Skills 1 - Unit 1 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 12 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 12 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment.
Võ Ngọc Thu
09/07/2023
skills 1 unit 1 tieng anh 9 sach moi trang 12 tap 1

Reading

1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Picture B on page 15. Ask each other questions to find out the similarities and differences between your pictures.

Similarities (những điểm giống nhau): conical hat (nón lá), string (quai nón)

Differences (những điểm khác nhau): 

 • Picture A: light green (màu xanh nhạt), pictures between layers (tranh ảnh giữa các lớp lá), blue string (quai nón màu xanh dương), look lighter (trông nhẹ hơn)

 • Picture B: white (màu trắng), no decoration (không có trang trí), pink string (quai nón màu hồng), look heavier (trông nặng hơn)

2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs.

1. Present status of the craft

 • Đáp án: C

 • Từ khóa câu hỏi: present status

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn C, dòng số 6 và 7, có thông tin “It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, but all around the world.”

 • Giải thích: Câu văn trình bày mức độ nổi tiếng của nghề thủ công ở Việt Nam và thế giới. Do đó tiêu đề 1 (Hiện trạng của nghề thủ công) là tiêu đề phù hợp với đoạn C.

2. Location and history of conical hat making village

 • Đáp án: A

 • Từ khóa câu hỏi: location, history, village

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn A, dòng số 2 có thông tin: “the region of Hue”; dòng số 3 và 3 có thông tin: “Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, and there are many craft villages like Da Le, Phu Cam, and Doc So.

 • Giải thích: Nội dung đoạn văn trình bày về các làng nghề nón lá có lịch sử phát triển hàng trăm năm tại Huế. Do đó, tiêu đề 2 (Địa điểm và lịch sử làng nón lá) là tiêu đề phù hợp với đoạn A.

3. How the conical hat is made

 • Đáp án: B

 • Từ khóa câu hỏi: how, made

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn B, dòng số 2, 3 và 4 có thông tin: “artisans have to follow 15 stages, from going to the forest to collect leaves to ironing the leaves, making the frames, etc.

 • Giải thích: Nội dung câu văn nói về các bước làm nón lá từ thu thập lá, ủi lá đến làm khung,… Do đó, tiêu đề 3 (Nón lá được làm như thế nào) là tiêu đề phù hợp với đoạn B.

3. Read the text again and answer the questions.

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

 • Đáp án:  Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

 • Từ khóa câu hỏi: why, Tay Ho, most well-known

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn A, dòng số 6 và 7 có thông tin: “Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue'

 • Giải thích: Tây Hồ nổi tiếng nhất bởi vì ngôi làng là nơi khai sinh ra nón lá ở Huế.

2. How far is it from Tay Ho to Hue City?

 • Đáp án: It’s 12 km from Hue City.

 • Từ khóa câu hỏi: how far, Tay Ho to Hue City

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn A, dòng số 8 và 9 có thông tin “ It is a village on the bank of the Nhu Y river, 12 km from Hue City

 • Giải thích: Ngôi làng Tây Hồ nằm trên bờ sông Như Ý, cách Thành phố Huế 12 kilomet.

3. What is the first stage of conical hat making?

 • Đáp án: It’s going to the forest to collect leaves.

 • Từ khóa câu hỏi: first stage, conical hat making

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn B, dòng số 2, 3 và 4 có thông tin: “artisans have to follow 15 stages, from going to the forest to collect leaves to ironing the leaves, making the frames, etc.

 • Giải thích: Quy trình làm nón lá gồm 15 bước, bắt đầu từ việc đi vào rừng để thu thập lá cây.

4. What is special about the hat layers?

 • Đáp án: They’re very thin.

 • Từ khóa câu hỏi: special, hat layers

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn B, dòng số 6 có thông tin: “ Craftsmen must be skillful to make the two layers very thin

 • Giải thích: Các nghệ nhân phải thật khéo léo để làm cho hai lớp lá thật mỏng.

5. What is special about the bai tho conical hat?

 • Đáp án: It has poems and paintings of Hue between the two layers.

 • Từ khóa câu hỏi: special, bai tho conical hat

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn B, dòng số 7 và 8 có thông tin “What is special is that they then add poems and paintings of Hue between the two layers

 • Giải thích: Điểm đặc biệt là họ cho các bài thơ và các bức tranh vào giữa hai lớp lá.

6. Who can make conical hats?

 • Đáp án: Everybody can, young or old.

 • Từ khóa câu hỏi: who, can, make

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn C, dòng số 4 và 5 có thông tin “... everybody, young or old, can take part in the process

 • Giải thích: Tất cả mọi người, dù già hay trẻ, đều có thể tham gia vào quy trình làm nón.

Speaking

4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C.

1. B (cung cấp việc làm)

2. C (đánh mất tính chân thật)

3. B (cung cấp thêm thu nhập)

4. C (lệ thuộc quá nhiều vào du lịch)

5. C (xử lý rác thải và ô nhiễm)

6. B (bảo tồn di sản văn hóa)

Other benefits: creating regional/national pride (tạo nên niềm tự hào về vùng miền/quốc gia), helping develop tourism (giúp phát triển du lịch), helping improve local infrastructure and services (giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở địa phương), creating cohesion between craft families and communities (tạo sự gắn kết giữa các gia đình làm nghề thủ công và cộng đồng)

Other challenges: limited designs (các thiết kế còn hạn chế), natural resources running out (các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt), competition from other countries (sự cạnh tranh từ các nước khác)

5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges.

Hello everyone! Today, on behalf of my group, I would like to present our action plan to face the difficulties that traditional silk production in our area encounters.

Firstly, in order for artisans to sharpen their skills and share knowledge, we would like to conduct contests and organize handicraft exhibitions on local, national, and international scales. Then they will take more pride in their crafts and try to ensure that their products are authentic and of high quality as well. Through these activities, the general public will get more access to their handicrafts.

Secondly, to expand our markets, we are intent on promoting and introducing silk products via the Internet. With the help of this tool, potential customers worldwide can access information and make online purchases from afar.

Last but not least, we plan to ask the local government to support financially in developing waste-treatment facilities. Ways to reuse and recycle waste are also promoted to minimize impacts on the local environment.

We hope that our plan can assist our silk-making villages to overcome the challenges in the near future.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Skills 2.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 1: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm