Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: The Generation Gap - Đáp án và giải thích

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập giúp soạn Unit 2: The Generation Gap - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 18 - 27). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 2.
ZIM Academy
05/07/2023
tieng anh lop 11 unit 2 the generation gap dap an va giai thich

Tiếng Anh lớp 11 đang được sử dụng bộ sách Global Success làm sách giáo khoa cho môn học này rộng rãi khắp cả nước, cung cấp kiến thức và bài tập tiếng Anh một cách khoa học nhưng cũng không kém phần thú vị. Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác và những câu trả lời tham khảo hợp lý nhất, kèm theo là giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 2 (Global Success).

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again. Tick the true information about Mark and Mai.

3. Find words or phrases in 1 that have the following meaning.

4. Choose the modal verbs used in 1 to complete the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Getting Started.

Language

Pronunciation

 1. Listen and repeat. Pay attention to the contracted formd in the following sentences. What are their full forms?

 2. Listen and circle what you hear: contracted or full forms. Then practise saying these conversations in pairs.

Vocabulary

 1. Match the words to make phrases that mean the following.

 1. Complete the sentences using the correct forms of the phrases in 1.

Grammar

 1. Circle the correct answers to complete the sentences.

 2. Work in pairs. Are thede any rules in your family or things that you or your parents think are neccesary? Share them with your partner. Use must, have to, and should.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Language.

Skills

Reading

 1. Work in pairs. Look at the photos and discuss the questions.

 2. Read the article. Match the highlighted words with their meaning.

 3. Read the article and choose the best tittle.

 4. Read the article again. Tick the characteristics of each generation according to the article.

 5. Work in group. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Reading.

Speaking

 1. Put tje sentences (A-D) in order to complete the conversation. Then practise it in pairs.

 2. Work in pairs. Talk about the different generations of your family. Use the model and tips in 1, and the ideas below to help you.

 3. Work in groups. Discuss the following question and then report to whole class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Speaking.

Listening

1.Complete the following table about you. Work in pairs and compare your answers.

2. Listen to a conversation between Kevin and Mai. Number the things they talk about in the order they are mentioned.

3. Listen the conversation agian and answer the following questions using no more than TWO words.

4.Work in group. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Listening.

Writing

1. Work in pairs. Complete the noters using the sentences (A-D) in the box.

2. Read an option essay and match each paragraph with the correct description.

3. Write an option essay (120 - 150 words) stating the opposite view.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions beloiw to help you.

Culture

1. Read the text and complete the notes. Use n more than TWO words for each gap.

2. Work in group. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Listen and Circle what you hear: contracted or full forms. Practise saying these conversations in pairs.

Vocabulary

Solve the crossword. Use the words or phrases you have learnt in this unit.

Grammar

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Looking Back.

Project

Work in groups. Each member of your group should ask three people from different generations to complete the survey below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Project.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 2: The Generation Gap. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 11 Unit 3 Cities of the future

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu