Project - Unit 8 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 41 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Project - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 41 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 unit 8.
ZIM Academy
24/08/2023
project unit 8 tieng anh 12 sach moi trang 41 tap 2

Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country.

1. How popular is the profession of a doctor?

The profession of a doctor is quite popular in Viet Nam, as there is a high demand for health care services and a shortage of qualified medical personnel.

(Nghề bác sĩ rất phổ biến ở Việt Nam, vì có nhu cầu cao về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thiếu hụt nhân viên y tế có chuyên môn.)

2. What are the skills needed to do this profession?

To become a doctor, you need to have a range of skills, both technical and soft. Some of the technical skills that a doctor should prioritize include: prescribing medication correctly, physically administering treatments, interpreting laboratory results.

Dịch nghĩa:

Để trở thành một bác sĩ, bạn cần có nhiều kỹ năng khác nhau, cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Một số kỹ năng chuyên môn mà bác sĩ nên ưu tiên là: kê đơn thuốc đúng cách, thực hiện điều trị thể chất, phân tích kết quả xét nghiệm.

3. What are the required qualifications to enter the profession or career?

To become a doctor in Viet Nam, you need to have a bachelor’s degree in medicine or surgery that has been recognized by the Ministry of Health. After graduating, you need to pass a national examination to obtain a license to practice medicine. You also need to complete a residency program in your chosen specialty, which can take from three to six years depending on the field.

Dịch nghĩa:

Để trở thành một bác sĩ ở Việt Nam, bạn cần có bằng đại học về y học hoặc giải phẫu được Bộ Y tế chấp nhận. Sau khi tốt nghiệp, bạn cần vượt qua kỳ thi quốc gia để nhận được giấy phép hành nghề y. Bạn cũng cần hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn trong chuyên ngành bạn lựa chọn, có thể kéo dài từ ba đến sáu năm tùy thuộc vào ngành.

4. Where can people find jobs related to this career? What does this profession involve? What are the career options?

Jobs related to this career can be found in online adverts nowadays. The profession of a doctor involves diagnosing and treating diseases and injuries, prescribing medications and therapies, performing surgeries and procedures, monitoring patients’ progress and recovery, providing preventive care and health education, conducting research and teaching, consulting with other health professionals, and managing medical records and resources. The career options for doctors are diverse and flexible. Doctors can choose to work full-time or part-time, in urban or rural areas, in public or private sectors, or even abroad.

Dịch nghĩa:

Các công việc liên quan đến sự nghiệp này có thể được tìm kiếm trong các quảng cáo trên mạng ngày nay. Nghề bác sĩ liên quan đến việc chẩn đoán và điều trị các bệnh và chấn thương, kê đơn thuốc và phương pháp điều trị, thực hiện các ca phẫu thuật và thủ thuật, giám sát quá trình tiến bộ và hồi phục của bệnh nhân, cung cấp các biện pháp phòng ngừa và giáo dục sức khỏe, thực hiện nghiên cứu và giảng dạy, tư vấn với các nhà chuyên môn y tế khác và quản lý các hồ sơ và nguồn lực y tế. Các lựa chọn sự nghiệp cho bác sĩ là đa dạng và linh động. Bác sĩ có thể lựa chọn làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, ở khu vực thành thị hoặc nông thôn, trong lĩnh vực công hay tư nhân, hoặc ngay cả ở nước ngoài.

5. What are the benefits or advantages of being a doctor?

Being a doctor has many benefits or advantages, such as: having a noble and rewarding career that helps people improve their health and quality of life, or having a high salary and job security that reflects the value and demand of their work.

Dịch nghĩa:

Làm một bác sĩ có nhiều lợi thế hoặc ưu điểm, chẳng hạn như: có một nghề nghiệp cao quý và đầy ý nghĩa giúp con người nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hoặc có thu nhập cao và bảo đảm việc làm phản ánh giá trị và nhu cầu của công việc của họ.

6. What are the drawbacks or disadvantages of being a doctor?

Being a doctor also has some drawbacks or disadvantages, such as: having a long and rigorous education and training that requires a lot of time, money, and effort, or having a stressful and demanding work environment that exposes them to risks and challenges.

Dịch nghĩa:

Làm một bác sĩ cũng có một số khuyết điểm hoặc bất lợi, chẳng hạn như: phải có một quá trình giáo dục và đào tạo dài và khắt khe yêu cầu nhiều thời gian, tiền và công sức, hoặc phải làm việc trong một môi trường làm việc căng thẳng và khắc nghiệt khiến họ phải đối mặt với những nguy cơ và thử thách.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 8: Project. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 unit 9 getting started

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833