Cơ chế.

Ví dụ: The mechanism is operated automatically. (Cơ chế được vận hành tự động.)

 • Variable components /ˈvɛːriəbl kəmˈpəʊnənts/ (n phr): Các thành phần biến đổi.

Ví dụ: The variable components are adjusted manually. (Các thành phần biến đổi được điều chỉnh bằng tay.)

 • Captured data /ˈkæptʃəd ˈdeɪtə/ (n phr): Dữ liệu đã được ghi lại.

Ví dụ: The captured data is analyzed for trends. (Dữ liệu đã được ghi lại được phân tích để tìm xu hướng.)

Động từ hữu ích cho mô tả quy trình hoạt động

 • Operate /ˈɒpəreɪt/(v): Hoạt động, vận hành.

Ví dụ: The drawing demonstrates how an electric fan operates. (Hình ảnh cho thấy quạt điện hoạt động như thế nào.)

 • Automate /ˈɔːtəmeɪt/ (v): Tự động hóa.

Ví dụ: The process was automated for faster production. (Quy trình đã được tự động hóa để sản xuất nhanh hơn.)

 • Consist of /kənˈsɪst/ (v): Bao gồm.

Ví dụ: The device consists of various modules. (Thiết bị gồm có nhiều module.)

 • Activate /ˈæktɪveɪt/ (v): Kích hoạt.

Ví dụ: The device is activated by pressing the power button. (Thiết bị được kích hoạt bằng cách nhấn nút nguồn.)

 • Sever /ˈsɛvər/ (v): Ngắt

Ví dụ: The connection was severed to prevent accidents. (Kết nối đã được ngắt để ngăn ngừa tai nạn.)

 • Insert /ɪnˈsɜːt/ (v): Chèn.

Ví dụ: The plug was inserted into the socket carefully. (Phích cắm đã được chèn vào ổ cắm cẩn thận.)

 • Connect/Link /kəˈnɛkt/lɪŋk/ (v): Kết nối.

Ví dụ: The wires were connected according to the diagram. (Dây đã được kết nối theo sơ đồ.)

 • Power (v): cung cấp năng lượng.

Ví dụ: The aircraft is powered by a jet engine. (Máy bay được cung cấp năng lượng bởi động cơ phản lực.)

 • Cover /ˈkʌvər/ (v): Che phủ.

Ví dụ: The device was covered to protect it from dust. (Thiết bị đã được che phủ để bảo vệ khỏi bụi bẩn.)

 • Place /pleɪs/ (v): Đặt.

Ví dụ: The component was placed in the designated slot. (Bộ phận đã được đặt vào khe cắm được chỉ định.)

 • Reflect /rɪˈflɛkt/ (v): Phản chiếu.

Ví dụ: The light was reflected off the surface. (Ánh sáng đã được phản chiếu từ bề mặt.)

 • Display /dɪˈspleɪ/ (v): Hiển thị.

Ví dụ: The information was displayed on the screen. (Thông tin đã được hiển thị trên màn hình.)

 • Process /ˈprəʊsɛs/ (v/n): Xử lý, Quá trình.

Ví dụ: The materials were processed before assembly. (Nguyên liệu đã được xử lý trước khi lắp ráp.)

Tính từ hữu ích cho mô tả quy trình hoạt động

 • Fundamental /ˌfʌndəˈmɛntəl/ (adj): Cơ bản.

Example: The fundamental principles of this device are crucial for its operation. (Những nguyên tắc cơ bản của thiết bị này rất quan trọng cho việc vận hành của nó.)

 • Complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ (adj): Phức tạp.

Ví dụ: The device's inner workings are complicated and require expertise for maintenance. (Cách hoạt động bên trong của thiết bị này rất phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên môn để bảo trì.)

 • Uncomplicated /ˌʌnkɒmˈplɪkeɪtɪd/ (adj): Không phức tạp.

Ví dụ: The user interface is designed to be uncomplicated for easy navigation. (Giao diện người dùng được thiết kế không phức tạp để dễ dàng sử dụng.)

 • Transparent /trænˈspærənt/ (adj): Trong suốt.

Ví dụ: The device has a transparent cover allowing users to see its internal components. (Thiết bị có một vỏ bọc trong suốt cho phép người dùng nhìn thấy các thành phần bên trong.)

 • Rectangular /rɛkˈtæŋɡjʊlər/ (adj): Có hình chữ nhật.

Ví dụ: The screen of the device is rectangular in shape for optimal viewing. (Màn hình của thiết bị có hình dạng hình chữ nhật để nhìn tốt nhất.)

 • Seamless /ˈsiːmlɪs/ (adj): Mượt mà, liền mạch.

Ví dụ: The device offers a seamless transition between different functions. (Thiết bị cung cấp sự chuyển đổi mượt mà giữa các chức năng khác nhau.)

 • Smooth /smuːð/ (adj): Mịn màng.

Ví dụ: The device's operation is smooth and quiet. (Hoạt động của thiết bị mịn màng và yên tĩnh.)

 • Digital /ˈdɪdʒɪtl/ (adj): Kỹ thuật số.

