Skills 1 - Unit 7 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 14 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 66 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 6 Recipes And Eating Habits.
ZIM Academy
08/08/2023
skills 1 unit 7 tieng anh 9 sach moi trang 14 tap 2

Reading

1. Work in pairs. Answer the questions.

Picture A: different types of sushi

   Picture B: miso soup

   Picture C: a bowl of rice

   Picture D: sliced cucumber/pickled cucumber

2. I have never tried these dishes before. 

2. Now read an article about Japanese eating habits. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-C).

Đáp án:

A-3

 • Vị trí thông tin: Typically, a Japanese meal consists of rice, miso soup, the main dish(es) and pickles. Rice is the staple and plays a central part in people's eating habits.The portions of each dish are individually served.

 • Giải thích: Đoạn A giới thiệu về các món ăn chính trong bữa ăn của người Nhật, bao gồm cơm, canh miso, những món chính và dưa muối. Trong đó cơm là món chính. Các phần của mỗi món ăn được phục vụ riêng. Vì vậy, đáp án là 3.

B-2

 • Vị trí thông tin: The most important characteristic of their eating habits is they like raw food and do not use sauces with a strong flavour. Two typical examples are sashimi and sushi. The Japanese make sashimi simply by cutting fresh fish. Sushi is similar. The cooked, vinegared rice can be combined with raw fish, prawn, avocado, cucumber or egg. 

 • Giải thích: Đoạn B nói về đặc điểm quan trọng nhất trong thói quen ăn uống của người Nhật là họ thích ăn thực phẩm sống và không dùng nước chấm với hương vị quá đậm. Trong đó, 2 ví dụ tiêu biểu là món sashimi và sushi. Sashimi được làm từ cá sống. Sushi cũng tương tự, gồm cơm kết hợp với cá sống, tôm, bơ, dưa chuột và trứng. Vì vậy, đáp án là 2.

C-1

 • Vị trí thông tin: The arrangement of dishes is another significant feature of their eating habits. You may be excited to see how the colourful dishes are arranged according to a traditional pattern. In addition, there are plates and bowls of different sizes and designs. They are carefully presented to match the food they carry.

 • Giải thích: Đoạn C nói về nghệ thuật sắp xếp đồ ăn của người Nhật: việc bày trí của món ăn là một đặc điểm quan trọng khác trong thói quen ăn uống của người Nhật. Đĩa của họ thường rất rực rỡ và sắp xếp theo kiểu truyền thống. Chúng được xếp đặt cẩn thận để phù hợp với đồ ăn.Vì vậy, đáp án là 1.

3. Read the article again and answer the questions.

1. What is the most important feature of Japanese eating habits?

 • Đáp án: They like raw food and do not use sauces with a strong flavour.

 • Từ khóa: what, most important, feature, Japanese eating habits.

 • Thông tin: “The most important characteristic of their eating habits is they like raw food and do not use sauces with a strong flavour.”

 • Giải thích: Đặc điểm quan trọng trong thói quen ăn uống của người Nhật là thích ăn đồ sống.

2. How do they make sashimi?

 • Đáp án: They cut fresh fish.

 • Từ khóa: how, sashimi.

 • Thông tin: “The Japanese make sashimi simply by cutting fresh fish.”

 • Giải thích: Người Nhật làm sashimi bằng cách cắt những miếng cá tươi.

3. What sauce can both sashimi and sushi be served with?

 • Đáp án: Both can be served with soy sauce.

 • Từ khóa: what sauce, sashimi, sushi.

 • Thông tin: “Then they serve it with a dipping sauce made from soy sauce and spicy Japanese horseradish (wasabi).”

 • Giải thích: Sashimi và sushi ăn kèm với nước tương.

4. How many components are there in a typical Japanese meal?

 • Đáp án: There are four (rice, miso soup, main dish(es), pickles).

 • Từ khóa: how many, components, typical, Japanese meal.

 • Thông tin: “Typically, a Japanese meal consists of rice, miso soup, the main dish(es) and pickles.”

 • Giải thích: Bữa ăn gồm có 4 món: cơm, súp miso, món chính và dưa muối.

5. How is rice important in Japanese meals?

 • Đáp án: Rice is the staple food and is very nutritious.

 • Từ khóa: how, rice, important, Japanese meals.

 • Thông tin: “Rice is the staple and plays a central part in people's eating habits. Japanese rice is sticky and nutritious.”

 • Giải thích: Cơm là món chính và đóng vai trò chủ đạo trong thói quen ăn uống. Cơm của người Nhật rất dẻo và giàu dinh dưỡng.

6. Why do people say that the Japanese eat with their eyes?

 • Đáp án: Because the dishes are presented in different bowls and plates, and are arranged carefully according to a traditional pattern.

 • Từ khóa: why, Japanese, eat, their eyes.

 • Thông tin: “If you join a Japanese meal, you may be excited to see how the colourful dishes are arranged according to a traditional pattern. In addition, there are plates and bowls of different sizes and designs.”

 • Giải thích: Vì các món ăn được bày biện trong các chén, bát nhiều màu sắc và được sắp xếp theo kiểu truyền thống.

Speaking

4. Work in groups. Discuss the eating habits of Vietnamese people. You can use the following questions as cues.

1. The most important feature of Vietnamese eating habits is the strong emphasis on fresh and healthy ingredients. Meals are often balanced with a variety of nutrients, making it not only delicious but also nutritious.

2. A typical Vietnamese meal consists of several components: rice (or rice noodles), a protein source (often meat, fish, or tofu), vegetables (both raw and cooked), and a flavorful sauce or broth. Fresh herbs, such as mint, cilantro, and basil, are also commonly used to enhance the taste.

3. Rice is considered the staple food of Vietnam. It is a fundamental part of almost every meal and plays a central role in Vietnamese culture and cuisine.

4. Vietnamese dishes are arranged thoughtfully to ensure a harmonious balance of flavors and textures. For example, rice or noodles are placed at the center of the plate, surrounded by various dishes with different tastes and colors, creating an appealing and satisfying presentation.

5. Another characteristic of Vietnamese eating habits is the communal dining style. In traditional Vietnamese households and restaurants, people often share dishes and eat from common plates, fostering a sense of togetherness and unity during meals.

6. Overall, Vietnamese people have relatively healthy eating habits due to the focus on fresh, natural ingredients and balanced meals. 

5. Imagine that you take part in an international competition in which competitors talk about the eating habits of their own country. Present your group's ideas about Vietnamese eating habits. 

One key aspect is the focus on fresh and healthy ingredients. Vietnamese meals are often characterized by the abundance of vegetables, herbs, and natural flavors.

Rice, being the staple food of Vietnam, holds significant importance in every meal. It serves as a foundation for various dishes and complements the flavors of meats, seafood, or vegetarian options.

Another distinct feature is the art of balance in Vietnamese dishes. Meals are thoughtfully arranged to create a harmonious blend of flavors, textures, and colors. The combination of sweet, sour, salty, and spicy elements in one dish is a testament to the Vietnamese people's culinary expertise.

Furthermore, communal dining is a cherished tradition in Vietnamese culture. Family members and friends often gather around a shared table, enjoying a variety of dishes together. This practice fosters a sense of togetherness and unity during mealtimes.

Overall, Vietnamese people's eating habits reflect a deep connection with nature, a focus on nutritious ingredients, and a strong sense of communal sharing. It is no wonder that Vietnamese cuisine is celebrated worldwide for its balance, diversity, and deliciousness.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Skills 2.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 7: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Hà Bích Ngọc

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833