4 cách Paraphrase trong IELTS Writing

Paraphrase là việc thay đổi hình thức diễn đạt một câu hoặc một đoạn văn nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa cốt lõi ban đầu. Bài viết dưới đây, ZIM gửi tới bạn học 4 cách để paraphrase trong bài thi Writing. Để được hướng dẫn chi tiết hơn bởi đội ngũ giảng viên của Anh Ngữ ZIM, các bạn có thể tham khảo dưới đây:

Sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms)

  • Sử dụng từ đồng nghĩa tuy là cách đơn giản nhất để paraphrase lại câu nhưng nó cũng đòi hỏi bạn học cần phải có một khối lượng từ vựng đa dạng. Cách áp dụng synonyms để viết lại câu giúp bạn học thể hiện được sự linh hoạt và phong phú trong câu từ, tránh việc lặp từ ngữ khi viết bài
  • Để paraphrase bằng synonyms một cách chính xác, các bạn có thể tham khảo trang web: http://www.thesaurus.com/

Thay đổi ngữ pháp (chủ động – bị động)

– Đây là dạng viết lại câu phổ biến nhất và thường được các sĩ tử áp dụng. Tuy nhiên với cách này, bạn học cần phải để ý đến sự liên kết và thống nhất các thành phần trong câu để từ đó có thể nắm bắt được nội dung chính của câu và sắp xếp lại sao cho hợp lí nhất. Nếu đề bài cho 1 câu chủ động, bạn học sẽ đổi câu đó về bị động và ngược lại. Khi luyện viết IELTS Writing, bạn học nên áp dụng thêm việc sử dụng từ đồng nghĩa hoặc biến đổi dạng từ để đạt được kết quả cao nhất. 

Câu gốc: The authority should strictly punish driving offences in order to keep people safe on road 

=> Driving offences should be strictly punished by authority in order to keep people safe on road.

Sử dụng chủ ngữ giả


Xem chi tiết

– Việc sử dụng chủ ngữ giả trong câu có tác dụng nhấn mạnh chủ thể đó, đồng thời cũng là 1 cách paraphrase giúp câu văn trở nên mạch lạc. Sử dụng chủ ngữ giả cũng giúp cho câu văn của bạn học trở nên khách quan và rõ nghĩa hơn. 

Câu gốc: Driving offences should be strictly punished by the authority in order to keep people safe on road. 

=> It is believed that driving offences should be strictly punished by the authority in order to keep people safe on road

=>Many people believed that driving offences should be strictly punished by the authority in order to keep people safe on road

Biến đổi dạng từ 

– Biến đổi dạng từ là cách khó nhất trong bài viết bởi nó không chỉ đòi hỏi bạn học phải có nhiều vốn từ vựng hay ngữ pháp vững mà còn phải có thêm những kiến thức về collocations mạnh. 

Đây là phương pháp mang lại hiệu quả cao nhất, giúp bạn học không bị trùng lặp từ mà vẫn có thể diễn đạt ý một cách rõ ràng, mạch lạc. 

– Với phương pháp này, bạn học cần phải xác định rõ động từ/tính từ/danh từ cần thay đổi. Sau đó chọn collocations đi cùng và viết lại câu.

Câu gốc: Many people believe that the authority should strictly punish driving offences in order to keep people safe on road

=> Many people believed that the authority should be given strict punishment driving offences in order to improve people’s safe