Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: Leisure Activities - Đáp án và giải thích

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Leisure Activities - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (trang 8 - 17). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 8.
ZIM Academy
04/07/2023
tieng anh lop 8 unit 1 leisure activities dap an va giai thich

Bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: Leisure Activities xoay quanh chủ đề các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh và lợi ích của chúng. Unit 1 giới thiệu từ vựng và các kiến thức liên quan đến các hoạt động giải trí và các cách thể hiện thích/ không thích điều gì đó.

Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho các bài tập thuộc 4 tiết học đầu tiên trong unit 1 lớp 8.

Getting started

 1. Listen and read

 2. Read the conversation again and complete the sentences

 3. Work in pairs. Write the activities from the box under the correct pictures

 4. Work in pairs. Read the phrases, and guess which activities in 3 are described

 5. Work in groups. Ask one another the question below. Then report your friends’ answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 1 getting started

A Closer Look 1

Vocabulary:

 1. Match a word/phrase in column A with a word in column B to make expressions about likes.

 2. Fill in each blank with a correct word from the box

 3. Complete the sentences about what you like or dislike doing. Use the word or phrases from the box or your own ideas

Pronunciation:

 1. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /uː/. Then put the words into the correct columns.

 2. Listen and practice the sentences. Underline the bold words with /ʊ/, and circle the bold words with /uː/

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 1 a closer look 1

A Closer Look 2

Grammar

 1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column

 2. Choose the correct answer A, B or C

 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in the brackets in their suitable form.

 4. Complete the sentences about yourself.

 5. GAMES. Likes and dislikes mimes.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 1 a closer look 2

Communication

Everyday English:

 1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted parts

 2. Work in pairs. Practice inviting and accepting invitations to the following situations. Remember to use the highlighted language in 1.

Teens' leisure activities around the worldWork in pairs.

 1. Answer the question: What is the activity in each picture?

 2. Read what three teenagers say about their leisure activities. Complete the table with the information from the text.

 3. Work in groups. Ask and answer the questions.

 4. Report your group’s answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 1 communication

Skills 1

Reading:

 1. Look at the pictures. What activities can you see?

 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer

 3. Read the text again and answer the questions

Speaking:

 1. Work in groups. Takes turn to ask and answer the questions

 2. Report your group member's answers to the class. What activities are the most common?

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 1 skills 1

Skills 2

Listening:

 1. Answer the questions.

 2. Listen to an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer.

 3. Listen to the interview again. Fill in each blank in the table with no more than TWO words.

Writing:

 1. Work in pairs. Ask and answer the questions.

 2. Write an email (80 - 100 words) to a penfriend to tell him / her about what you usually do with your friends in your free time. Use your answers in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 1 skills 2

Looking Back

Vocabulary:

 1. Complete the sentences with appropriate leisure activities.

 2. Write complete sentences from the given cues.

Grammar:

 1. Fill in each blank with the correct form(s) of the verbs in brackets.

 2. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 1 looking back

Project

Leisure time survey

 1. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below.

 1. Collect the answers. Use the table below.

 1. Report your group’s findings to your class based on the following guiding questions

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 1 project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 1 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure Activities trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 8.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 2 life in the countryside


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833