Talk about Ha Long Bay | Tổng hợp từ vựng, mẫu câu giao tiếp kèm audio

Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới, luôn thu hút du khách với cảnh quan tuyệt đẹp và hệ sinh thái phong phú. Bài viết này sẽ hướng dẫn về chủ đề Talk about Ha Long Bay qua các từ vựng, cấu trúc câu nên dùng, dàn ý câu trả lời và 5 bài mẫu để người đọc tham khảo.
author
Phan Lê Khánh Duy
26/06/2024
talk about ha long bay tong hop tu vung mau cau giao tiep kem audio

Key takeaways

Một số từ vựng thuộc chủ đề Talk about Ha Long Bay:

 • Bay - vịnh.

 • Limestone - đá vôi.

 • Cave - hang động.

 • Island - hòn đảo.

 • Scenery - phong cảnh.

Cấu trúc câu Talk about Ha Long Bay:

 • Ha Long Bay is famous for + Noun Phrase (Special things).

 • You can + Verb (Tourists activities) + at/in Ha Long Bay.

 • One of the best things about Ha Long Bay is + Noun Phrase/Clause (Special things).

 • It’s a great place to + Verb (Tourists activities).

 • If you visit Ha Long Bay, you should + Verb (Tourists activities).

Dàn ý Talk about Ha Long Bay:

 • Giới thiệu về Ha Long Bay và tầm quan trọng của nó.

 • Mô tả các điểm nổi bật và hoạt động du lịch tại Ha Long Bay.

 • Tổng kết với lời khuyên và ấn tượng cá nhân về Ha Long Bay.

Talk about Ha Long Bay 1

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ha Long Bay

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Bay

Noun

/beɪ/

Vịnh

Limestone

Noun

/ˈlaɪmˌstoʊn/

Đá vôi

Cave

Noun

/keɪv/

Hang động

Island

Noun

/ˈaɪlənd/

Đảo

Scenery

Noun

/ˈsiːnəri/

Cảnh quan

Kayaking

Noun

/ˈkaɪækɪŋ/

Chèo thuyền kayak

Cruise

Noun

/kruːz/

Chuyến du thuyền

Natural wonder

Noun phrase

/ˈnæʧərəl ˈwʌndər/

Kỳ quan thiên nhiên

Tourist destination

Noun phrase

/ˈtʊrɪst ˌdɛstɪˈneɪʃən/

Điểm đến du lịch

UNESCO heritage

Noun phrase

/juːˈnɛskoʊ ˈhɛrɪtɪdʒ/

Di sản UNESCO

Karst formation

Noun phrase

/kɑrst fɔrˈmeɪʃən/

Hình thái karst

Scenic

Adjective

/ˈsiːnɪk/

Đẹp, nên thơ

Picturesque

Adjective

/ˌpɪkʧəˈrɛsk/

Đẹp như tranh

Explore

Verb

/ɪkˈsplɔːr/

Khám phá

Majestic

Adjective

/məˈʤɛstɪk/

Hùng vĩ

Emerald waters

Noun phrase

/ˈɛmərəld ˈwɔtərz/

Nước màu ngọc bích

Biodiversity

Noun

/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsɪti/

Đa dạng sinh học

Sunset

Noun

/ˈsʌnˌsɛt/

Hoàng hôn

Wildlife

Noun

/ˈwaɪldˌlaɪf/

Động vật hoang dã

Marine life

Noun phrase

/məˈrin laɪf/

Sinh vật biển

Talk about Ha Long Bay 2Xem thêm: Học giao tiếp tiếng Anh theo chủ đề: 25 topic thông dụng nhất

Cấu trúc câu sử dụng cho chủ đề Talk about Ha Long Bay

Ha Long Bay is famous for + Noun Phrase (Special things).

Dịch nghĩa: Vịnh Hạ Long nổi tiếng với + Cụm danh từ (Những điều đặc biệt).

Ví dụ:

 • Ha Long Bay is famous for its breathtaking limestone karsts, which define its majestic scenery. (Vịnh Hạ Long nổi tiếng với những núi đá vôi ngoạn mục, tạo nên khung cảnh hùng vĩ.)

 • Ha Long Bay is famous for its crystal-clear emerald waters, enhancing its captivating beauty. (Vịnh Hạ Long nổi tiếng với làn nước trong xanh như pha lê, làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của nó.)

You can + Verb (Tourists activities) + at/in Ha Long Bay.

Dịch nghĩa: Bạn có thể + Động từ (Hoạt động du lịch) + tại/trong Vịnh Hạ Long.

Ví dụ:

 • You can explore amazing caves in Ha Long Bay. (Bạn có thể khám phá những hang động tuyệt vời ở Vịnh Hạ Long.)

