Phân biệt Single-idea và Multiple-idea paragraph trong IELTS Writing Task 2 (P.2)

Bài viết hướng dẫn người học cách kết hợp hai loại paragraph: single-idea paragraph và multiple-idea paragraph trong viết IELTS Writing Tasks 2.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

phan-biet-single-idea-va-multiple-idea-paragraph-trong-ielts-writing-task-2-p2

Trong phần trước, bài viết đã giới thiệu và đi sâu phân tích hai cách triển khai đoạn: single-idea paragraph (đoạn văn đơn ý) và multiple-idea paragraph (đoạn văn đa ý). Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người học cách kết hợp hai loại paragraph và ứng dụng trong viết IELTS Writing Tasks 2.

Đọc thêm: Phân biệt Single-idea và Multiple-idea paragraph trong IELTS Writing Task 2 (P.1)

Dạng đề IELTS Writing Task 2 kết hợp hai loại paragraph

Dù hai dạng single-idea và double-idea có những ứng dụng phù hợp riêng cho từng dạng đề, nhưng không có nghĩa hai dạng paragraph này không thể kết hợp lẫn nhau trong cùng một bài essay.

Đối với dạng paragraph kết hợp, người học sẽ triển khai một đoạn thân bài theo kiểu single-idea paragraph, đoạn thân bài còn lại triển khai theo kiểu double-idea paragraph.

Có một số lưu ý cho cách triển khai paragraph kết hợp:

Dạng paragraph kết hợp thường có thể áp dụng với gần như tất cả các dạng đề từ Opinion, Discussion, Advantages – Disadvantages, … TRỪ dạng đề Cause – Effect hoặc Cause – Solution bởi dạng đề này đòi hỏi sự liên kết luận ý của hai đoạn thân bài: Ví dụ, thân bài 1 người học trình bày 2 effects hoặc 2 causes, thì đoạn thân bài 2 người học cũng nên trình bày 2 solutions tương ứng với 2 effects/causes trên. Vì vậy việc triển khai một đoạn là single-idea, một đoạn double-idea là không hợp lý.

dang-de-ielts-writing-task-2-ap-dung-2-kieu-paragraph

Riêng đối với những dạng đề yêu cầu có ý kiến cá nhân (những câu hỏi đề bài như: “To what extent do you agree or disagree?”; “Do you think the advantages outweigh the disadvantages?” hay “Discuss both view and give your opinions”), nếu người học triển khai theo hướng balanced answer – tức người viết sẽ theo hướng quan điểm vẫn thừa nhận A nhưng nghiêng nhiều hơn về B – thì thân bài 1 người học sẽ triển khai theo hướng single-idea paragraph, và thân bài 2 sẽ triển khai theo hướng double-idea paragraph.

 Đọc thêm: Phân loại và giải quyết dạng đề Agree / Disagree trong IELTS Writing Task 2 (Phần 2)

Điều này là để cho việc đáp ứng yêu cầu khi triển khai balanced answer là (1) phần lớn ý kiến cá nhân nên được thể hiện trong đoạn thân bài 2 và (2) là đáp ứng được yêu cầu đề bài. Ví dụ như đối với dạng đề Advantages – Disadvantages, đề bài thường sẽ hỏi: Do you think the advantages outweigh the disadvantages? Nếu người học triển khai essay theo format trên (thân bài 1 single-idea paragraph, thân bài 2 double-idea paragraph), thì essay sẽ vừa đáp ứng được quy ước về việc đặt suy nghĩ cá nhân vào trong đoạn thân bài 2 (là đoạn mà người học thể hiện sự đồng tình/không đồng tình của mình) vừa đáp ứng được yêu cầu của đề bài vì đoạn thân bài 2 nhiều ý hơn đoạn thân bài 1 (tức advantages outweigh disadvantages hoặc ngược lại.

Ví dụ:

Dưới đây là một ví dụ cho dạng triển khai kết hợp:

Đề bài: Schools are no longer necessary because students can get so much information through the internet that they can study just as well at home. Do you agree or disagree?

trien-khai-cho-bai-ielts-writing-task-2

Phân tích đề:

Dễ thấy đề viết này thuộc dạng Opinion essay (“Do you agree or disagree?”).

