Writing - Unit 5 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 58 - 59)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Writing - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 58 - 59). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 11 Unit 5 Global Warming.
ZIM Academy
17/08/2023
writing unit 5 tieng anh 11 global success trang 58 59

Writing: A leaflet about ways to reduce black carbon emissions

1. Work in pairs. Match the ways to reduce black carbon emissions (1-3) with the reasons (a-i) for doing so.

Đáp án

1. Stop burning waste

(Ngừng đốt rác thải)

a. Soot from open waste burning has a strong warming effect on the earth. (Bụi than từ việc đốt rác lộ thiên có tác động làm trái đất nóng lên mạnh mẽ.)

c. The burning of waste in open fires is bad for the environment. (Việc đốt chất thải bằng lửa ngoài trời có hại cho môi trường.)

d. The burning of organic waste produces nearly one-third of global black carbon emissions. (Việc đốt chất thải hữu cơ tạo ra gần một phần ba lượng khí thải carbon đen trên toàn cầu)

2. Stop using solid fuels at home

(Ngừng sử dụng nhiên liệu rắn tại nhà)

f. Household air pollution kills millions of people yearly. (Ô nhiễm không khí trong hộ gia đình giết chết hàng triệu người mỗi năm)

g. Used for cooking or heating, solid fuels like coal and wood release black carbon and other pollutants. (Nhiên liệu rắn được sử dụng để nấu ăn hoặc sưởi ấm như than đá và gỗ giải phóng bụi than và các chất ô nhiễm khác.)

i. The tiny pieces of black carbon released from indoor stoves can enter the human body and cause serious health problems. (Những mảnh bụi than cực nhỏ thải ra từ bếp lò trong nhà có thể xâm nhập vào cơ thể con người và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.)

3. Switch to renewable energy 

(Chuyển sang năng lượng tái tạo)

b. Renewable energy is clean, so it doesn’t pollute the environment. (Năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng sạch nên không gây ô nhiễm môi trường.)

e. Fossil fuels will be used up in this century while renewable energy will never run out because it comes from natural sources. (Nhiên liệu hóa thạch sẽ bị tận dụng hết trong thế kỷ này trong khi năng lượng tái tạo sẽ không bao giờ cạn kiệt vì nó đến từ các nguồn tự nhiên)

h. Renewable energy can replace fossil fuels because It is convenient and reliable. (Năng lượng tái tạo có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch vì nó tiện lợi và đáng tin cậy)

2. Work in pairs. Label the parts of the leaflet with the words in the box. Use the tips on page 59 to help you

1 a. Heading (Nhan đề)

2b. Subheadings (Tiêu đề phụ)

3d. One idea per paragraph (Mỗi ý một đoạn)

4c. Slogans (Khẩu hiệu)

5e. Call for action (Kêu gọi hành động)

  1. You are organising your school’s Green Fair. Write about 120-150 words to complete the leaflet in 2. Use the suggested ideas in 1, and the tips above to help you.

How dangerous is using solid fuels at home?

When coal and wood are used for cooking or heating, they release black carbon and other harmful pollutants. These tiny particles can enter our bodies and in the long term, cause serious health problems. Caused by these solid fuels, household air pollution is responsible for millions of deaths each year. 

Use soot-free fuels!

Renewable energy is the future!

There are several reasons why it's the best alternative to fossil fuels. Firstly, fossil fuels will be used up in this century, while renewable energy will never run out because it comes from natural sources. Secondly, renewable energy is reliable and efficient. Finally, renewable energy is clean, so it doesn’t produce harmful emissions or contribute to climate change.

Power the planet with renewable energy!

(Sử dụng nhiên liệu rắn tại nhà nguy hiểm đến chừng nào?. 

Khi than và gỗ được dùng để nấu ăn hoặc đun nóng, chúng giải phóng các hạt bụi than và các chất gây ô nhiễm khác. Những hạt nhỏ này có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta và lâu dài gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí trong nhà từ các nhiên liệu rắn này gây tử vong cho hàng triệu người mỗi năm. 

Hãy sử dụng nhiên liệu không có bụi than!

Năng lượng tái tạo là tương lai! 

Có nhiều lý do vì sao năng lượng tái tạo là phương án tốt nhất để thay thế nhiên liệu hóa thạch. Đầu tiên, nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong thế kỷ này, trong khi năng lượng tái tạo sẽ không bao giờ cạn kiệt vì nó đến từ các nguồn tự nhiên. Thứ hai, năng lượng tái tạo đáng tin cậy và hiệu quả. Cuối cùng, năng lượng tái tạo là một nguồn năng lượng sạch, không gây ra khí thải gây hại hoặc góp phần vào biến đổi khí hậu. 

Hãy chung tay cung cấp năng lượng cho hành tinh bằng năng lượng tái tạo!)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 5 Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS THPT với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833