 • You can go kayaking at Ha Long Bay. (Bạn có thể chèo thuyền kayak tại Vịnh Hạ Long.)

One of the best things about Ha Long Bay is + Noun Phrase/Clause (Special things).

Dịch nghĩa: Một trong những điều tuyệt vời nhất về Vịnh Hạ Long là + Cụm danh từ/Mệnh đề (Những điều đặc biệt).

Ví dụ:

 • One of the best things about Ha Long Bay is its breathtaking scenery. (Một trong những điều tuyệt vời nhất về Vịnh Hạ Long là cảnh quan tuyệt đẹp của nó.)

 • One of the best things about Ha Long Bay is that you can see many different types of marine life. (Một trong những điều tuyệt vời nhất về Vịnh Hạ Long là bạn có thể thấy nhiều loại sinh vật biển khác nhau.)

 Cấu trúc câu sử dụng cho chủ đề Talk about Ha Long BayIt’s a great place to + Verb (Tourists activities).

Dịch nghĩa: Đó là một nơi tuyệt vời để + Động từ (Hoạt động du lịch).

Ví dụ:

 • It’s a great place to take photos with a breath-taking view. (Đó là một nơi tuyệt vời để chụp ảnh với khung cảnh ngoạn mục.)

 • It’s a great place to unwind your mind and enjoy nature. (Đó là một nơi tuyệt vời để thư giãn tâm trí  và tận hưởng thiên nhiên.)

If you visit Ha Long Bay, you should + Verb (Tourists activities).

Dịch nghĩa: Nếu bạn đến thăm Vịnh Hạ Long, bạn nên + Động từ (Hoạt động du lịch).

Ví dụ:

 • If you visit Ha Long Bay, you should take a cruise to see the islands. (Nếu bạn đến thăm Vịnh Hạ Long, bạn nên đi du thuyền để ngắm các đảo.)

 • If you visit Ha Long Bay, you should explore the Sung Sot Cave. (Nếu bạn đến thăm Vịnh Hạ Long, bạn nên khám phá hang Sửng Sốt.)

Dàn ý Talk about Ha Long Bay

Dàn ý Talk about Ha Long BayMở đầu: Giới thiệu về Vịnh Hạ Long và tại sao nó quan trọng.

Nội dung chính: Mô tả các điểm nổi bật của Vịnh Hạ Long (cảnh quan tuyệt đẹp, hoạt động du lịch thú vị và ý nghĩa văn hóa, vân vân).

Tổng kết: Nhấn mạnh tầm quan trọng của Vịnh Hạ Long và khuyến khích mọi người nên đến thăm ít nhất một lần.

Xem thêm:

Bài mẫu Talk about Ha Long Bay

Bài mẫu 1

Ha Long Bay is famous for its stunning limestone karsts and beautiful caves. One of the best things about Ha Long Bay is the opportunity to explore its many islands and hidden gems. You can enjoy activities like kayaking and taking a scenic cruise through the bay’s emerald waters. The majestic scenery, combined with the rich biodiversity, makes it a natural wonder worth visiting. If you visit Ha Long Bay, you should definitely catch a sunset cruise to fully appreciate its picturesque beauty.

Dịch nghĩa:

Vịnh Hạ Long nổi tiếng với những ngọn núi đá vôi tuyệt đẹp và những hang động kỳ thú. Một trong những điều tuyệt vời nhất về Vịnh Hạ Long là cơ hội khám phá nhiều hòn đảo và những viên ngọc ẩn giấu. Bạn có thể tham gia các hoạt động như chèo thuyền kayak và tham gia chuyến du thuyền ngắm cảnh qua những làn nước xanh ngọc bích của vịnh. Phong cảnh hùng vĩ, kết hợp với sự đa dạng sinh học phong phú, khiến nơi đây trở thành một kỳ quan thiên nhiên đáng để tham quan. Nếu bạn ghé thăm Vịnh Hạ Long, bạn nhất định nên tham gia chuyến du thuyền ngắm hoàng hôn để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp nên thơ của nó.

Bài mẫu 2

Ha Long Bay is a UNESCO heritage site known for its picturesque scenery and unique karst formations. One of the best things about Ha Long Bay is the chance to explore the numerous caves and islands. You can take a cruise to see the majestic cliffs and emerald waters up close. It’s a great place to observe the rich marine life and enjoy the peaceful surroundings. If you visit Ha Long Bay, you should try kayaking through the bay to experience its beauty firsthand.

Dịch nghĩa:

Vịnh Hạ Long là một di sản UNESCO nổi tiếng với phong cảnh nên thơ và các thành tạo karst độc đáo. Một trong những điều tuyệt vời nhất về Vịnh Hạ Long là cơ hội khám phá nhiều hang động và hòn đảo. Bạn có thể tham gia một chuyến du thuyền để ngắm nhìn cận cảnh những vách đá hùng vĩ và làn nước xanh ngọc bích. Đây là một nơi tuyệt vời để quan sát hệ sinh thái biển phong phú và tận hưởng khung cảnh yên bình. Nếu bạn ghé thăm Vịnh Hạ Long, bạn nên thử chèo thuyền kayak qua vịnh để trải nghiệm vẻ đẹp của nó một cách chân thực.

Talk about Ha Long Bay 5

Bài mẫu 3

Ha Long Bay is renowned for its breathtaking natural wonder and diverse wildlife. One of the best things about Ha Long Bay is its scenic landscapes and the chance to explore the intricate caves. You can take a cruise to enjoy the majestic views and the picturesque islands. The bay’s biodiversity and emerald waters make it a top tourist destination. If you visit Ha Long Bay, you should not miss the chance to see the sunset, which casts a magical glow over the bay.

Dịch nghĩa:

Vịnh Hạ Long nổi tiếng với kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp và hệ động vật hoang dã đa dạng. Một trong những điều tuyệt vời nhất về Vịnh Hạ Long là phong cảnh tuyệt đẹp và cơ hội khám phá các hang động phức tạp. Bạn có thể tham gia một chuyến du thuyền để thưởng thức cảnh quan hùng vĩ và những hòn đảo nên thơ. Sự đa dạng sinh học và làn nước xanh ngọc bích của vịnh khiến nó trở thành một điểm đến du lịch hàng đầu. Nếu bạn ghé thăm Vịnh Hạ Long, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội ngắm hoàng hôn, khi ánh sáng ma thuật bao trùm lên vịnh.

Bài mẫu 4

Ha Long Bay is famous for its emerald waters and stunning islands. One of the best things about Ha Long Bay is the diverse wildlife and marine life that inhabit the area. You can go kayaking to explore the hidden corners of the bay or take a cruise to admire the scenic landscapes. The limestone karst formations are particularly impressive, making it a natural wonder that captivates all who visit. If you visit Ha Long Bay, you should definitely take a tour to one of the famous caves to see the breathtaking stalactites and stalagmites.

Dịch nghĩa:

Vịnh Hạ Long nổi tiếng với làn nước xanh ngọc bích và những hòn đảo tuyệt đẹp. Một trong những điều tuyệt vời nhất về Vịnh Hạ Long là động vật hoang dã và sinh vật biển đa dạng sống trong khu vực này. Bạn có thể đi chèo thuyền kayak để khám phá các góc khuất của vịnh hoặc tham gia chuyến du thuyền để chiêm ngưỡng phong cảnh nên thơ. Các thành tạo đá vôi karst đặc biệt ấn tượng, khiến nơi đây trở thành một kỳ quan thiên nhiên thu hút mọi du khách. Nếu bạn ghé thăm Vịnh Hạ Long, bạn nên tham gia tour khám phá một trong những hang động nổi tiếng để thấy các thạch nhũ và măng đá tuyệt đẹp.

Talk about Ha Long Bay 6

Bài mẫu 5

Ha Long Bay is a top tourist destination known for its spectacular scenery and rich biodiversity. One of the best things about Ha Long Bay is the chance to explore its many caves and islands, which are full of hidden wonders. You can take a cruise during prime time to enjoy the breathtaking views or try kayaking to get closer to nature. The bay's majestic limestone formations and emerald waters make it a picturesque location for all kinds of outdoor activities. If you visit Ha Long Bay, you should not miss the experience of watching the sunset over the bay.

Dịch nghĩa:

Vịnh Hạ Long là một điểm đến du lịch hàng đầu nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và sự đa dạng sinh học phong phú. Một trong những điều tuyệt vời nhất về Vịnh Hạ Long là cơ hội khám phá nhiều hang động và hòn đảo, nơi đầy những điều kỳ diệu ẩn giấu. Bạn có thể tham gia chuyến du thuyền vào giờ vàng để thưởng thức những cảnh quan ngoạn mục hoặc thử chèo thuyền kayak để gần gũi hơn với thiên nhiên. Các thành tạo đá vôi hùng vĩ và làn nước xanh ngọc bích của vịnh khiến nó trở thành một địa điểm nên thơ cho mọi hoạt động ngoài trời. Nếu bạn ghé thăm Vịnh Hạ Long, bạn không nên bỏ lỡ trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên vịnh.

Xem thêm:

Tổng kết

Qua bài viết vừa rồi, mong rằng người đọc đã nắm rõ hơn cách trả lời yêu cầu Talk about Ha Long Bay bằng cách sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc câu chủ đề phía trên hiệu quả. Người học mới bắt đầu có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp để được hỗ trợ cải thiện khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh.


Nguồn tham khảo:

Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu