Skills 2 - Unit 8 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 89)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 89). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 8.
ZIM Academy
04/09/2023
skills 2 unit 8 tieng anh 8 global success trang 89

Listening 

1. Work in pairs. Discuss and tick (v) the things related to online shopping.

 • Internet access (truy cập Internet)

 • travelling (đi lại)

 • a smartphone / a laptop (điện thoại thông minh/ laptop)

 • a credit card (thẻ tín dụng).

2. Listen to a talk about online shopping and fill in each blank with a suitable word. 

1. You can buy a product or ____________ online.

 • Đáp án: service 

 • Từ khóa: buy, product

 • Vị trí thông tin: Online shopping is buying a product or service over the internet.

 • Giải thích: Theo nội dung bài nghe, bạn có thể mua hai thứ trực tuyến là “a product” (một sản phẩm) or “service” (dịch vụ). Trong câu thiếu “service” nên đây là đáp án cần điền.

2. When shopping online, you visit a ____________ website.

 • Đáp án: seller’s 

 • Từ khóa: visit, website

 • Vị trí thông tin: Online shopping is easy. You visit a seller's website, select the product you want to buy, and order it. 

 • Giải thích: Theo nội dung bài nghe, khi mua sắm online, bạn sẽ truy cập trang web của người bán (a seller’s website), chọn sản phẩm và đặt hàng. Vậy “seller’s” là từ cần điền.

3. Online shopping helps you save time and _____________.

 • Đáp án: money 

 • Từ khóa: save, time

 • Vị trí thông tin:  You can save the trouble of travelling, time, and money.

 • Giải thích: Theo thông tin bài nghe, khi mua sắm trực tuyến, bạn có thể tiết kiệm được những rắc rối khi đi lại, thời gian và tiền bạc (save the trouble of travelling, time, and money). Trong câu đề đã có “save time” (tiết kiệm thời gian) vậy chỗ trống cần điền “money”. 

4. If you return a product, you still must pay for the _____________.

 • Đáp án: shipping 

 • Từ khóa: return, product, pay for 

 • Vị trí thông tin: Secondly, when you are not happy with a product, you can return it, but you have to pay for the shipping.

 • Giải thích: Theo thông tin bài nghe, bạn có thể trả sản phẩm (you can return it) nhưng bạn phải trả tiền vận chuyển (have to pay for the shipping). Vậy chỗ trống cần điền từ “shipping”. 

5. Shopping online can make you become a _____________.

 • Đáp án: shopaholic 

 • Từ khóa: become 

 • Vị trí thông tin: Thirdly, you can easily become a shopaholic because it is easy and there are many products to choose from.

 • Giải thích: Theo thông tin bài nghe, bạn có thể dễ dàng trả thành người nghiện mua sắm (easily become a shopaholic). Vì vậy mua sắm trực tuyến sẽ khiến bạn trở thành “shopaholic”. 

3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 

1. When you shop online, you can pay in ____________ way(s).

A. one. B. two C. three

 • Đáp án: B

 • Từ khóa: pay, ways 

 • Vị trí thông tin: You can pay online or when you get the product

 • Giải thích: Bài nghe có thông tin bạn khi mua hàng trực tuyến, bạn có thể trả thanh toán trực tuyến (pay online) hoặc trả tiền khi bạn nhận hàng (when you get the product). Vậy có 2 cách thanh toán khi mua sắm trực tuyến. 

→ Vậy đáp án đúng là B.

2. The talk does NOT describe online shopping as _____________.

A. convenient B. easy C. interesting

 • Đáp án: C

 • Từ khóa: NOT, describe 

 • Vị trí thông tin: Online shopping is easy. Online shopping is convenient.

 • Giải thích: Bài nói cho biết mua sắm trực tuyến thì dễ dàng (easy) và đưa ra một số dẫn chứng “visit a seller's website, select the product you want to buy, and order” (truy cập trang web của người bán, chọn sản phẩm bạn muốn mua và đặt hàng). Ngoài ra mua sắm trực tuyến còn tiện lợi (convenient) vì “purchase anything, at anytime from anywhere, save the trouble of travelling, time, and money. (mua bất cứ thứ gì, bất cứ lúc nào từ bất cứ đâu, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.)”. Phương án C sai vì không có thông tin mua sắm trực tuyến thì thụ vị (interesting). 

3. The talk is mainly about _____________ of online shopping.

A. the popularity B. the convenience C. the advantages and disadvantages

 • Đáp án: C

 • Từ khóa: mainly about

 • Vị trí thông tin: Online shopping is easy. Online shopping is convenient. However, shopping online has disadvantages, too.

 • Giải thích: Thông tin đoạn băng chủ yếu xoay quanh mặt có lợi và mặt bất lợi của mua sắm trực tuyến và đưa ra dẫn chứng. Về mặt có lợi: Online shopping is easy. Online shopping is convenient. Về mặt bất lợi: However, shopping online has disadvantages, too. Phương án A sai vì bài nghe không đề cập về độ phổ biến (popularity). Phương án B sai vì sự tiện lợi (convenience) chỉ là một khía cạnh của mua sắm online, không phải thông tin bao quát của bài nghe. 

Writing 

4. Work in pairs. Choose a type of shopping from the list. Discuss and take notes of its advantages and disadvantages.

Shopping online

Advantages

 • Wide variety of products available.

 • Easy to compare 

 • Read reviews

 • Time-saving, no need to travel.

Disadvantages:

 • Cannot try on products.

 • Shipping costs and delivery delays.

 • Return process can be complex.

Shopping at a supermarket:

Advantages:

 • A wide range of products in one place.

 • Frequent sales and discounts.

 • clean and well-lit

Disadvantages:

 • Can be crowded, especially during peak hours.

 • Limited local or handmade options.

Shopping at an open-air market:

Advantages:

 • Fresh and locally sourced products.

 • Direct interaction with sellers.

 • Can bargain 

Disadvantages:

 • Affected by the weather

 • Possible lack of hygiene or sanitation in some cases.

 • Limited payment options 

5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the advantages OR disadvantages of a type of shopping. Use the ideas in 4.

Shopping online has many advantages. Firstly, It's very convenient because you can buy things from your home. You don't need to ride your motorbike or drive to a place. It helps save time and cost of fuel. Secondly, You can choose from a lot of different products in just one place. You can also easily compare prices from different shops, Moreover, you can read reviews from other people to know the real quality of products. Sometimes, you can find special deals and discounts. Shopping online is great. 

Dịch nghĩa:

Mua sắm trực tuyến có nhiều lợi thế. Thứ nhất, nó rất thuận tiện vì bạn có thể mua những thứ từ nhà của bạn. Bạn không cần phải đi xe máy hoặc lái xe đến một nơi. Nó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhiên liệu. Thứ hai, bạn có thể chọn từ rất nhiều sản phẩm khác nhau chỉ ở một nơi. Bạn cũng có thể dễ dàng so sánh giá từ các cửa hàng khác nhau, hơn nữa, bạn có thể đọc đánh giá của người khác để biết chất lượng thực sự của sản phẩm. Đôi khi, bạn có thể tìm thấy ưu đãi đặc biệt và giảm giá. Mua sắm trực tuyến là tuyệt vời.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 8: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 8 Looking Back


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833