A Closer Look 1 - Unit 10 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 106)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: A Closer Look 1 - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 106). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 10.
ZIM Academy
17/09/2023
a closer look 1 unit 10 tieng anh 7 global success trang 106

Vocabulary

1. Match the types of energy in A with the energy sources in B.

Đáp án:

 • 1 - d.   solar energy (năng lượng mặt trời) → the sun (mặt trời)

 • 2 - c.   wind energy (năng lượng gió) → wind (gió)

 • 3 - a.   hydro energy (năng lượng thủy điện) → water (nước)

 • 4 - b.   nuclear energy (năng lượng hạt nhân) → nuclear (hạt nhân)

2. Write the phrases to label the pictures.

 1. nuclear energy (năng lượng hạt nhân)

 2. hydro energy (năng lượng thủy điện)

 3. solar energy (năng lượng mặt trời)

 4. wind energy (năng lượng gió)

3. Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2.

1. A good place to change ________ to energy is near the sea because of the sea breezes.

 • Đáp án: wind (gió)

 • Từ khóa trong câu: the sea breezes.

 • Điền đáp án: wind vì từ này phù hợp với từ khóa “the sea breezes”, ý chỉ nơi có gió biến là nơi thích hợp để tạo ra năng lượng gió.

 • Dịch nghĩa: Nơi tốt để chuyển gió thành năng lượng là gần biển vì có gió biển.

2. They are putting solar panels on the roof of our building to produce ______.

 • Đáp án: solar energy (năng lượng mặt trời)

 • Từ khóa trong câu: solar panels.

 • Điền đáp án: solar energy vì từ này phù hợp với từ khóa “solar panels”, ý chỉ năng lượng mặt trời được tạo ra bằng các tấm pin mặt trời được đặt ở trên nóc của tòa nhà.

 • Dịch nghĩa: Họ đang đặt những tấm pin mặt trời trên nóc tòa nhà của chúng tôi để sản xuất năng lượng mặt trời

3. When energy comes from __________, we call it hydro energy.

 • Đáp án: water (nước)

 • Từ khóa trong câu: hydro energy..

 • Điền đáp án: water vì từ này phù hợp với từ khóa “hydro energy.”, ý chỉ năng lượng thủy điện được tạo ra từ nước .

 • Dịch nghĩa: Khi năng lượng đến từ nước, chúng ta gọi nó là thủy năng.

4. They are reducing the use of__________ because it is not safe to produce.

 • Đáp án: nuclear energy (năng lượng hạt nhân)

 • Từ khóa trong câu: not safe to produce.

 • Điền đáp án: nuclear energy vì từ này phù hợp với từ khóa “not safe to produce”, ý chỉ năng lượng này là loại năng lượng không an toàn để sản xuất, vậy nên cần giảm việc sử dụng năng lượng này lại.

 • Dịch nghĩa: Họ đang giảm việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì năng lường này không an toàn để sản xuất.

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllables in the words.

Nhấn âm thứ nhất

Nhấn âm thứ hai

'energy /ˈenədʒi/

re'cycle /riːˈsaɪkl/

'dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

ex'pensive /ɪkˈspensɪv/

'easily /ˈiːzɪli/

po'lluting /pəˈluːtɪŋ/

'government /ˈɡʌvənmənt/

re'sources /rɪˈzɔːsɪz/

5. Listen and repeat, paying attention to the stressed syllables in the underlined words.

1. Nuclear 'energy is 'dangerous and ex'pensive. (Có rạp chiếu phim nào gần đây không?)

Đáp án:

 • 'energy/ˈenədʒi/,

 • 'dangerous /ˈdeɪndʒərəs/,

 • ex'pensive /ɪkˈspensɪv/

2. We should ride a bike when 'travelling short 'distances. (Có một chiếc ghế dưới cầu thang.)

Đáp án:

 • 'travelling /ˈtrævəlɪŋ/,

 • 'distances /ˈdɪstənsɪz/

3. The word “re'cycle” has three 'syllables. (Đặt tai nghe của bạn lại gần đây.)

Đáp án:

 • re'cycle /riːˈsaɪkl/,

 • 'syllables/ˈsɪləblz/

4. Burning coal is po'lluting our environment. (Mình không quan tâm đến ý tưởng của bạn.)

Đáp án: po'lluting /pəˈluːtɪŋ/

5. Our 'government is looking for new sources of 'energy to replace gas. (Máy bay của chúng ta đang ở trên đó, trên bầu trời.)

Đáp án:

 • 'government /ˈɡʌvənmənt/,

 • 'energy /ˈenədʒi/

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 10: A Closer Look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833