Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: A Long And Healthy Life - Đáp án và giải thích

Bài viết này sẽ cung cấp các đáp án chính xác và câu trả lời tham khảo kèm giải thích chi tiết về các bài tập giúp học sinh soạn Tiếng Anh 11 Unit 1: A Long And Healthy Life - Tiếng Anh Global Success.
ZIM Academy
03/07/2023
tieng anh lop 11 unit 1 a long and healthy life dap an va giai thich

Tiếng Anh lớp 11 đang được sử dụng bộ sách Global Success làm sách giáo khoa cho môn học này rộng rãi khắp cả nước, cung cấp kiến thức và bài tập tiếng Anh một cách khoa học nhưng cũng không kém phần thú vị. Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác và những câu trả lời tham khảo hợp lý nhất, kèm theo là giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 1: A Long And Healthy Life (Global Success).

Bài viết này sẽ tập trung vào Unit 1 bao gồm các phần: Getting started, Language, Skills, Communication and culture, Looking back và Project. 

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

3. Fill in the blanks to make phrases from 1 with the following meanings.

4. Complete the text based on the conversation in 1. Use the correct forms of the verbs in brackets.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Getting Started.

Language

Vocabulary

 1. Match each word (1-5) with its meaning (a-e).

 2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in 1.

Pronunciation

 1. Listen and repeat. Pay attention to the strong and weak forms of the auxiliary verbs. Then practise saying them.

 1. Work in pairs. Read these sentences out loud. Pay attention to the strong and weak forms of the auxiliary verbs. Then listen and check.

Grammar

 1. Put the verbs in brackets in either the past simple or the present perfect.

 2. Work in pairs. Talk about what you do to keep fit and healthy. Use the past simple and the present perfect.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Language.

Skills

Reading

 1. Work in pairs. Look at the photos and discuss the questions.

 2. Read the article. Solve the crossword with words and phrases from it.

 3. Read the article again. Match the sections (A-C) with the headings (1-5) below. There are TWO extra headings.

 4. Read the article again. Complete the diagrams with information from the text. Use no more than TWO words for each gap.

 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Reading.

Speaking

 1. Look at the diagram. Match the two parts of each sentence to complete the instructions.

 2. Look at the “How to burn fat” exercise. Fill in each blank with one word to complete the first part of the instructions.

 3. Work in pairs. Practise giving the instructions for the rest of the exercise routine in 2.

 4. Work in groups. Take turns demonstrating the exercise routine and giving instructions to the rest of your group so they can do the exercise with you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Speaking.

Listening

1. Choose the correct meanings of the underlined word and phrase

2. Listen to a TV chat show about teen healthy. Circle the topic of the show.

3. Listen again. Tick the food which is recommended in the talk.

4. Listen agian and complete the sentences. Use ONE word for each answer.

5.Work in group. Make a healthy meal plan for one day and explain why you have selected the foods.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Listening.

Writing

1. Below is a short message. Put the parts in the correct order.

2. Write a sentence to express each message below. Begin with the words given.

3. Write a short message (35 - 45 words) to reply to the one in 1. Use the tips in 1 and expressions 2 to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions beloiw to help you.

Culture

1. Read the text and complete the comparision table below.

2. Discuss in pairs. What would you say to these people?.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Circle the common pronunciation of the underline auxiliary verbs. Then listen and check. practisr saying the conversations in pairs.

Vocabulary

Fill in ech gap with ONE word. Use the words you have learnt in this unit.

Grammar

Circle the underlines part that is incorrect in each of the following sentences. Then correct it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Looking Back.

Project

Work in groups. Design a poster to help teens to develop a healthy habit (e.g having a balanced diet, taking regular exercise, protecting themselves against certain diseases).

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 1 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập Unit 1: A Long And Healthy Life Tiếng Anh lớp 11 Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học sinh lớp 11.

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap.

Tác giả: Lê Minh Khôi

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu