Giới thiệu các collocations trong IELTS Speaking chủ đề Hobby

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số khái niệm cơ bản và phân loại collocations, trình bày 10 collocations thường được sử dụng trong IELTS Speaking – chủ đề Hobby, cùng với ứng dụng của các collocations này vào 3 phần của bài thi IELTS Speaking.
ZIM Academy
31/03/2021
gioi thieu cac collocations trong ielts speaking chu de hobby

Từ vựng là một trong những cơ sở nền tảng, được ví như ‘cánh cửa’ để người học tiếp thu một ngôn ngữ mới. Khi đã đạt đến một trình độ nhất định, để có thể sử dụng thành thục từ vựng, ngoài việc hiểu nghĩa và phân loại từ, người học còn cần biết cách kết hợp giữa các từ với nhau. Đây được gọi là khái niệm collocation (kết hợp từ). Trong IELTS Speaking nói riêng, collocation có thể được xem là một công cụ để thí sinh cải thiện điểm ở tiêu chí Lexical Resources. Số lượng collocation nhiều và đa dạng ở từng chủ đề khác nhau, có thể gây khó khăn cho người học trong việc hệ thống và chọn lọc để học và sử dụng.

Vì thế, bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số khái niệm cơ bản và phân loại collocations, trình bày 10 collocations thường được sử dụng trong IELTS Speaking – chủ đề Hobby, cùng với ứng dụng của các collocations này vào 3 phần của bài thi IELTS Speaking.

Xem thêm: Một số collocations thường dùng trong IELTS Speaking

Tổng quan về collocations

Khái niệm collocation

Theo định nghĩa của từ điển Oxford:

collocation-la-gi

Ví dụ: have fun, do shopping, heavy rain, be interested in,…

Có thể nói, collocation là các cụm từ cố định để diễn đạt một ý nghĩa nào đó. Những ý nghĩa này được định hình song song với quá trình phát triển của ngôn ngữ đó. Vì thế, collocation không có một quy luật nhất định và người học cũng không thể tự tạo ra một collocation.

Như vậy, để học collocations, người học chỉ có thể học thuộc, tiếp xúc với chúng, luyện tập và áp dụng một cách thành thục trong giao tiếp thực tế.

Xem thêm: Phương pháp học collocations theo ngữ cảnh, giới thiệu một số nguồn học collocations

Vai trò của collocation

Một trong những tiêu chí về Lexical Resource của IELTS Speaking từ band 7.0 trở lên là “use some less common and idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation, with some inappropriate choices”. Tức người học cần hạn chế sử dụng những từ vựng và thành ngữ phổ biến (tức cách diễn đạt hoàn toàn tự nhiên, không theo khuôn khổ nào) và thể hiện phong cách nói chuyện của bản thân nhiều hơn cùng với việc sử dụng kết hợp từ, với một vài lỗi chấp nhận được.

Xem thêm: IELTS Speaking Band Descriptors là gì và ứng dụng trong tự học IELTS Speaking

Như vậy, collocations trong IELTS Speaking như một tiêu chí để người học chứng minh rằng bản thân đã vượt ra khỏi những “khuôn khổ” và có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp một cách thực thụ, tiệm cận với cách sử dụng, kết hợp từ của người bản xứ.

Phân loại collocations

Collocations bắt buộc phải có 2 từ trở lên đi chung với nhau. Collocations có rất nhiều phân loại, tùy theo cách kết hợp loại với nào với nhau. Có thể kể qua 7 cách kết hợp chính sau đây:

 • Verb – Noun (ví dụ: make choices)

 • Verb – Preposition (ví dụ: believe in)

 • Adjective – Noun (ví dụ: heavy traffic)

 • Adjective – Preposition (ví dụ: interested in)

 • Adverb – Verb (ví dụ: badly damage)

 • Adverb – Adjective (ví dụ: fully aware)

 • Noun – Noun (ví dụ: body armor)

Trong bài viết này, 10 collocations trong IELTS Speaking thuộc chủ đề Hobby được trình bày sẽ thuộc 4 loại collocation đầu tiên vì độ phổ biến của các phân loại này trong ứng dụng thực tế.

Một số collocations trong IELTS Speaking phổ biến thuộc chủ đề hobby

Verb – Noun

Have a passion for something/doing something: đam mê (làm) một điều gì đó

 • Ví dụ 1: Brazilians have a passion for football;

 • Ví dụ 2: I have a great passion for music, especially drums;

 • Ví dụ 3: Rick has a real passion for photography.

Pursue one’s hobby: theo đuổi một đam mê/sở thích

 • Ví dụ 1: Pursuing your hobbies is a good way to relax;

 • Ví dụ 2: What hobbies are you pursuing?;

 • Ví dụ 3: He decided to have a gap year to pursue his biggest hobby – travelling.

Have a thirst for something/doing something: có mong muốn tột cùng (làm) một điều gì đó; khát vọng; cần (làm) điều gì đó;

 • Ví dụ 1: Even from a young age, he had a thirst for knowledge;

 • Ví dụ 2: Growing up in a small town, I thirst for big adventures;

 • Ví dụ 3: The actor really has a thirst for fame.

Verb – Preposition

Take up (doing) something: trở nên hứng với một sở thích và bắt đầu sở thích.

 • Ví dụ 1: She took up tennis at the age of 12;

 • Ví dụ 2: I’m not very good at golf – I only took it up recently;

 • Ví dụ 3: Football is really competitive, and that’s why I’m taking it up.

Chill out: thư giãn, thư thái; không bị ảnh hưởng bởi những chuyện không vui

 • Ví dụ 1: I’m just chilling out in front of the TV;

 • Ví dụ 2: Sitting in the park in the sunset really chills me out;

 • Ví dụ 3: We hung out by the pool and chilled out all day long.

Indulge in (doing something): Tham gia (làm) một hoạt động và tận hưởng nó

 • Ví dụ 1: I can indulge in reading books whole days;

 • Ví dụ 2: They went into town to indulge in some serious shopping;

 • Ví dụ 3: She has never been one to indulge in gossip

Adjective – Noun

Avid reader/traveller: một người đọc sách/người du lịch đầy đam mê, hứng thú và nhiệt huyết

 • Ví dụ 1: I’m an avid backpacker. I used to travel from Hanoi to Ho Chi Minh by bike;

 • Ví dụ 2: She’s an avid reader of historical novels;

 • Ví dụ 3: I’m your avid supporter.

Spare time: thời gian rảnh

 • Ví dụ 1: I usually watch fantasy movie in my spare time;

 • Ví dụ 2: She spends a lot of her spare time practicing violin

 • Ví dụ 3: John usually ask me to go out when he has spare time

Adjective – Preposition

Be passionate about (doing) something: đam mê (làm) một việc nào đó

 • Ví dụ 1: The young student was passionate about music;

 • Ví dụ 2: The boy was passionate about wildlife, and learned to read through books about animals;

 • Ví dụ 3: Working out, playing music and going shopping are three things I’m passionate about.

Be engrossed in (doing) something: mải mê (làm) điều gì đó; bị thu hút bởi (làm) một điều gì đó

 • Ví dụ 1: She was so engrossed in the book that she forgot the cookies in the oven;

 • Ví dụ 2: We were engrossed in conversation;

 • Ví dụ 3: They were so engrossed in what they were doing that they didn’t hear me knock the door.

Ứng dụng collocations trong IELTS Speaking

IELTS Speaking Part 1

Q1: Do you play any sports?

Although I have tried some common sports such as football or badminton when I was a kid, I haven’t taken any sport seriously. I do workouts instead. But recently my friends asked me to come with them to the basketball court so I guess I’ll take it up really soon in the future.

Q2: Do you like travelling?

Yes, a lot. I’m growing up in a small peaceful town so I’m always passionate about going on adventures to discover beautiful places around the world. Luckily, I joined a group of friends who are also avid travellers as I am so I’m never alone going on a trip. We have a lot of plans waiting for us.

Q3: What is your favourite kind of book?

I actually have read a lot of genres, from psychology, science fiction to romance and even documentary. But if I have to choose one for my most favourite, I will choose fantasy to be the one. I’m always fascinated by the wide imaginary worlds the authors have created and I find myself engrossed in chapters next to chapters for days whenever I read such books.

Q4: Do you like cooking?

Definitely. Actually, I was not good at cooking. But I always found it wholesome how other people happily enjoy your meals. So I take an online course on Masterclass to learn the recipes from the most famous chefs in the world. Now I can indulge in cooking for hours in the kitchen and serve my family the best meals I can make.

IELTS Speaking Part 2

Describe a leisure activity you often do in your free time

You should say:

 • What you do

 • Who you do it with

 • Where you do it

and explain why you enjoy doing this activity

Today, I’m going to talk about an activity that I do whenever I have spare time. It’s watching horror movies. I first took up this hobby nearly 16 years ago, when I was still a secondary school student. As I remember, at that time, one of my friends introduced a movie called “The Ring”. To be honest, I was immediately hooked by the plot and the characters in this movie. Since then, I’ve become a huge fan of this movie genre.

Talking about how often I do this activity, when I have my days off at the weekend, I usually gather my close friends and enjoy the latest horror movies together. After that, we even had a discussion about whether the movie we just watched was good or bad, what details were good and what made the movie successful or failure. The argument was so interesting that we indulged in it for nearly an hour. In fact, the conversations were unusually incomplete or came to nowhere, but we had so much fun together.

Finally, regarding my feelings when doing this activity, I don’t know why but every time I’m about to watch a new movie, I could feel a sense of excitement. Maybe because I’m curious about the content of the upcoming film, or simply because I’m an avid movie watcher. Anyway, I’ve never got bored when watching these movies and I hope that there will be many other good movies that I can watch in the future.

IELTS Speaking Part 3

1. Are leisure activities important? Why/Why not?

From my perspective, leisure activities are one of the essential aspects of our life. The main reason is that they help us enrich our lives and discover new areas that we haven’t known we have passion for before. Moreover, I suppose such activities take us from the mechanical cycle of eat-work-sleep and repeat. The shallow work from leisure activities provides us with time to chill out, so that we can be more balanced in our lives.

2. What is the most popular leisure activity in your country?

If you live in Vietnam for a while, you will notice one thing that Vietnamese people listen to music a lot. This applies for all the age ranges. For instance, the young listen to pop, ballad and electronic music while the elderly listen to Cai luong – a form of folk music originated from the south of Vietnam. They are not only avid music listeners but also dedicated supporters as they’re willing to pay hundreds dollars for the tickets of their favourite singers’ live shows.

3. Do men and women enjoy the same type of leisure activity?

In my opinions, men and women are keen on different types of leisure activity. While men usually take up physical activities, namely football or basketball, women are more likely to be passionate about enrichment activities, for example, reading books, maybe because men are more competitive and have a thirst for winning than women are. However, I notice that they share the same interests in artistic activities, such as drawing, singing and playing instruments, which I found really interesting.

Xem thêm: Từ vựng và collocation chủ đề Feelings trong IELTS Speaking

Ngô Phương Thảo

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833