Tính từ mô tả và ứng dụng trong phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 1

Giới thiệu chung

Tính từ mô tả là dạng từ bổ sung làm rõ nghĩa cho danh từ. Với việc tiếp nhận thông tin được truyền tải bởi ngôn ngữ có chứa tính từ, người nghe có thể hình dung dễ dàng và cụ thể hơn về sự vật sự việc được diễn tả.

Đối với phần thi IELTS speaking part 1, học sinh cần đảm bảo độ trôi chảy và mạch lạc trong câu trả lời. Có ba nguyên nhân chính khiến việc lựa chọn tính từ làm trọng điểm cho câu trả lời sẽ giải quyết vấn đề thiếu ý tưởng cho phần mở rộng và đảm bảo độ trôi chaỷ và mạch lạc cho câu trả lời cũng như tăng thêm vốn từ, giảm sai sót trong ngữ pháp. Thứ nhất, về mặt ngữ pháp, tính từ nằm ở ba vị trí cụ thể. Những vị trí này khó nhầm lẫn, và với luyện tập, học sinh có thể áp dụng được một cách chính xác. Thứ hai, việc tra cứu tính từ tương đối đơn giản. Hiện nay, nhiều trang web là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc tìm kiếm các tính từ cho một danh từ cụ thể. Thứ ba, dựa vào tính từ đã được đưa ra trong luận điểm, thí sinh có thể mở rộng ý bằng cách nêu ra lí do, kết quả, và luận cứ so sánh xoay quanh tính từ mô tả đó.

Định nghĩa và ứng dụng

Tính từ mô tả là gì?

Theo http://partofspeech.org/, tính từ mô tả miêu tả danh từ bằng cách thêm thuộc tính của danh từ đó. Những tính từ mô tả thường diễn tả những thứ có thể quan sát, cảm nhận được bằng các giác quan của con người. Để miêu tả một danh từ, người học có thể tự hỏi các câu hỏi như: Cái nào? nhìn nó thế nào? … Trong bài thi, việc sử dụng đúng tính từ chính xác cho danh từ nhất định khiến cho các danh từ này mang nghĩa cụ thể, từ đó góp phần đảm bảo số điểm cao cho phần từ vựng trong bài thi nói. 

Nguyễn tắc sử dụng tính từ mô tả

Nguyên tắc ngữ pháp

  • Tính từ nằm sau động từ to be, bổ nghĩa cho chủ ngữ.

VD: She is nice and kind.

  • Tính từ nằm sau động từ chỉ các giác quan( seem, look, feel, taste, remain …) bổ nghĩa cho chủ ngữ.

VD: You look tired.

  • Tính từ nằm trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ.

VD: That is a beautiful lake.

Nguyên tắc ngữ nghĩa

Sự kết hợp của tính từ và danh từ được gọi là cụm danh từ. Những cụm danh từ này phải đúng về mặt ngữ nghĩa. Một danh từ có thể được  bổ nghĩa bằng những tính từ nhất định để tạo ra cụm danh từ mang nghĩa tự nhiên và chính xác.

VD: Từ đồng nghĩa của new: fresh, modern, up-to-date. Các cụm danh từ kết hợp đúng như: fresh fruits, modern home, up-to-date information. Trong khi đó, các sự kết hợp từ như modern fruits,  up-to-date home không được coi là những cụm từ tự nhiên và thông dụng trong giao tiếp.

Khi kết hợp đúng tính từ và danh từ, ta được một collocation.

Tham khảo collocation tại trang: http://www.ozdic.com/

Ví dụ:

Ví dụ collocation của danh từ clothes

Cách phát triển ý cho câu trả lời speaking part 1 từ tính từ mô tả.

Đưa ra lí do

Q: What do you like about your accommodation?

A: Well, what I like the most about my house is that it is always clean and fresh.This is because my mom has taken a good care of it as she does vacuuming almost everyday, and my dad has also decorated our little house with  indoor hanging plants.

Q: What water sports do you like doing?

A: I would say …. Swimming is my choice of sport. You know, it’s one of the  low-impact activities. This is because swimming is not too physically demanding, and the movements in water tend to put little stress on bones and joints.

Đưa ra kết quả.

Q: What do you like about your accommodation?

A: Well, what I like the most about my house is that it is always clean and fresh. That’s why I always feel relaxed and calmed whenever I’m at home. Plus, having a tidy house could prevent us from getting some diseases. I heard that mosquitoes doesn’t stay in cleanliness.

  Q: What water sports do you like doing?

A: I would say …. Swimming is my choice of sport. You know, it’s one of the  low-impact activities. That’s the reason why people of all age groups and injured athletes can enjoy, and I am not an exception. Last year, I got an injury from an accident, and the only sport I can do back then was swimming. In fact, it helped me to bounce back quicker.

Đưa ra so sánh

Q: What do you like about your accommodation?

A: Well, what I like the most about my house is that it is always clean and fresh. It’s tidier and much more well-organized than my old house. Since my parents moved in to live with me and my sister, my house has been much taken care of.

Q: What water sports do you like doing?

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

A: I would say …. Swimming is my choice of sport. You know, it’s one of the  low-impact activities. It’s much safer for the elderly and injuried athletes than many other sports like basketball or football. Last year, I got an injury from an accident, and the only sport I can do back then was swimming. In fact, it helped me to bounce back quicker.

Xem thêm: Công thức trả lời IELTS Speaking Part 1 từ thầy Toàn ZIM (9.0 Speaking)

Kết luận

Sử dụng tính từ giúp thí sinh biểu đạt ý nghĩa và nội dung câu chính xác hơn. Đây là nguyên tắc áp dụng nhiều trong giao tiếp và phát huy nhiều ưu điểm trong bài thi IELTS Speaking.

Tác giả: Khánh Ly – Giảng viên tại ZIM

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...