Ví dụ: The device operates using digital technology for precise measurements. (Thiết bị hoạt động bằng công nghệ kỹ thuật số cho đo lường chính xác.)

 • Plastic /ˈplæstɪk/ (adj/n): Nhựa.

Ví dụ: The device's casing is made of durable plastic for protection. (Vỏ bọc của thiết bị được làm từ nhựa bền để bảo vệ.)

Trạng từ hữu ích cho mô tả quy trình hoạt động

 • Properly /ˈprɒpəli/ (adv): Đúng cách.

Ví dụ: The device was not functioning properly. (Thiết bị không hoạt động đúng cách.)

 • Immediately /ɪˈmiːdiətli/ (adv): Ngay lập tức.

Ví dụ: When activated, the device responds immediately to commands. (Khi kích hoạt, thiết bị phản hồi ngay lập tức các lệnh.)

Cấu trúc câu ghi điểm cho dạng IELTS Writing Task 1 Operation Process

Cấu trúc câu Introduction:

 • The diagram below shows/illustrates/ demonstrates the structure/design and function of (something).

 • The diagram below shows operating principles of (something).

 • The diagram below shows the working of (something).

 • The diagram shows how (something) works/operates.

Ví dụ: The diagram illustrates how a laptop operates. (Sơ đồ mô tả cách thức một máy tính xách tay hoạt động.)

Cấu trúc câu Overview:

 • Overall/In general, (something) consists of / comprises …

Ví dụ: Generally, the flashlight consists of five major parts, including a slide switch to turn the flashlight on and off. (Nhìn chung, đèn pin gồm 5 phần chính bao gồm một công tắc trượt để bật và tắt đèn pin.)

 • In addition, the system/equipment produces … by using/utilising …

Ví dụ: Additionally, the device produces light by utilising batteries as the power source. (Ngoài ra, thiết bị này tạo ánh sáng bằng cách dùng pin làm nguồn điện.)

Cấu trúc câu cho phần Body:

 • This structure enables (something) + to-inf …

Ví dụ: This structure enables the camera holder to see the accurate picture that is going to be captured. (Cấu trúc này cho phép người cầm máy ảnh nhìn thấy hình ảnh chính xác sẽ được chụp.)

 • (something) has the function of + V-ing …

Ví dụ : The lens of the camera has the function of focusing on subjects with precision. (Ống kính của máy ảnh có chức năng lấy nét chính xác vào các vật thể.)

 • (something) is made up of …

Ví dụ: The camera lens is made up of multiple glass elements and coatings. (Ống kính của máy ảnh được tạo thành từ nhiều thành phần thủy tinh và lớp phủ.)

Tham khảo thêm: Cấu trúc câu miêu tả Process trong IELTS Writing Task 1.

Luyện tập

Đề bài: 

The diagrams show the design of a solar panel and its use. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The design of a solar panel and its use

Bài mẫu:

The diagrams depict the structure of a solar panel and its energy generation process. 

Overall, the design of the solar panel is not complicated, comprising minimal details. This structure allows the panel to harness sunlight, heating either air or water.

In terms of its structure, the layout of the panel is straightforward, presenting a rectangular container featuring a transparent glass surface. Additionally, there are inlet and outlet openings situated on both sides of the container, which facilitates the flow of water and air through the system.

In terms of its function, energy generation operates through solar power utilization. Initially, sunlight is absorbed by the transparent glass, capturing its heat within the panel. This captured energy then transforms the flowing air within the system into warm air. Similarly, water contained within the system undergoes heating akin to the process involving air.

Dịch:

Sơ đồ mô tả cấu trúc và quá trình tạo năng lượng của một tấm pin năng lượng mặt trời.

Nhìn chung, cấu trúc của tấm pin không phức tạp, chỉ bao gồm ít chi tiết. Thiết kế này cho phép tấm pin tận dụng ánh nắng mặt trời, làm nóng không khí hoặc nước.

Về mặt cấu trúc, bố cục của tấm pin khá đơn giản, có hình dạng hộp chữ nhật với bề mặt bằng kính trong suốt. Ngoài ra, có các lỗ vào và lỗ ra ở hai bên của hộp, giúp dòng nước và không khí chảy qua hệ thống.

Về mặt chức năng, quá trình tạo năng lượng diễn ra thông qua việc sử dụng năng lượng mặt trời. Ban đầu, ánh nắng mặt trời được hấp thụ bởi lớp kính trong suốt, giữ nhiệt từ ánh sáng này bên trong tấm pin. Năng lượng này sau đó biến đổi không khí chảy qua hệ thống thành không khí ấm. Tương tự, nước có trong hệ thống cũng được làm nóng giống như quá trình đối với không khí.

Tổng kết

Trên đây là bài viết trình bày các bước làm dạng bài IELTS Writing Task 1 Operation Process cùng với đó là từ vựng và cấu trúc câu ghi điểm cho dạng này. Qua đó, tác giả hy vọng rằng người học sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích để vận dụng cho kỳ thi. 

Hiện nay, ZIM Academy đang cung cấp nhiều khóa học IELTS giúp trang bị những chiến lực hiệu quả cho bài thi Writing, người học có thể tham khảo để đạt kết quả tốt nhất.

Đọc tiếp:

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833