Skills 2 - Unit 9 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 39 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 39 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 9.
author
ZIM Academy
12/08/2023
skills 2 unit 9 tieng anh 9 sach moi trang 39 tap 2

Listening

1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary.

1-E

 • Từ khóa: German, near the border.

 • Vị trí thông tin: “My first language is French, but I live near the border, so I'm reasonably good at German.”

 • Giải thích: Người nói 1 sống gần biên giới nên khá giỏi tiếng Đức.

2-A

 • Từ khóa: Spanish, French, fluent, English.

 • Vị trí thông tin: “My mother is Spanish and my father is French so I'm bilingual. I'm also fluent in English which I need for my job.”

 • Giải thích: Cô ấy có mẹ người Tây Ban Nha, bố người Pháp nên thông thạo 2 ngôn ngữ này. Cô ấy cũng thành thạo tiếng Anh để phục vụ công việc.

3-B

 • Từ khóa: learn English, England, holiday.

 • Vị trí thông tin: “Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.”

 • Giải thích: Mùa hè năm ngoái anh ấy đến Anh du lịch và học được một số cụm từ. Anh ấy được bảo là phát âm của mình khá tốt, nên quyết định học tiếng Anh sau khi về nhà.

4-D

 • Từ khóa: work, a multinational company, learn English.

 • Vị trí thông tin: “Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English.”

 • Giải thích: Cô ấy học tiếng Anh vì phải làm việc trong công ty đa quốc gia.

2. Listen to the extracts again and answer the questions.

1. What did Speaker 1 do last summer?

 • Đáp án: He went to Rome.

 • Từ khoá: What, speaker 1, do, last summer.

 • Vị trí thông tin: “We went to Rome last summer and I picked up the basics.”

 • Giải thích: Gia đình người nói đến Rome mùa hè trước.

2. How can Speaker 2 speak Italian?

 • Đáp án: She can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

 • Từ khoá: How, speaker 2, speak, Italian.

 • Vị trí thông tin: “I can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.”

 • Giải thích: Cô ấy có thể nói chuyện bằng tiếng Ý, nhưng có chút không thành thạo. 

3. What was Speaker 3's level of English in the past?

 • Đáp án: He used to be quite bad at English.

 • Từ khoá: What, speaker 3, level of English, in the past.

 • Vị trí thông tin: “I used to be quite bad at English.”

 • Giải thích: Tiếng Anh của anh ấy từng khá kém.

4. What did Speaker 3 do while travelling around England?

 • Đáp án: He picked up enough words and phrases to get by.

 • Từ khoá: What, speaker 3, travelling, England.

 • Vị trí thông tin: “While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by.”

 • Giải thích: Khi đi du lịch, anh ấy đã học một vài từ, cụm từ để xoay sở.

5. What did Speaker 4 think of her English learning?

 • Đáp án: She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

 • Từ khoá: What, speaker 4, think, English learning.

 • Vị trí thông tin: “I think that I've learned a lot since I started.”

 • Giải thích: Cô ấy học dược nhiều kể từ khi bắt đầu khoá học ở trung tâm tiếng Anh.

Writing

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner. 

What I use English for

Explanation

1. study

English is a mandatory subject in my secondary school.

2. net working

I join an English club on Sunday.

3. entertaining

I watch films and listen to music in English.

4. communication.

I communicate with my friends and my teacher in English.

4a. Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life.

English plays a crucial role in my daily life. It's a mandatory subject at school, helping me enhance my language skills. Joining an English club is a great way to network, making new friends and practicing conversational English. For entertainment, I enjoy watching English films and listening to music, which improves my listening comprehension. Moreover, chatting with friends and teachers in English not only strengthens my speaking abilities but also fosters better relationships. In conclusion, English infuses my studies, social interactions, entertainment choices, and communication practices, enriching every aspect of my daily routine.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Looking back.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 9: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Hà Bích Ngọc

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu