Listening - Unit 5 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 57)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Listening - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 57). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 5.
ZIM Academy
17/08/2023
listening unit 5 tieng anh 11 global success trang 57

Listening: Black carbon and global temperature

1. Work in pairs. Match the words with their meanings

Đáp án

1. soot

(bụi than)

c. tiny pieces of black dust that are produced when wood, coal, etc. is burnt 

(những mảnh bụi đen nhỏ được tạo ra khi đốt cháy gỗ, than, v.v..)

2. melt

(tan chảy)

a. to make or become liquid by heating

(làm cho hoặc trở thành chất lỏng bằng cách đun nóng)

3. crop

(cây trồng)

d. a plant such as rice or fruit, grown by farmers and used as food

(loại cây như gạo hoặc trái cây, được trồng bởi nông dân và dùng làm thực phẩm)

4. soil

(đất trồng)

b. the upper layer of the earth in which trees and plants grow

 (lớp đất phía trên của trái đất nơi mà cây và thực vật phát triển) 

2. Listen to a talk and choose the main idea

A. Farmers produce the largest amount of soot. 

B. Black carbon contributes to burning crop waste and wildfires. 

C. Black carbon emissions come from several sources and affect the earth’s temperature.

 • Đáp án: C. Black carbon emissions come from several sources and affect the earth’s temperature.

 • Từ khóa: sources, affect, earth’s temperature

 • Vị trí thông tin: It mainly comes from forest fires and the burning of fossil fuels and crop waste. We now know that it plays a much bigger role in global warming than previously thought.

 • Giải thích: Ngay đầu bài nghe ta đã nghe rằng bụi than chủ yếu đến từ nhiều nguồn như cháy rừng và đốt nhiên liệu hóa thạch và phế phẩm nông nghiệp, và chúng đóng vai trò lớn trong vấn đề nhiệt độ toàn cầu.

3. Listen to the talk again. Choose the correct answers A, B, or C.

1. The world’s biggest source of soot is ____________. 

A. burning forests B. burning crop waste C. killing living things in the soil

 • Đáp án: B. burning crop waste

 • Từ khóa: world’s biggest source, soot

 • Vị trí thông tin: “Let me first talk more about the burning of crop waste.”

 • “However, these huge fires are the world’s biggest source of soot.”

 • Giải thích: Đầu tiên người nói đề cập về vấn đề đốt cháy phế phẩm cây trồng - nông nghiệp và chính những đám cháy lớn này là nguồn gây ra bụi than lớn nhất thế giới.

2. Black carbon only stays in the atmosphere for a few ____________.

A. hours       B. days or weeks           C. months

 • Đáp án: B. days or weeks

 • Từ khóa: black carbon, stays, atmosphere, for

 • Vị trí thông tin: But how long does black carbon stay in the atmosphere? Actually, it only lasts for a few days or weeks after it is released.

 • Giải thích: Nghĩa của câu “Nhưng bụi than tồn tại trong khí quyển bao lâu? Trên thực tế, nó chỉ tồn tại trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi được thải ra”

3. Black carbon speeds up _______________. 

A. the release of sunlight into the air B. burning of crop waste C. ice melting

 • Đáp án: C. ice melting

 • Từ khóa: speed up

 • Vị trí thông tin: In addition, when black carbon falls onto ice or snow, it warms the surface and increases the speed of melting.

 • Giải thích: Nghĩa của câu “Hơn nữa, khi bụi than rơi xuống băng hoặc tuyết, nó sẽ làm ấm bề mặt và tăng tốc độ tan chảy”

4. The next part of the talk will probably be about ______________. 

A. ways to reduce black carbon emissions

B. heat-trapping gases

C. other heat-trapping pollutants

 • Đáp án: A. ways to reduce black carbon emissions

 • Từ khóa: next part, talk

 • Vị trí thông tin: So what do you think we should do to…

 • Giải thích: Câu kết của bài nghe mang nghĩa “Vậy theo bạn chúng ta nên làm gì để…” ám chỉ người nói sẽ đưa ra những biện pháp người đọc nên làm để giảm thiểu sự phát thải của bụi than

4. Work in groups and answer the questions

Is black carbon found in your city or neighbourhood? If so, where does it come from?

Student A: Because I live in a bustling area in the central city so black carbon is quite prevalent in my neighborhood. It mostly comes from heavy traffic, especially during rush hours or whenever there's a traffic jam.

Student B: I reside in a suburban area, so I don't encounter black carbon as frequently. There's generally less traffic congestion.

Student C: I don't experience traffic jams where I live, but there's a factory near my house that emits a lot of black carbon. It's the main source of pollution in my area.

(Học sinh A: Vì mình sống ở khu vực sầm uất ở trung tâm thành phố, nên bụi than thường xuất hiện khá nhiều trong khu vực. Nó bắt nguồn chủ yếu do mật độ giao thông cao, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc bất kỳ lúc nào có bị kẹt xe.

Học sinh B: Mình sống ở khu vực ngoại ô, nên không thấy bụi than nhiều như vậy. Xung quanh nhà mình ít bị kẹt xe.

Học sinh C: Mình không gặp trường hợp kẹt xe ở nơi mình sống, nhưng gần nhà mình có một nhà máy và họ thải ra nhiều bụi than. Đó là nguồn ô nhiễm chính ở khu vực.)


Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 5 Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS THPT với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833