4 bước để Paraphrase trong bài thi IELTS Writing

Trong quá trình chấm bài, thầy Tùng ZIM nhận thấy rằng nhiều bạn vẫn paraphrase theo cách máy móc
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

4-buoc-de-paraphrase-trong-bai-thi-ielts-writing

Trong quá trình chấm bài, thầy Tùng ZIM nhận thấy rằng nhiều bạn vẫn paraphrase theo cách máy móc là cố gắng thay thế tất cả các từ trong câu bằng từ “có thể gọi là đồng nghĩa”. Ví dụ như sau:

Đề bài:

Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little.

Một bạn gửi bài có phần intro như sau:

Some people state that normal citizens are incapable of enhancing the environment, only governments can make an impact on the living surroundings.

Vấn đề lớn nhất ở câu trên là người viết chỉ quan tâm đến việc thay từ chứ không hề để ý đến nghĩa câu, trong khi mục đích quan trọng nhất của paraphrase là diễn đạt không thay đổi ý. Những từ như “governments” hay “living surroundings” hoàn toàn không thể thay thế cho “politicians” hay “environment” (các bạn tự tra từ điển lại để hiểu tại sao chứ gõ ra nữa thì dài quá). Ngoài ra câu được viết lại cũng bỏ đi mất quan hệ nguyên nhân – kết quả trong câu gốc.

Thay vì làm như trên, thầy Tùng gợi ý 4 bước đơn giản để paraphrase

Bước 1: Xác định quan hệ câu

Câu gốc có 2 vế với quan hệ nguyên nhân (individuals can do too little) – kết quả (environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals) => Quan hệ này phải được giữ nguyên khi viết lại câu.

  1. Xác định những general term hoặc topic vocab và giữ nguyên những từ này, không thay bằng từ đồng nghĩa: environment, politicians.
  1. Phần còn lại của câu có thể thay đổi word form – collocations hoặc các từ đồng nghĩa (check kỹ nghĩa trên từ điển), thay đổi vị trí của các chủ ngữ, tân ngữ để phù hợp với cấu trúc:

– Responsibility => be responsible for sth

=> Vế 1: Politicians should be responsible for protecting the environment

– can do too little => there is not much that one can do

– Individuals => Ordinary citizens (hoặc khỏi đổi cũng được)

=> Vế 2: as there is not much individuals/ ordinary citizens can do about this problem.

  1. Ghép thành 1 câu. Có thể thêm các từ nối để rõ hơn về mục đích diễn đạt (trong trường hợp này thì câu đang viết lại là 1 ý kiến chung => thêm Some people think …)

Some people think that politicians should be responsible for protecting the environment as there is nothing much that individuals/ ordinary citizens can do about this problem.

Các bạn hãy nhớ: mục đích của việc sử dụng ngôn ngữ là truyền đạt thông điệp hiệu quả chứ không phải nhồi càng nhiều từ khó càng tốt.

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...