The World Of Work - Unit 8 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 30 - 41 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: The World Of Work - (Trang 30 - 41 tập 2) Tiếng Anh 12 sách mới. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 8.
ZIM Academy
13/07/2023
the world of work unit 8 tieng anh 12 sach moi trang 30 41 tap 2

Getting started

1. Mai and Nam are talking about their preparations for the world of work. Listen and read.

2. Read the conversation again. Answer the questions about it.

3. Complete the text with the correct form of the words from the box.

4. Complete the sentences using the reporting verbs from the conversation.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Getting Started.

Language

Vocabulary

1. The words in the left column are from the conversation in GETTING STARTED. Match them with the appropriate definitions in the right column.

2. Complete the text with the correct form of the words in 1.

Pronunciation

Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words.

Grammar

1. Rewrite the sentences in reported speech, using the appropriate verbs from the box in the correct tense.

2. Complete the sentences, reporting what was said.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Language.

Skills

Reading

1. Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job?

2. Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided.

3. Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG).

4. Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions.

5. Discuss the questions with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Reading.

Speaking

1. Look at the lists of skills and qualities. Can you add more of them? Choose a job in the box below, and decide on the skills and qualities needed for the job. Tell your partner about the job.

2. Complete the conversation between Lan and Nam using the information in the box. Then practise the conversation in pairs.

3. Work in pairs. Make a similar conversation to the one in 2. Use the words and phrases in 1 and your own information.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Speaking.

Listening

1. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

2. Match the words with their meanings.

3. Mr. Le, an invited speaker, is talking to grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in 1.

4. Listen again and complete each of the sentences with no more than three words.

5. Work in groups. Which of the three tips from Mr Le’s talk do you think is the most useful for you? Why?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Listening.

Writing

1. Look at the following job advertisements. Which of the jobs would you like to apply for? Think about whether you have the necessary skills and qualities. Share with a partner.

2. Look at the sample CV. Some pieces of information have been taken out. Where should the writer put them? Match the words and phrases (A-E) with the gaps (1-5) in the CV.

3. Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 1 following the structure of the sample CV in 2. Remember to tailor your CV so that your experience and skills are aligned with the job requirements.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Work in groups and discuss these questions

2. Present your group’s ideas to the class.

Culture

1. Read the text about the job seeking experiences of Harry, an English school leaver, and decide whether the following statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

2. Discuss the following questions with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.

Vocabulary

Underline the correct word in each sentence.

Grammar

Turn the following sentences into reported speech, using the reporting verbs in the box.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Looking Back.

Project

Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country.

1. How popular is the profession of a doctor?

2. What are the skills needed to do this profession?

3. What are the required qualifications to enter the profession or career?

4. Where can people find jobs related to this career? What does this profession involve? What are the career options?

5. What are the benefits or advantages of being a doctor?

6. What are the drawbacks or disadvantages of being a doctor?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 8: The world of work đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 trong sách mới và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tác giả: Vũ Ngọc Thu

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833