Communication - Unit 7 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 13 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Communication - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 65 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 6 Recipes And Eating Habits.
ZIM Academy
09/08/2023
communication unit 7 tieng anh 9 sach moi trang 13 tap 2

1. Look at the picture. Answer the questions.

1. Pumpkin soup.

2. Pumpkin, shallots, celery, butter, fresh cream, salt.

2b. Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase. 

Ingredients:

(1) a kilo of pumpkin

 • Vị trí thông tin: The ingredients are: a kilo of pumpkin.

 • Giải thích: Nguyên liệu 1 là 1 kg bí ngô

(2) two shallots

 • Vị trí thông tin: two shallots.

 • Giải thích: Nguyên liệu 2 là 2 thanh hẹ.

(3) two sticks of celery

 • Vị trí thông tin: two sticks of celery

 • Giải thích: Nguyên liệu 3 là 2 thanh cần tây

(4) two tablespoons of butter

 • Vị trí thông tin: two tablespoons of butter

 • Giải thích: Nguyên liệu 4 là 2 thìa bơ.

(5) two tablespoons of fresh cream

 • Vị trí thông tin: two tablespoons of fresh cream

 • Giải thích: Nguyên liệu 5 là 2 thìa kem tươi.

(6) a pinch of salt

 • Vị trí thông tin: and a pinch of salt.

 • Giải thích: Nguyên liệu 6 là 1 nhúm muối.

Preparation:

(7) peel the pumpkin, and  (8) chop it into cubes

 • Vị trí thông tin: Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes.

 • Giải thích: Trước khi nấu, lột vỏ bí ngô và cắt thành từng khối.

(9) peel the shallots and  (10) slice them

 • Vị trí thông tin: Peel the shallots and slice them.

 • Giải thích: Bước 9 là bóc hẹ, bước 10 là cắt nó.

wash the celery and remove the (11) leaves.

 • Vị trí thông tin: Next, wash the celery and remove the leaves.

 • Giải thích: Cuối cùng là rửa cần tây và bỏ lá.

3a. Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order.

Thứ tự sắp xếp: b – e – f – c – a – d

b. Heat the butter in a deep pan, add shallots and celery and stir fry for a few minutes.

e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

f. Add 750 ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

c. Puree the soup in a mixer until it is smooth.

a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.

3c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish?

a good source of fiber, minerals, and vitamins, especially vitamin A.

improve your eyesight and protect yourself from certain cancers.

4a. Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper.

Name of the dish: Spaghetti

Ingredients

 • 8 ounces (227 grams) of spaghetti pasta

 • Water

 • Salt

 • Olive oil (optional)

 • Pasta sauce 

Steps to prepare and cook spaghetti:

 1. Boil the water: Fill a large pot with water and bring it to a rolling boil. Add a pinch of salt and a splash of olive oil (optional) to the water.

 2. Add the spaghetti: Carefully add the spaghetti to the boiling water. Stir gently to prevent the strands from sticking together.

 3. Cook the spaghetti: Cook the spaghetti around 8-10 minutes. Stir occasionally to ensure even cooking.

 4. Test for doneness: To check if the spaghetti is cooked, taste a strand. It should be tender but still slightly firm.

 5. Drain the spaghetti: Once the spaghetti is cooked to the desired texture, use a colander to drain the water from the pot.

 6. Combine with sauce: Return the drained spaghetti to the pot or a large bowl. Pour pasta sauce over the spaghetti and mix well to coat each strand.

 7. Serve and enjoy: Divide the spaghetti onto plates or bowls and garnish with grated cheese, fresh herbs.

4b. Organise a gallery walk. Move around to each group and listen to their presentation. Vote for the best dish.

Hello everyone. Today let’s talk about how to make spaghetti, which is a very popular dish. First, about the ingredients, we need spaghetti noodles, fresh tomatoes, garlic cloves, olive oil and some fresh basil leaves. In the preparation process, we begin by boiling the water and then add a pinch of salt into it. Meanwhile, we dice fresh tomatoes and finely chop garlic. For the vegetables, we tear fresh basil and put it aside when we cook the dish.

So how do we cook this dish? The first step is to put the spaghetti into boiling water and cook it for about 8-10 minutes. When we wait for the noodles, we will make the spaghetti sauce. In the pan, heat olive oil and garlic until fragrant. Next, diced tomatoes are added and cooked until broken down to form a sauce. After that, we season the sauce with salt and pepper, according to our taste. When the sauce is almost ready, stir in the fresh basil leaves just before removing it from heat. Our final step is to combine the cooked spaghetti with the tomato sauce. By then, the dish is ready to serve and enjoy.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Skills 1.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 7: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Hà Bích Ngọc

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833