Người viết bài viết sẽ triển khai bài viết theo hướng balanced answer:

Đồng ý với vế “students can get so much information through the internet that they can study just as well at home”

Nhưng vẫn nghiêng về hướng còn lại hơn, tức không đồng ý rằng “schools are no longer necessary”. Như vậy, opinion của người viết sẽ theo hướng disagree (trả lời cho câu hỏi: Do you agree or disagree?)

Sample answer (2 đoạn thân bài):

[1] On the one hand, there is no doubt that the Internet aids students greatly in improving their study ability. [2] This can be explained by the fact that students can get access to an unlimited resource of information thanks to the Internet. [3] By using online search engines such as Google, students can be exposed to various types of reference materials which can assist them in dealing with difficult questions in any particular subject. [4] Also, information available on the Internet is collected from multiple sources, which can enable students to have different perspectives when it comes to solving a problem. [5] However, I doubt that obtaining online information is sufficient for a comprehensive study process.

[6] On the other hand, I believe that schools are crucial for educating students. [7] Firstly, teachers play a significant role in improving students’ performance. [8] Besides delivering knowledge, teachers also act as a mentor by listening to students and encouraging them to keep striving. [9] Also, students can get detailed guidance and instruction on complicated tasks thanks to the presence of teachers. [10] Furthermore, schools create an educational environment in which students are given chances to develop their interpersonal skills. [11] Through tasks or projects in classes, students work in groups with their friends to solve a specific problem, which later results in their better teamwork and communication skills.

ung-dung-tung-kieu-paragraph-cho-dang-bai-opinion

Phân tích thân bài 1:

Ở đoạn 1, người viết triển khai theo hướng single-idea paragraph, đồng ý với vế “students can get so much information through the internet that they can study just as well at home”.

Câu [1]: người viết trình bày topic sentence của cả đoạn, đồng tình với ý kiến ở đề bài “students can get so much information through the internet that they can study just as well at home”;

Câu [2]: người viết giải thích cho topic sentence (bằng cấu trúc This can be explained by…);

Câu [3]: người viết đưa ra ví dụ cho luận điểm ở câu [2] cùng với những lợi ích mà ví dụ đó mang lại (Google);

Câu [4]: người viết triển tiếp tục giải thích cho topic sentence nhưng với một cách tiếp cận khác;

Câu [5]: Câu kết luận của người viết dẫn trực tiếp sang đoạn thân bài 2, đồng thời thể hiện rõ quan điểm cá nhân.

Phân tích thân bài 2:

Ở đoạn 2, người viết triển khai theo hướng double paragraph, với câu [7] và câu [10] là hai câu đưa ra luận điểm. Đoạn này thể hiện quan điểm rằng dù có đồng ý với vế ý kiến ở đoạn thân bài 1, nhưng tổng quan người viết vẫn không đồng ý với ý kiến được đề bài đưa ra.

  • Câu [6]: người viết trình bày topic sentence của cả đoạn, không đồng tình với ý kiến ở đề bài là “Schools are no longer necessary”

  • Câu [7]: người viết đưa ra luận điểm đầu tiên để giải thích cho quan điểm ở câu [6]

  • Câu [8]: người viết phân tích, giải thích cho câu [7]

  • Câu [9]: người viết phân tích, giải thích cho câu [7]

  • Câu [10]: người viết đưa ra luận điểm thứ hai để giải thích cho quan điểm ở câu [6]

  • Câu [11]: người viết phân tích, giải thích cho câu [10]

Như vậy, bài viết vừa kết hợp được hai dạng paragraph trong cùng 1 bài essay, vừa trả lời được câu hỏi của đề bài.

Đọc thêm: Hướng dẫn viết kết bài IELTS Writing Task 2 từ band 5 đến band 8

Tổng kết

Bài viết này đã giới thiệu, phân tích và cho ví dụ 2 cấu trúc đoạn văn thường được dùng để triển khai trong IELTS Writing Task 2 đó là single-idea paragraph và double-idea paragraph.Tuỳ từng dạng đề người học sẽ có thể ứng dụng được các dạng trong quá trình làm bài. Người học cũng cần thường xuyên luyện tập viết bài, triển khai cả ba dạng paragraph để có thể hiểu rõ và thành thạo vận dụng hơn từng dạng, từ đó luyện thi IELTS hiệu quả.

Ngô Phương Thảo

 

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.