Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Listening Part 3: Presentation about refrigeration

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Listening part 3: Presentation about refrigeration.
ZIM Academy
01/08/2023
giai de cambridge ielts 15 test 4 listening part 3 presentation about refrigeration

Lưu ý: bạn đọc cần kiểm tra audioscript ở cuối sách, đồng thời kết hợp với phần giải thích đáp án trong bài viết này để quá trình tra cứu đáp án trở nên hiệu quả hơn.

Đáp án

Question

Đáp án

21

B

22

A

23

B

24

A

25

A

26

A

27

B

28

B

29

A

30

C

Giải đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Listening Part 3: Presentation about refrigeration

Questions 21-24

Question 21

Đáp án: B

Giải thích đáp án:

Keywords

Từ khóa “icehouses” (nhà chứa băng) giúp ta xác định vị trí của câu hỏi trong bài nghe. Ngoài ra ta cũng chú ý từ khóa “Annie discover” (Annie khám phá được)

Giải thích

Sau khi nghe Annie đề cập về “icehouses” qua câu “I found an interesting article about icehouses” (Tôi đã tìm thấy một bài báo thú vị về nhà chứa băng), ta nghe được “I didn’t realize that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn’t melt for months” (Tôi đã không nhận ra rằng việc cách điện những khối đá với rơm rạ hoặc mùn cưa có nghĩa là chúng sẽ không tan chảy trong nhiều tháng). Như vậy, Annie đã không nhận ra (trước khi đọc bài báo), khám phá ra về cách đề giữ đá khỏi tan chảy. Ta chọn đáp án B.

Trước đó ta cũng nghe Annie nói “I knew they were often built in…” (Tôi đã biết chúng thường được dựng lên ở…). Như vậy ta thấy thông tin địa điểm - lựa chọn C là thông tin mà Annie đã biết, như vậy cô ấy không khám phá gì thêm về điều này sau khi đọc bài báo.

Question 22

Đáp án: A

Giải thích đáp án:

Keywords

Từ khóa “ancient Rome” và “refrigeration” giúp ta xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Sau khi nghe Annie đề cập đến “refrigeration” và “ancient Rome”, ta nghe được thông tin mà Annie cung cấp về “refrigeration” như sau”snow was imported from the mountains - even though they were at quite a distance” (tuyết được nhập từ những ngọn núi - dù rằng chúng ở khá xa). Thông tin này mâu thuẫn với lựa chọn B. “it used snow from nearby” (Nó sử dụng tuyết gần đó). Như vậy ta loại lựa chọn này.

Sau đó, ta nghe được “Both the ice and the snow were then sold” (Cả băng và tuyết sau đó đều được bán). Thông tin này ứng với lựa chọn A. “it became a commercial business” (Nó trở thành một kinh doanh thương mại).

Question 23

Đáp án: B

Giải thích đáp án:

Keywords

Ta cần tập trung vào keyword “Both Annie and Jack” (Cả Annie và Jack) để không bị đánh bẫy khi chỉ một người thể hiện sự lo lắng, còn người còn lại thì không. Ngoài ra từ khóa “modern refrigerators” (tủ lạnh hiện đại) cũng cần được gạch chân để xác định vị trí của câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Đầu tiên, ta nghe Jack đề cập đến tủ lạnh hiện đại và nhận xét “They were too complex for me to understand” (Chúng quá phức tạp để tôi có thể hiểu được) sau đó Annie đổi chủ đề bằng cách đáp lại “You have to wonder what happens when people get rid of old ones” (Bạn nên quan tâm đến việc chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta vứt bỏ những tủ lạnh cũ). Như vậy, ở đây ta thấy Jack có thể hiện sự lo lắng về độ phức tạp của tủ lạnh hiện đại - lựa chọn A, nhưng Annie thì không, ta loại lựa chọn này.

Sau đó ta nghe Annie nói “Some people just dump old fridges in the countryside” (Một vài người quẳng những tủ lạnh cũ ở miền quê). và Jack cũng góp vào “It’s hard to see how they can be stopped unfortunately” (Thật không may là ta khó có thể thấy việc này có thể được chấm dứt như thế nào). Như vậy ta có thể thấy cả Annie và Jack để bày tỏ sự quan ngại về vấn đề vứt bỏ tủ lạnh cũ một cách vô trách nhiệm - đáp án B.

Question 24

Đáp án: A

Giải thích đáp án:

Keywords

Ta cần tập trung vào keyword “Jack and Annie agree” (Jack và Annie đồng ý), và “domestic fridge” (tủ lạnh trong nhà).

Giải thích

Trong bài, ta nghe Jack nói “If you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they’re not expensive…” (Nếu bạn chia số tiền bỏ ra cho số năm mà bạn sử dụng một chiếc tủ lạnh, chúng thước sự không đắt…). Sau đó Annie cũng đồng tình với quan điểm này khi nói “true”. Như vậy ta chọn đáp án A. “They are generally good value for money” (Chúng nhìn chung thì đáng đồng tiền).

Questions 25-30

Question 25

Đáp án: A

Giải thích đáp án:

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề.

Giải thích

Annie khởi xướng chủ đề ứng với câu hỏi 25 trước “and the range of goods that are refrigerated nowadays?” (và những món mà được giữ đông ở hiện tại?). Sau đó cô nói tiếp, “and computers, I could do that” (và máy tính, tôi có thể làm chúng). Ta cũng thấy Jack thể hiện sự đồng ý cách phân việc này qua câu “that’s fine by me” (Nó ổn với tôi). Như vậy, ta chọn đáp án A.

Question 26

Đáp án: A

Giải thích đáp án:

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề.

Giải thích

Jack nhắc đến chủ đề của câu 26 qua câu “What about the effects of refrigeration on people’s health?”. Sau đó ta nghe Annie bảo “I’m not terribly keen” (Tôi không hứng thú lắm). Và Jack cũng nói “nor me” (Tôi cũng không). Tuy nhiên sau đó Annie nói “Alright then, I’ll do you a favour, but you owe me Jack” (Được rồi, tôi sẽ làm nó cho cậu, nhưng cậu nợ tôi Jack). Như vậy ta chọn đáp án A.

Question 27

Đáp án: B

Giải thích đáp án:

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề.

Giải thích

Annie khởi xướng chủ đề ở câu 27 qua câu “What about the effects on food producers?”. Sau đó, cô nói “Something for you, maybe?” (Cái này cho cậu, nhỉ). Jack đáp lại “I don’t mind” (Tôi không phiền). Như vậy chủ đề này Jack làm, ta chọn đáp án B.

Question 28

Đáp án: B

Giải thích đáp án:

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề. The impact on cities ở câu hỏi này được paraphrase lại thành “how refrigeration has helped whole cities” (cách mà hệ thống tủ lạnh đã giúp những thành phố) trong câu khởi xướng của Annie về chủ đề này.

Giải thích

Sau khi đề xướng chủ đề ở câu 26, Jack nói có đọc qua một quyển sách ở thư viện “I had a quick look at an economics book in the library” và có ý muốn nhờ Annie đọc qua nếu cô muốn làm về chủ đề này “I could give you the title, if you want to do this section”. Annie từ chối “Not particularly, to be honest” và Jack đáp lại “OK leave it to me” (OK để nó cho tôi). Như vậy ta chọn đáp án B.

Question 29

Đáp án: A

Giải thích đáp án:

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề. Ngoài ra, keyword “transport” cũng giúp ta xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Annie khởi xướng về chủ đề “transport” qua câu “Then there’s transport…”. Sau đó cô cũng nói tiếp “I wouldn’t mind having a go at that” (Tôi không phiền làm về nó đâu). Như vậy ta chọn đáp án A.

Question 30

Đáp án: C

Giải thích đáp án:

Keywords

Đề bài yêu cầu ta phân trách nhiệm cho Annie, Jack hoặc cả 2 người cho mỗi chủ đề. Ngoài ra, keyword “domestic fridges” cũng giúp ta xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Jack khởi xướng chủ đề trong câu hỏi này qua câu “Shall we have a separate section on domestic fridges?” (Chúng ta có nên có một phần riêng về các tủ lạnh gia đình chứ?). Sau đó Annie bảo “What about splitting it into two? You could….and I’ll …”  (Hay là tách nó ra làm hai nhỉ? Bạn có thể làm … và tôi sẽ….). Sau đó Jack thể hiện sự đồng ý “Ok, that’d suit me” (OK, nó hợp ý tôi đó). Như vậy chủ đề này cả 2 người sẽ cùng làm, đáp án là C

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 4, Listening Part 3: Presentation about refrigeration được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Cambridge English IELTS 15 - Key and Explanation

Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 15 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Người học cần nâng điểm IELTS cao nhanh chóng để nộp hồ sơ du học, định cư, tốt nghiệp, hay việc làm. Tham khảo khóa luyện thi IELTS online với lịch học linh hoạt và tối ưu chi phí.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu