TOEIC Reading - Ngữ pháp | Giới thiệu dạng bài về trạng từ - Trình độ 550

Để đạt điểm cao trong bài thi TOEIC Reading, thí sinh cần có chiến thuật làm bài thi Part 5 nói chung và cách làm dạng bài trạng từ nói riêng.
Hà Bích Ngọc
04/08/2023
toeic reading ngu phap gioi thieu dang bai ve trang tu trinh do 550

Hiện nay, bên cạnh IELTS, nhiều học sinh, sinh viên, người đi làm cũng tham gia bài thi TOEIC để đánh giá năng lực và trình độ tiếng Anh của mình. Giống IELTS, bài thi TOEIC cũng kiểm tra 4 kỹ năng cơ bản của người học là nghe, nói, đọc, viết. Nội dung bài thi chủ yếu xoay quanh bối cảnh kinh doanh và môi trường công sở, ví dụ như các trao đổi thư từ, email, báo cáo công việc… 

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tổng quan về kỳ thi TOEIC và tập trung vào bài thi TOEIC Reading, đồng thời hướng dẫn người học ở trình độ 550 cách làm dạng bài về trạng từ.

Key takeaways

 • Dạng bài chọn từ loại trong TOEIC Reading Part 5 có những câu kiểm tra về trạng từ. 

 • Trạng từ là những từ có khả năng bổ sung ý nghĩa cho một động từ, tính từ, trạng từ hoặc cả câu.

 • Một số lỗi sai khi dùng trạng từ: vị trí của trạng từ, nhầm lẫn giữa tính từ và trạng từ, trạng từ không phù hợp với tính từ hoặc động từ…

 • Một số trạng từ thường gặp: trạng từ tần suất, trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn, mức độ, ý kiến…

Giới thiệu về bài thi

Bài thi TOEIC bao gồm bốn phần chính: Nghe (Listening), Nói (Speaking), Đọc (Reading), và Viết (Writing). 

1. Phần Nghe (Listening):

 • Mục đích: Đánh giá khả năng nghe và hiểu các tình huống giao tiếp thông qua các bài nghe thường gặp trong môi trường làm việc quốc tế.

 • Cấu trúc: Bao gồm 100 câu hỏi, chia thành 4 phần. Mỗi phần tập trung vào một loại tình huống giao tiếp khác nhau, như hội thoại, thông báo, cuộc hội thoại trong văn phòng, và các cuộc gọi điện thoại.

 • Kỹ năng đo lường: Nghe hiểu, hiểu nghĩa và ý chính của các bài nghe, nhận biết thông tin chi tiết, khả năng đánh giá ý kiến và mục đích của người nói.

2. Phần Nói (Speaking):

 • Mục đích: Đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các tình huống giao tiếp thực tế.

 • Cấu trúc: Bao gồm 11 yêu cầu, bao gồm miêu tả hình ảnh, trả lời câu hỏi dựa vào tình huống, bày tỏ ý kiến cá nhân.

 • Kỹ năng đo lường: Khả năng diễn đạt ý kiến, miêu tả hình ảnh, thảo luận và đưa ra ý kiến cá nhân với ngôn ngữ tự nhiên và phù hợp.

3. Phần Đọc (Reading):

 • Mục đích: Đánh giá khả năng đọc và hiểu các văn bản trong môi trường làm việc quốc tế.

 • Cấu trúc: Bao gồm 100 câu hỏi, chia thành 3 phần. Mỗi phần chứa các bài đọc ngắn liên quan đến chủ đề công việc, công ty, du lịch, khoa học và các chủ đề khác.

 • Kỹ năng đo lường: Hiểu nghĩa và ý chính của các đoạn văn, nhận biết thông tin chi tiết, khả năng đánh giá ý kiến và mục đích của tác giả.

4. Phần Viết (Writing):

 • Mục đích: Đánh giá khả năng viết các bài viết ngắn theo yêu cầu trong môi trường làm việc quốc tế.

