Skills 2 - Unit 1 - Tiếng Anh 8 Global Success (trang 15)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (trang 15). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 1 Global Success.
ZIM Academy
08/07/2023
skills 2 unit 1 tieng anh 8 global success trang 15

Listening 

1. Answer the questions. 

1. In your opinion, what activities can we do with our friends in our leisure time? (Theo bạn, hoạt động nào bạn có thể thực hiện với các bạn trong thời gian rảnh?)

Câu trả lời mẫu: We can do many outdoor and indoor leisure activities with our friends such as playing sports, cycling, doing DIY and doing puzzles. 

Chúng ta có thể thực hiện nhiều hoạt động giải trí ngoài trời và trong nhà với bạn bè như chơi thể thao, đạp xe, làm đồ thủ công và xếp hình.

2. Why should we spend time with our friends? (Tại sao chúng ta nên dành thời gian với bạn bè?)

Câu trả lời mẫu: We should spend time with our friends because it helps us relax and know more about each other. Spending time with friends may be happier because we are at the same age. It’s easier to share ideas and experiences. 

Chúng ta nên dành thời gian với bạn bè vì điều đó giúp chúng ta thư giãn và biết thêm về nhau. Dành thời gian với bạn bè có thể hạnh phúc hơn vì chúng ta bằng tuổi nhau. Chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm dễ dàng hơn.

2. Listen to an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 

Lời thoại: 

Interviewer: When do you usually have free time?

Mark: I usually have free time at the weekend.

Interviewer: So how do you spend it?

Mark: I spend time connecting with my family on Saturdays. We do puzzles, play board games or go camping.

Interviewer: What about Sundays?

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we do lots of things together.

Interviewer: For example?

Mark: Sometimes I invite them to my house. We cook our favorite food and watch a video. It's fun and better than going to the cinema.

Interviewer: Do you do outdoor activities together?

Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to the park to play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a bike ride around our city. This gives us a chance to see different places in our city.

Interviewer: Thanks for letting us interview you.

Dịch nghĩa:

Người phỏng vấn: Khi nào bạn thường có thời gian rảnh?

Mark: Mình thường có thời gian rảnh vào cuối tuần.

Người phỏng vấn: Vậy bạn dành nó như thế nào?

Mark: Mình dành thời gian để kết nối với gia đình vào những ngày thứ bảy. Chúng mình chơi xếp hình, chơi trò chơi bàn cờ hoặc đi cắm trại.

Người phỏng vấn: Còn Chủ nhật thì sao?

Mark: Mình thường dành chủ nhật với bạn bè. Mình có một nhóm bạn và chúng mình làm nhiều thứ cùng nhau.

Người phỏng vấn: Ví dụ như?

Mark: Đôi khi mình mời các bạn đến nhà. Chúng mình nấu những món mình thích và xem phim. Nó vui và tốt hơn đi đến rạp chiếu phim.

Người phỏng vấn: Các bạn có làm các hoạt động ngoài trời cùng nhau không?

Mark: Có chứ, chúng mình rất thích dành thời gian bên ngoài. Chúng mình đến công viên và chơi bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó giúp chúng mình giữ dáng. Đôi khi chúng mình đạp xe xung quanh thành phố. Điều đó cho chúng mình có cơ hội xem những nơi khác nhau trong thành phố.

Người phỏng vấn: Cám ơn đã để chúng tớ phỏng vấn bạn.

1. When does Mark usually have free time?

  • Đáp án: A. At weekends

  • Từ khóa: when, Mark, have free time

  • Vị trí thông tin: Mark: I usually have free time at the weekend.

→ Giải thích: Mark trả lời người phỏng vấn rằng bạn ấy có thời gian rảnh vào cuối tuần (“at the weekend” tương ứng với “at weekends” trong đề), không phải là Thứ 7 hay Chủ nhật -> Loại B,C

2. Who does he spend his free time with?

  • Đáp án: C. His family and friends.

  • Từ khóa: who, spend free time, with

  • Vị trí thông tin: Mark: I spend time connecting with my family on Saturdays.

                           Mark: I usually spend Sundays with my friends.

→ Giải thích: Mark trả lời người phỏng vấn bạn ấy dành thời gian với gia đình (“I spend time to connect with my family on Saturdays.”) và với bạn bè (“I usually spend Sundays with my friends.”). Không có thông tin về “neighbors” (hàng xóm) hay “relatives” (họ hàng) -> Loại A, B  

3. Listen to the interview again. Fill in each blank in the table with no more than TWO words.

Activities 

Reasons 

Inviting friends to his house.

Cooking and watching a (1) video.

Fun and better than going to the (2) cinema.

Going to the (3) park to play volleyball or skateboard.

Stay in (4) shape.

Going for a (5) bike ride around our city.

See different (6) places.

Writing 

4. Work in pairs. Ask and answer the questions.

1. When do you usually have free time? (Khi nào bạn có thời gian rảnh?)

→ I am at school during the day so I usually have free time in the evenings and at the weekend. 

2. What do you usually do with your friends in your free time? (Bạn thường làm gì với bạn bè lúc rảnh?)

→ In my leisure time, I often play badminton with my friends at the park. We sometimes do puzzles at my friend’s house. 

3. Why do you do these activities? (Tại sao bạn làm các hoạt động này?)

I like to do these activities because it helps me relax, keep fit and improve my memory

5. Write an email (80 - 100 words) to a penfriend to tell him / her about what you usually do with your friends in your free time. Use your answers in 4.

From: Linh

To: Tuan

Subject: My free time

Hi Tuan,

It’s nice to hear from you again. 

Let me tell you about the fun things I do with my friends in my free time. We have so much fun together! We often watch movies or go for a walk in the park near our house. There are many other activities in the park too. We also play games like cards or board games. Sometimes, we have picnics and eat delicious food together. It's a great way to relax and enjoy leisure time.

I'd love to know what you do with your friends too! Let's share our favorite activities.

Bye for now!

Xem thêm: Viết đoạn văn tiếng Anh về leisure activity lớp 8

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 1: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 1 looking back


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm