Protecting the environment - Unit 9 - Tiếng Anh 10 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Protecting the environment - Tiếng Anh lớp 10 Global Success
ZIM Academy
12/07/2023
protecting the environment unit 9 tieng anh 10 global success

Unit 9 của bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 của Global Success sẽ đem đến cho học sinh những kiến thức thú vị về chủ đề “Protecting the environment” (Bảo vệ môi trường). Bài viết này sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết cho tất cả các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 9, với mong muốn hỗ trợ học sinh trong việc chuẩn bị bài học trước khi đến lớp cũng như làm bài tập về nhà.

Key takeaways

  • Từ vựng chủ đề môi trường và các cách bảo vệ môi trường.

  • Phát âm: nhịp điệu trong câu.

  • Ngữ pháp: câu tường thuật.

  • Đọc: đọc về các vấn đề môi trường.

  • Nói: nói về các cách giải quyết các vấn đề môi trường.

  • Nghe: nghe về các cách bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

  • Viết: viết về 1 tổ chức bảo trợ động vật hoang dã.

  • CLIL: các cấu trúc xin lỗi và đáp lại lời xin lỗi, bài đọc Giờ Trái Đất.

  • Project: nghiên cứu 1 tổ chức vì môi trường ở địa phương hoặc tầm quốc tế.

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and answer the questions.

3. Match the words in A with the words in B to form phrases.

4. Complete the following sentences with verbs from the conversation in 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed words in the sentences.

2. Mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences with a natural rhythm.

Vocabulary

1. Match the words or phrases to their meanings.

2. Complete the sentences using the correct form of the words and phrases in 1.

Grammar

1. Choose the correct word or phrase to complete each sentence.

2. Change these sentences into reported speech.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Language.

Reading

1. Work in pairs, Look at the pictures and answer the following questions.

2. Read the text and choose the best title for it.

3. Read the text again and decide which paragraph contains the following information.

5. Work in groups. Discuss the question.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Reading.

Speaking

1. Work in pairs. Match the environmental problems to the suggested solutions.

2. Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box.

3. Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions to it. Use the expressions below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Speaking.

Listening

1. Work in pairs and answer the question.

2. Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways to save endangered animals. Listen to the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F).

3. Listen to the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap.

4. Work in groups and answer the questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Listening.

Writing

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

2. Read the text about WWF and complete the table.

3. Write a paragraph (120 - 150 words) about Save the Elephants, using the information in the table below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Writing.

Communication and Culture / CLIL

Everyday English

1. Listen and complete the conversations with the expressions from the box. Then practise them in pairs.

2. Work in pairs. Make similar conversations making and responding to apologies. Use the expressions below to help you.

Culture

1. Read the text and complete each blank of the fact file about Earth Hour with ONE word.

2. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Communication and Culture / CLIL.

Looking back

Pronunciation

Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences with a natural rhythm.

Vocabulary

Complete the correct word to complete each sentence.

Grammar

Change the following sentences into reported speech.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Looking back.

Project

Work in groups. Find information about a local or an international environmental organisation and complete the table. Present it to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Ecotourism.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 9: Protecting the environment. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Huỳnh Phương Nhi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm