Communication - Unit 6 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 64, 65)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Communication - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 64, 65). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh lớp 7 Unit 6.
ZIM Academy
02/09/2023
communication unit 6 tieng anh 7 global success trang 64 65

Everyday English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence.

Mi: Are you doing anything this Sunday? 

Tom: Not really. 

Mi: Would you like to go with us to Binh Minh Lower Secondary School? 

Tom: Sounds great! Can you tell me more? 

Mi: We’ll leave at 7 a.m. My friends David and Nick are coming too.

Dịch nghĩa:

Mi: Chủ nhật tuần này cậu có bận gì không?

Tom: Tớ cũng không hẳn là bận lắm..

Mi: Cậu có muốn cùng với chúng tớ đến trường THCS Bình Minh không?

Tom: Nghe hay đấy! Cậu cho tớ thêm thông tin được không?

Mi: Chúng ta sẽ rời đi lúc 7 giờ sáng. Bạn của tớ là David và Nick cũng sẽ đến nữa.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use "Can you tell me more?' or "Can you tell me why?, "Can you tell me how?".

Đáp án gợi ý:

Lan: Hi, Anna. Do you want to go to Quoc Hoc - Hue High School with me next weekend? 

Anna: Sure. Can you tell me more? 

Lan: It’s an ancient and famous school in Vietnam. Many influential people studied there. 

Anna: Wow, that sounds cool. Can you tell me how we got there? 

Lan: We take a bus to Hue and then walk or take a taxi to the school. 

Anna: OK, I’m in. When do we leave? 

Lan: We leave at 6 a.m. on Saturday. Meet me at the bus station. 

Anna: OK, I will. I’m excited!

Dịch nghĩa:

Lan: Anna ơi. Cậu có muốn đến trường Quốc Học - Huế với tớ vào cuối tuần tới không?

Anna: Chắc chắn rồi. Cậu cho tớ thêm thông tin được không?

Lan: Đó là một ngôi trường cổ kính và nổi tiếng ở Việt Nam. Nhiều người nổi tiếng đã học ở đó.

Anna: Chà, nghe hay đấy. Cậu có thể cho tớ biết làm thế nào chúng ta đến đó được không?

Lan: Chúng ta đi xe buýt đến Huế và sau đó đi bộ hoặc đi taxi đến trường.

Anna: OK, tớ sẽ tham gia. Khi nào chúng ta xuất phát?

Lan: Chúng ta sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng vào thứ Bảy. Gặp tớ ở bến xe buýt nhé.

Anna: OK, tớ nhớ rồi. Tớ cảm thấy phấn khích rồi đấy!

Welcom to our school

3. Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note.

Đáp án tham khảo:

 • School library (thư viện trường)

 • Schoolyard (sân trường)

 • School cafeteria (Căn tin trường)

 • School museum (Bảo tàng của trường)

Work in pairs. Ask and answer questions about your plan.

Đáp án thao khảo:

Q: I’m going to show them the schoolyard. 

A: That sounds fun. Can you tell me why?

Q: I want them to see how we enjoy our break time and how we learn about nature and gardening.

Q: I’m going to show them the school cafeteria.

A: That sounds interesting. Can you tell me why?

Q: I want them to see how we have delicious and healthy food in our school

Q: I’m going to show them the school museum.

A: That sounds impressive. Can you tell me why?

Q: I want them to see how proud we are of our school and its achievements and contributions.

4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the information about your school.

Đáp án (lưu ý ở cột “your school” học sinh tự điền thông tin dựa theo thông tin của trường mà học sinh đang theo học):

Wilson High School

Your school

Number of students & teachers

1,000 students and 100 teachers

1,200 students and 110 teachers

Subjects

English, literature, maths, science, etc.

English, literature, maths, music, chemistry, geography,...

School facilities

modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sports hall, and an activity studio

science laboratories, a school garden, a cafeteria….

Giải thích Đáp án:

 1. Number of students & teachers: 1,000 students and 100 teachers

 • Thông tin cần tìm: Số lượng học sinh và giáo viên có trong trường Wilson.

 • Vị trí thông tin: “It has about 1,000 students and 100 teachers.”

 • Giải thích: Ở câu thứ 2 của đoạn văn thứ nhất, tác giả đã giới thiệu trường có 1000 học sinh và 100 giáo viên (It has about 1,000 students and 100 teachers.)

 1. Subjects: English, literature, maths, science, etc.

 • Thông tin cần tìm: Các môn học có trong trường Wilson.

 • Vị trí thông tin: “The students study many different subjects such as English, literature, maths, science, etc.”

 • Giải thích: Ở câu đầu tiên của đoạn văn thứ hai, tác giả đã giới thiệu học sinh của trường Wison học nhiều môn học khác nhau như tiếng Anh, văn học, toán, khoa học, v.v. (The students study many different subjects such as English, literature, maths, science, etc.)

 1. School facilities: modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sports hall, and an activity studio

 • Thông tin cần tìm: Cơ sở vật chất ở trường Wilson có những gì.

 • Vị trí thông tin: “The school has some modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sports hall, and an activity studio.”

 • Giải thích: Ở câu cuối cùng của đoạn văn thứ nhất, tác giả đã giới thiệu trường có các phòng thí nghiệm khoa học hiện đại, phòng máy tính, thư viện lớn, nhà thi đấu thể thao và phòng hoạt động.(The school has some modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sports hall, and an activity studio.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 6: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả:  Đào Anh

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm