Recipes And Eating Habits - Unit 7 - Tiếng Anh 9 Sách mới

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Recipes And Eating Habits - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới
ZIM Academy
09/07/2023
recipes and eating habits unit 7 tieng anh 9 sach moi

Ở Unit 7 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9, học sinh sẽ được giới thiệu và làm quen với chủ đề Recipe and eating habits. Với chủ đề này, người học có thể trang bị cho bản thân vốn từ vựng về các món ăn khác nhau, cách chế biến các loại món ăn và các thói quen ăn uống. Ngoài ra, người học cũng sẽ được tiếp cận với chủ điểm ngữ pháp về câu điều kiện loại 1. Dưới đây là đáp án kèm giải thích chi tiết cho phần Getting Started của Unit 7 - Recipe and eating habits.

Key Takeaways

  • Nghe và đọc bài đọc hiểu về cách chế biến món salad.

  • Các từ vựng về đồ ăn và thói quen ăn uống: starter, versatile, drain, peel…

  • Từ vựng về các món ăn truyền thống của các nước: Cobb salad, sushi, steak pie, fajitas…

Getting Started

1. Listen and read

a. ​Can you find a word that means​

b. Find all the words related to the topic of food in the conversation. Put them in the word web.

c. Answer the questions.

2. Write the name of each dish in the box under each picture.

3a. In pairs, discuss which country from the box is associated with each dish in 2.

3b. Fill each blank with the name of a dish in 2.

4. Food quiz

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Getting Started.

A closer look 1

Vocabulary

1. Write a food preparation verb from the box under each picture.

2. Complete the sentences with the correct form of the verbs in 1.

3. Match each cooking verb in A with its definition in B.

4a. What can you see in the pictures? Do you know what dish these ingredients are used for?

4b. Complete the instructions below with the verbs in 1 and 3. One verb is used twice.

Pronunciation

5. Listen to the conversations. Draw ↘ or ↗ at the end of each line. Practise the conversations with a partner

6a. Work in pairs. Complete the mini-dialogues with suitable statement questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: A closer look 1.

A closer look 2

Grammar

1. Fill each blank with a, an, some, or any.

2. Match the food quantifiers with the nouns. Some quantifiers can go with more than one noun.

3a. Read the instructions to make a chicken salad. Fill each blank with a word/phrase in the box.

3b. Work in pairs. Think about a simple salad. Write the instructions on how to make it using the quantifiers and cooking verbs you have learnt. Share the instructions with the whole class. Vote for the best salad.

4. Read these sentences from the conversation in GETTING STARTED. Pay attention to the underlined part and answer the questions.

5. ​​Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

6. What will you say in these situations? Use suitable modal verbs with conditional sentences type 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: A closer look 2.

Communication

1. Look at the picture. Answer the questions.

2b. Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase.

3a. Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order.

3c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish?

4a. Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Communication.

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Answer the questions.

2. Now read an article about Japanese eating habits. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-C).

3. Read the article again and answer the questions.

Speaking

4. Work in groups. Discuss the eating habits of Vietnamese people. You can use the following questions as cues.

5. Imagine that you take part in an international competition in which competitors talk about the eating habits of their own country. Present your group's ideas about Vietnamese eating habits.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Work in pairs. One of you looks at Picture A, and the other looks at Picture B on page 17. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

2. 4 Teen radio is asking two students about their eating habits. Listen to what they say and decide if the statements is True (T) or False (F).

3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.

Writing

4a. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's eating habits. Take notes of your partner's answers in the table.

5a. Write about your partner's eating habits. Include information about his/her meals, your opinion about his/her eating habits and possible changes.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Skills 2.

Looking back

Vocabulary

1. Match the words in A with their description or definition in B.

2. Write a verb for a cooking method under each picture. The first letter has been provided.

3. Fill each blank with a word/phrase in the box. There is one extra word.

Grammar

4. Circle the correct answer

5. ​​Complete the sentences with your own ideas. Use the modal verbs provided.

Communication

6. Rearrange the lines to make a complete conversation

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Looking back.

Project

1. Work in groups. Go to other classes and ask differents students about their eating habits. Write the students’ answers in the table.

3. In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group's findings to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 9 Unit 8: Tourism.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 7: Recipes And Eating Habits. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Tham khảo thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2, 3

Tác giả: Hà Bích Ngọc

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833