 • Cấu trúc: Bao gồm 8 yêu cầu, trong đó có viết câu miêu tả tranh, viết luận, .

 • Kỹ năng đo lường: Khả năng sắp xếp ý kiến theo trình tự logic, sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp chính xác, và viết một cách rõ ràng và súc tích.

Hiện tại, ZIM Academy đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Với kho đề thi được cập nhật mới nhất theo xu hướng ra đề thi gần đây và ngân hàng đề phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

image-alt

TOEIC Reading Part 5 gồm 30 câu hỏi, chiếm phần lớn số câu của bài thi TOEIC Reading. Phần thi này yêu cầu thí sinh chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu cho trước. Phần thi này chủ yếu xoay quanh những kiến thức như chọn từ loại, mệnh đề quan hệ, từ vựng…

Ví dụ: Question:

According to the contract, employees are entitled to receive _______ for any overtime work they do.

A) compensations

B) compensating

C) compensation

D) compensate

→ Đáp án đúng là C) compensation.

Trong ví dụ trên, dựa vào từ “receive”, thí sinh cần điền một danh từ. “Compensation" - tiền đền bù không có dạng số nhiều. Vì vậy, “receive” là đáp án chính xác.

Xem thêm: Nắm trọn các chiến lược làm bài thi TOEIC part 5 mới nhất

Trạng từ trong bài thi TOEIC Reading

Khái niệm

Trạng từ là một từ dùng để bổ sung ý nghĩa cho một động từ, tính từ, trạng từ hoặc cả câu. Trạng từ có thể cung cấp thông tin về thời gian, mức độ, phạm vi, cách thức, tần suất và ý kiến.

 • Bổ sung ý nghĩa cho động từ: They work diligently. (Họ làm việc cần cù.)

 • Bổ sung ý nghĩa cho tính từ: The movie was incredibly exciting. (Bộ phim cực kỳ hồi hộp.)

 • Bổ sung ý nghĩa cho trạng từ: He speaks Portugese very fluently. (Anh ấy nói tiếng Bồ Đào Nha rất lưu loát.)

 • Bổ sung ý nghĩa cho cả câu: Fortunately, the rain stopped before we went out. (Thật may, mưa đã tạnh trước khi chúng tôi ra ngoài.)

Một số lỗi sai khi sử dụng trạng từ

 1. Lỗi sai về vị trí trạng từ:

 • Lỗi: She only eats vegetarian food.

 • Sửa: She eats only vegetarian food.

 1. Lỗi sai về nhầm lẫn giữa tính từ và trạng từ:

 • Lỗi: The test was really difficultly.

 • Sửa: The test was really difficult.

 1. Lỗi sai khi dùng trạng từ không phù hợp với tính từ:

 • Lỗi: She is very pregnant.

 • Sửa: She is heavily pregnant.

 1. Lỗi sai khi sử dụng trạng từ không phù hợp với động từ:

 • Lỗi: She speaks English goodly.

 • Sửa: She speaks English well.

image-alt

Các trạng từ thường gặp trong TOEIC Reading

Trạng từ tần suất

Always

/ˈɔːlweɪz/

luôn luôn

Never

/ˈnɛvər/

không bao giờ

Often

/ˈɔːfən/

thường xuyên

Sometimes

/ˈsʌmtaɪmz/

đôi khi

Rarely

/ˈrɛərli/

hiếm khi

Occasionally

/əˈkeɪʒənəli/

thỉnh thoảng

Usually

/ˈjuːʒuəli/

thường thường

Seldom

/ˈsɛldəm/

hiếm khi

Sometimes

/ˈsʌmtaɪmz/

đôi khi

Rarely

/ˈrɛərli/

hiếm khi

Trạng từ chỉ thời gian

Now

/naʊ/

ngay bây giờ, hiện tại.

Today

/təˈdeɪ/

hôm nay.

Tomorrow

/təˈmɑːroʊ/

ngày mai.

Yesterday

/ˈjɛstərdeɪ/)

hôm qua.

Daily

/ˈdeɪli/

hàng ngày.

Weekly

/ˈwikli/

hàng tuần.

Monthly

/ˈmʌnθli/)

hàng tháng.

Yearly

/ˈjɪrli/

hàng năm.

Already

/ɔːlˈrɛdi/

đã rồi

Lately

/ˈleɪtli/

gần đây

Still

/stɪl/

vẫn

Trạng từ chỉ nơi chốn

Here

/hɪr/

ở đây, tại đây

There

/ðeər/

ở đó, tại đó

Nearby

/ˌnɪərˈbaɪ/

gần đây

Everywhere

/ˈevriˌweər/

khắp mọi nơi

Somewhere

/ˈsʌmˌweər/

đâu đó

Nowhere

/ˈnoʊˌweər/

không đâu

Far

/fɑr/

xa

Near

/nɪr/

gần

Above

/əˈbʌv/

phía trên

Below

/bɪˈloʊ/

phía dưới

Inside

/ɪnˈsaɪd/

bên trong

Outside

/ˌaʊtˈsaɪd/

bên ngoài

Trạng từ chỉ mức độ

Very

/ˈveri/

rất, rất là

Quite

/kwaɪt/

khá, tương đối

Too

/tuː/

quá

Really

/ˈriːəli/

thực sự

Extremely

/ɪkˈstriːmli/

cực kỳ

Pretty

/ˈprɪti/

khá là

Fairly

/ˈfeərli/

tương đối

Trạng từ chỉ ý kiến

Certainly

/ˈsɜːrtənli/

chắc chắn

Definitely

/ˈdefɪnətli/

nhất định

Surely

/ˈʃʊrli/

chắc chắn

Probably

/ˈprɒbəbli/

có lẽ

Possibly

/ˈpɒsəbli/

có thể

Likely

/ˈlaɪkli/

có khả năng

Perhaps

/pərˈhæps/

có lẽ

Maybe

/ˈmeɪbi/

có thể

Undoubtedly

/ʌnˈdaʊtɪdli/

không nghi ngờ gì

Arguably

/ˈɑːrɡjʊəbli/

được cho là

Ngoài ra, người học có thể tham khảo sách TOEIC UP Part 5 - Chiến lược làm bài TOEIC Reading Part 5 nội dung được biên soạn bám sát dựa theo các đề thi thực tế được phát hành bởi ETS trong những năm gần đây. Sách gồm các câu hỏi về ngữ pháp và câu hỏi về từ vựng giúp người học hiểu rõ hơn về các kiến thức ngữ pháp được kiểm tra trong bài thi, đồng thời, giúp người học có được phương pháp xử lý những câu hỏi part 5 một cách nhanh và chính xác nhất.

Xem thêm:

Bài tập vận dụng

1. According to the report, our company's profits have ______ increased this quarter.

A) heavily

B) significantly

C) rarely

D) occasionally

2. The CEO ______ attends industry conferences to stay updated on the latest trends.

A) usually

B) never

C) sporadically

D) initially

3. The marketing team worked ______ to meet the deadline for the new campaign.

A) diligently

B) reluctantly

C) scarcely

D) effortlessly

4. The training session will be held ______ at the company's headquarters.

A) nearby

B) sometimes

C) rarely

D) centrally

5. We should ______ consider this proposal before making a decision.

A) hastily

B) briefly

C) carefully

D) casually

6. The sales team has been working ______ to achieve the quarterly targets.

A) impressively

B) ineffectively

C) reluctantly

D) indefinitely

7. The conference room was ______ decorated for the important meeting.

A) haphazardly

B) nicely

C) negligently

D) partially

8. The project deadline was ______ extended due to unforeseen circumstances.

A) temporarily

B) immediately

C) indefinitely

D) reluctantly

9. Our team members must communicate ______ to ensure smooth collaboration.

A) effectively

B) accidentally

C) approximately

D) reluctantly

10. The new manager ______ implemented a more efficient workflow.

A) inadvertently

B) instantly

C) deliberately

D) occasionally

11. The company's products are ______ in high demand in the international market.

A) occasionally

B) increasingly

C) accidentally

D) reluctantly

12. The team leader ______ delegated tasks to team members based on their strengths.

A) sparingly

B) randomly

C) selectively

D) hastily

13. The project was completed ______, meeting all the specified requirements.

A) deliberately

B) inaccurately

C) precisely

D) casually

14. The team members ______ shared their ideas during the brainstorming session.

A) vaguely

B) confidently

C) reluctantly

D) frequently

15. The company's financial situation ______ improved after implementing cost-cutting measures.

A) partially

B) gradually

C) negligently

D) temporarily

16. The meeting was ______ attended by representatives from different departments.

A) rarely

B) collectively

C) momentarily

D) diligently

17. The new employee ______ adapted to the company's work environment.

A) reluctantly

B) effortlessly

C) randomly

D) initially

18. The company's CEO ______ makes important strategic decisions.

A) frequently

B) negligently

C) vaguely

D) hesitantly

19. The department has been ______ understaffed, causing delays in project completion.

A) accidentally

B) momentarily

C) significantly

D) briefly

20. The CEO ______ emphasized the importance of teamwork during the company meeting.

A) reluctantly

B) particularly

C) sporadically

D) indefinitely

21. The company has ______ introduced a new customer loyalty program.

A) reluctantly

B) recently

C) negligently

D) indefinitely

22. The project manager ______ reviewed the project plan before presenting it to the stakeholders.

A) meticulously

B) momentarily

C) haphazardly

D) hesitantly

23. The new office location is ______ accessible for both employees and clients.

A) accidentally

B) conveniently

C) rarely

D) partially

24. The company's performance has ______ declined in the past few quarters.

A) gradually

B) negligently

C) momentarily

D) hesitantly

25. The IT department ______ resolves technical issues to ensure smooth operations.

A) occasionally

B) promptly

C) vaguely

D) indefinitely

26. The CEO ______ communicates the company's vision and goals to all employees.

A) occasionally

B) explicitly

C) hesitantly

D) reluctantly

27. The training program was ______ designed to enhance employees' skills and knowledge.

A) negligently

B) specifically

C) briefly

D) partially

28. The company's advertising campaign ______ targets the younger demographic.

A) reluctantly

B) strategically

C) momentarily

D) casually

29. The team ______ meets to discuss project progress and address any challenges.

A) infrequently

B) efficiently

C) inadvertently

D) reluctantly

30. The company's CEO ______ makes public appearances at industry events.

A) rarely

B) momentarily

C) deliberately

D) hesitantly

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

A

D

C

A

B

C

A

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

C

C

B

B

B

B

A

C

B

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

B

A

B

A

B

B

B

B

B

A

Giải thích

 • Câu 1: "significantly" diễn đạt rằng lợi nhuận của công ty đã tăng đáng kể trong quý này.

 • Câu 2: "usually" cho biết rằng CEO thường tham dự các hội nghị ngành để cập nhật những xu hướng mới nhất.

 • Câu 3: "diligently" diễn tả việc nhóm tiếp thị làm việc chăm chỉ để hoàn thành kịp thời hạn của chiến dịch mới.

 • Câu 4: Các trạng từ tần suất “sometimes", “rarely" đứng trước động từ và đứng sau to be nên không phù hợp. Vì vậy, đáp án là “centrally", chỉ ra rằng buổi huấn luyện sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của công ty.

 • Câu 5: "carefully" diễn tả việc chúng ta nên xem xét cẩn thận đề xuất này trước khi đưa ra quyết định.

 • Câu 6: "impressively" cho biết nhóm bán hàng đã làm việc ấn tượng để đạt được mục tiêu quý.

 • Câu 7: “nicely" diễn tả việc phòng họp được trang trí đẹp mắt cho cuộc họp quan trọng.

 • Câu 8: "indefinitely" cho biết rằng thời hạn của dự án đã được kéo dài vô thời hạn do tình huống bất ngờ.

