Shopping - Unit 8 - Tiếng Anh 8 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Shopping - Tiếng Anh lớp 8 Global Success
ZIM Academy
02/09/2023
shopping unit 8 tieng anh 8 global success

Trong Unit 8: Shopping– sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8, học sinh được tiếp cận với chủ đề mua sắm. Nội dung Unit 8 tập trung vào các từ vựng về các nơi mua sắm và những từ vựng liên quan. Bên cạnh đó, bài học cũng cung cấp kiến thức ngữ pháp về thì trạng từ chỉ tần suất và thì hiện tại đơn cho sự kiện ở tương lai. Trong bài viết này, tác giả đưa ra lời giải chi tiết cho bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 8 phần Getting started.

Getting started

My favorite shopping place

1. Listen and read

2. Mai and Alice mentioned four places where they can buy things. Complete the list.

3. Match the types of markets with the features.

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

5. GAME. Work in groups. Quickly write down the names of some speciality shops. The group with the most correct answers wins.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 8 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Write the words and phrases under the correct pictures.

2. Match the shopping places with their characteristics.

3. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sound /sp/ and /st/.

5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the underlined words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Complete the sentences with the adverbs of frequency from the box.

2. Read the schedule of the field trip for the grade 8 students tomorrow, and underline the verbs in the sentences. Then answer the questions.

3. Write A next to a sentence if it refers to a timetable, schedule or plan, and B if it is an unplanned future action.

4. Choose the correct option to complete each sentence.

5. Work in pairs. Ask and answer to check planned events for the community fair next month.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts.

2. Work in pairs. In turn, make complaints about the situations below.

My favourite shopping place

3. Listen to three people talking about their favourite shopping places and tick (✓) the place they mention.

4. Work in pairs. Take turns to ask and answer what each person in 3 likes about their shopping place.

5. Work in groups. Share your favorite shopping place with your group. You can include:

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication

Skills 1

Reading

1. Read the list below and tick (✓) the most common reason(s) why you go shopping.

2. Read the passage and choose the correct answer A, B or C.

3. Fill in each blank with ONE word from the passage.

Speaking

4. Work in pairs. Ask and answer about a new shopping centre.

5. Work in pairs. Ask and answer about a shopping centre, a supermarket, or an open-air market in your area. Take notes of your partner’s answers and report them to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in pairs. Discuss and tick (v) the things related to online shopping.

2. Listen to a talk about online shopping and fill in each blank with a suitable word.

3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C.

Writing

4. Work in pairs. Choose a type of shopping from the list. Discuss and take notes of its advantages and disadvantages.

5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the advantages OR disadvantages of a type of shopping. Use the ideas in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 2

Looking Back

Vocabulary

1. Match the words and phrases (1 - 5) with the meanings (a - e).

2. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

Grammar

3. Complete each sentence with a suitable adverb of frequency.

4. Use the correct tense and form of the verbs in brackets to complete the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 8 Looking Back

Project

Your dream shopping place

1. Imagine a shopping place you would like to have in your neighborhood.

2. Draw it or find a picture similar to it.

3. Present it to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 8 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 9 Natural Disasters


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity