Writing - Unit 2 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 24)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Writing - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 24). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 2.
ZIM Academy
17/07/2023
writing unit 2 tieng anh 11 global success trang 24

Writing: An opinion essay about limiting teenagers’ screen time

1. Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box

A. The gap between teenagers and parents may become wider. 

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health. 

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair to them.

Should

Shouldn’t

Reason 1: Teenagers have little time left for homework

Examples/Facts/Explanations:

Teenagers spend too much time watching online videos, checking social media, or playing computer games

Reason 2: (1) B. Too much screen time is bad for teenagers’ health

Examples/Facts/Explanations: 

(2) C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain. 

Reason 1:Quality of screen time is more important than quantity

Examples/Facts/Explanations:

Teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through educational games and videos

Reason 2: (3) A. The gap between teenagers and parents may become wider. 

Examples/Facts/Explanations: 

(4) D. Teenagers may think their parents are not fair to them.

Dịch

Nên 

Không nên

Lý do 1: Thanh thiếu niên không đủ thời gian để làm bài tập về nhà

Ví dụ/ Dẫn chứng/ Giải thích:

Thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian để xem video trực tuyến, kiểm tra mạng xã hội hoặc chơi game điện tử

Lý do 2: (1) B. Nhìn màn hình quá lâu có hại sức khỏe của thanh thiếu niên

Ví dụ/ Dẫn chứng/ Giải thích

(2) C. Nhìn màn hình quá lâu có thể gây ảnh hưởng xấu đến thị lực, giảm thời gian ngủ và gây tăng cân

Lý do 1: Chất lượng thời gian sử dụng màn hình quan trọng hơn số lượng

Ví dụ/ Dẫn chứng/ Giải thích:

Thanh thiếu niên có thể học hỏi nhiều kiến thức bổ ích và kỹ năng cần thiết thông qua trò chơi và video mang tính giáo dục

Lý do 2: (3) A. Khoảng cách thế hệ giữa thanh thiếu niên và cha mẹ trở nên lớn hơn

Ví dụ/ Dẫn chứng/ Giải thích

(4) D. Thanh thiếu niên có thể nghĩ rằng cha mẹ đang đối xử không công bằng với mình

2. Read an opinion essay and match each paragraph with the correct description

A. Second reason for supporting this view with examples and facts 

B. Conclusion summarising the writer's point of view 

C. First reason for supporting this view with examples and facts 

D. Introduction to the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ___D___ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ___C___First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are less likely to finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ___A___ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or smartphone screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead to sleep and weight problems.

4. ___B___ In conclusion, I think that parents need to control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

(Dịch: Cha mẹ có nên nghiêm khắc hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử của thanh thiếu niên không?

1. D. Giới thiệu vấn đề và quan điểm của người viết:

Nhiều thanh thiếu niên ngày nay dành quá nhiều thời gian trên thiết bị điện tử. Tôi tin chắc rằng cha mẹ nên nghiêm khắc hạn chế thời gian sử dụng với hai lý do

2. C. Lý do đầu tiên để hỗ trợ quan điểm này cùng ví dụ và dẫn chứng: 

Trước hết, thanh thiếu niên dành nhiều thời gian trên màn hình ít khả năng hoàn thành bài tập hơn. Nếu cha mẹ hạn chế thời gian, các thanh thiếu niên này sẽ có thêm thời gian không chỉ để học mà còn cho những hoạt động ngoài trời

3. A. Lý do thứ hai để hỗ trợ quan điểm cùng ví dụ và dẫn chứng

Ngoài ra, dành quá nhiều thời gian sử dụng thiết bị điện tử có hại cho sức khỏe. Nhìn vào màn hình máy tính và điện thoại khoảng thời gian dài gây hỏng thị lực và gây đau đầu. Quá nhiều thời gian trên màn hình còn có thể dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ và cân nặng

4. B. Kết luận tóm tắt quan điểm của người viết

Tóm lại, tôi nghĩ rằng cha mẹ cần kiểm soát thời gian thanh thiếu niên của họ dành cho các thiết bị điện tử. Điều này là để đảm bảo rằng con họ có đủ thời gian làm bài tập và hoạt động ngoài trời, và sẽ bảo vệ được sức khỏe của con họ)

3. Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view.

Digital devices play an essential part in teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons. 

First of all, digital devices provide valuable opportunities for self-learning. With internet access, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through educational games and videos. They can choose online courses and educational apps that cater to their interests, making the learning experience much more exciting for them.

In addition, limiting screen time too strictly may widen the gap between teenagers and their parents. Teenagers may feel that their parents are not being fair to them, which could cause conflicts and misunderstandings between the parents and children. 

In conclusion, I believe that digital devices offer valuable learning and entertainment opportunities for teenagers. Parents should have open conversations with their children about screen time instead of forcing strict rules.

(Dịch: Thiết bị công nghệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của thanh thiếu niên ngày nay. Tôi tin rằng phụ huynh không nên hạn chế thời gian sử dụng của con em mình với các lý do sau đây. 

Đầu tiên, thiết bị công nghệ cung cấp nhiều cơ hội quý giá cho việc tự học. Với truy cập internet, thanh thiếu niên có thể học hỏi nhiều kiến thức bổ ích và kỹ năng cần thiết thông qua trò chơi và video mang tính giáo dục. Họ được chọn những khóa học trực tuyến và ứng dụng giáo dục phù hợp với sở thích, giúp trải nghiệm học tập thêm phần hứng thú.

Ngoài ra, hạn chế thời gian sử dụng màn hình quá nghiêm khắc làm tăng khoảng cách giữa thanh thiếu niên và bậc phụ huynh. Thanh thiếu niên có thể cảm thấy rằng phụ huynh không công bằng với họ, điều này có thể gây ra xung đột và hiểu lầm giữa cha mẹ và con cái.

Tóm lại, tôi tin rằng thiết bị công nghệ đem lại cơ hội học tập và giải trí quý giá cho thanh thiếu niên. Phụ huynh nên có cuộc trò chuyện cởi mở với  con em về việc sử dụng màn hình thay vì áp đặt luật lệ hà khắc.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 2: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 2: Communication and culture

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833