 • Câu 9: "effectively" diễn tả việc thành viên nhóm phải giao tiếp hiệu quả để đảm bảo sự hợp tác trôi chảy.

 • Câu 10: "deliberately" diễn tả việc người quản lý mới đã triển khai một quy trình làm việc hiệu quả hơn một cách có chủ ý.

 • Câu 11: "increasingly" diễn tả rằng sản phẩm của công ty đang ngày càng được săn đón trên thị trường quốc tế.

 • Câu 12: "selectively" cho biết rằng người chỉ đạo nhóm đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm dựa trên điểm mạnh của họ.

 • Câu 13: "precisely" diễn tả việc dự án đã được hoàn thành một cách chính xác, đáp ứng đủ các yêu cầu đã định.

 • Câu 14: confidently" cho biết rằng các thành viên nhóm đã chia sẻ ý kiến của họ một cách tự tin trong quá trình sáng tạo.

 • Câu 15: "gradually" diễn tả rằng tình hình tài chính của công ty đã dần dần cải thiện sau khi triển khai biện pháp cắt giảm chi phí.

 • Câu 16: "collectively" cho biết rằng cuộc họp đã được tham dự bởi các đại diện từ các phòng ban khác nhau.

 • Câu 17: "effortlessly" diễn tả việc nhân viên mới đã thích nghi với môi trường làm việc của công ty một cách dễ dàng.

 • Câu 18: "frequently" cho biết rằng CEO của công ty thường xuyên đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng.

 • Câu 19: "significantly" cho biết rằng phòng ban đã bị thiếu nhân lực đáng kể, gây ra sự chậm trễ trong việc hoàn thành dự án.

 • Câu 20: "particularly" diễn tả việc CEO đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của làm việc nhóm trong cuộc họp của công ty.

 • Câu 21: "recently" diễn tả rằng công ty đã gần đây giới thiệu một chương trình khách hàng trung thành mới.

 • Câu 22: “meticulously" diễn tả việc quản lý dự án đã xem xét kỹ lưỡng kế hoạch dự án trước khi trình bày cho các bên liên quan.

 • Câu 23: "conveniently" cho biết rằng vị trí văn phòng mới thuận tiện cho cả nhân viên và khách hàng.

 • Câu 24: "gradually" diễn tả rằng hiệu suất của công ty đã dần dần giảm trong vài quý gần đây.

 • Câu 25: "promptly" diễn tả việc phòng Công nghệ thông tin giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách nhanh chóng để đảm bảo hoạt động trơn tru.

 • Câu 26: "explicitly" diễn tả việc CEO truyền đạt tầm nhìn và mục tiêu của công ty một cách rõ ràng cho tất cả nhân viên.

 • Câu 27: "specifically" diễn tả rằng chương trình đào tạo đã được thiết kế cụ thể để nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên.

 • Câu 28: "strategically" diễn tả việc chiến dịch quảng cáo của công ty định hướng mục tiêu vào nhóm dân số trẻ.

 • Câu 29: "efficiently" cho biết rằng nhóm họp gặp nhau một cách hiệu quả để thảo luận về tiến trình dự án và giải quyết các thách thức.

 • Câu 30: "rarely" diễn tả việc CEO công ty hiếm khi xuất hiện công khai tại các sự kiện ngành công nghiệp.

Tổng kết

Luyện tập thường xuyên sẽ giúp người học làm quen và có chiến thuật làm bài hợp lý đối với dạng bài chọn trạng từ của TOEIC Reading Part 5. Ngoài nắm vững lý thuyết, ngữ pháp, người học cũng nên tập trung mở rộng vốn từ vựng và chú ý đến ngữ cảnh của câu hỏi. 


Nguồn tham khảo

“TOEIC Part 5: Overview And Tips To Get High Scores.” TOEIC Test Pro, 28 October 2021, https://toeic-testpro.com/toeic-reading-tips/toeic-part-5/toeic-part-5-overview-and-tips/. Accessed 14 July 2023.

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833