Skills 2 - Unit 5 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 57)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 57). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Unit 5 - Tiếng Anh 8: Our Customs And Traditions.
ZIM Academy
14/08/2023
skills 2 unit 5 tieng anh 8 global success trang 57

Listening

1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions.

1. What can you see in the photos?

 • Picture a: Flower garlands and colored lanterns festival.

 • Picture b: boat racing festival.

2. In which part of Vietnam might the festival occur?

The festival may take place in Vietnam's Central area.

2. Listen to part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than TWO words.

The Ok Om Bok Festival. Let’s go to the Me Kong Delta and join the Ok Om Bok Festival, look, the Khmer people. It is also called the Moon Worshiping Festival. Traditionally, the Khmers use the festival to thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the end of the year of the Khmer calendar. Ok Om Bok occurs in middle-October, according to the lunar calendar, when the Moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits to the Moon God. Then, they take some young rice to feed the children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight, visitors can participate in games, watch traditional fashion shows, and see flying lantern contests. The next day, villages organize the Ngo Boat race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice to tourists at the Ok Om Bok Festival: They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending a religious ceremony and don’t litter the temple ground.

Ok Om Bok Festival

Purposes 

- to thank the Moon God

- to mark the (1) ________ of the Khmer year

Time 

mid-October (lunar calendar)

Offerings 

(2) _________ and fruits

Activities 

- singing and dancing

- games and traditional (3) _________

- Ngo Boat (4) ________

Đáp án:

1. end

 • Từ khóa câu hỏi: mark the ... of the Khmer year

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn 1, dòng 4, có thông tin "It also marks the end of the year of the Khmer calendar."

 • Giải thích: Chọn "end" vì câu hỏi yêu cầu điền vào chỗ trống để hoàn thành thông tin "đánh dấu cuối năm của lịch Khmer". Trong bản gốc, câu này được diễn đạt là "It also marks the end of the year of the Khmer calendar." Không có từ khác trong văn bản phù hợp với ngữ cảnh này.Không có từ khác trong văn bản phù hợp với ngữ cảnh này.

2. young rice

 • Từ khóa câu hỏi: monks and elders offer ...

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn 1, dòng 7, có thông tin "the monks and the elders offer young rice and fruits to the Moon God."

 • Giải thích: Chọn "young rice" vì câu hỏi yêu cầu điền vào chỗ trống để hoàn thành thông tin "món cúng dường gồm ... và trái cây". Trong bản gốc, câu này được diễn đạt là "the monks and the elders offer young rice and fruits to the Moon God." Không có cụm từ khác trong văn bản mô tả những gì được dâng cúng.

3. fashion shows

 • Từ khóa câu hỏi: games and traditional ...

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn 2, dòng 3, có thông tin "People sing and dance in the moonlight, visitors can participate in games, watch traditional fashion shows, and see flying lantern contests." 

 • Giải thích: Chọn "fashion shows" vì câu hỏi yêu cầu điền vào chỗ trống để hoàn thành thông tin "các hoạt động gồm cả games và các ... truyền thống". Trong bản gốc, câu này được diễn đạt là "People sing and dance in the moonlight, visitors can participate in games, watch traditional fashion shows, and see flying lantern contests." Không có từ khác trong văn bản mô tả hoạt động truyền thống khác.

4. Race

 • Từ khóa câu hỏi: Ngo Boat ...

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn 2, dòng 5, có thông tin "The next day, villages organize the Ngo Boat race."

 • Giải thích: Chọn "race" vì câu hỏi yêu cầu điền vào chỗ trống để hoàn thành thông tin "cuộc thi Ngo Boat ...". Trong bản gốc, câu này được diễn đạt là "The next day, villages organize the Ngo Boat race." Không có từ khác trong văn bản phù hợp với ngữ cảnh này.

3. Listen again and tick (✓) T(True) or F(False).

T

F

1. Ok Om Bok is the Moon Worshiping Festival.

(✓)

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

(✓)

3. There are lantern contests at the festival.

(✓)

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony

(✓)

Đáp án:

1 - True

 • Từ khóa: "Moon Worshiping Festival"

 • Vị trí thông tin: "It is also called the Moon Worshiping Festival."

 • Giải thích: Trong bản gốc, có câu "It is also called the Moon Worshiping Festival.", nghĩa là lễ hội Ok Om Bok còn được gọi là “Moon Worshiping Festival”.

2 - False

 • Từ khóa: "elders", "wishes"

 • Vị trí thông tin: “Then, they take some young rice to feed children and ask them about their wishes.”

 • Giải thích: Trong bài đọc có câu "then, they take some young rice to feed children and ask them about their wishes", tức là họ hỏi các em nhỏ về ước mơ của chúng, trong khi câu đề bài là “the elders talk about their wishes”, tức là những người lớn nói về ước mơ của họ. Hai thông tin này không giống nhau nên câu này sai. 

3 - True

 • Từ khóa: "lantern contests"

 • Vị trí thông tin:"People sing and dance in the moonlight, visitors can participate in games, watch traditional fashion shows, and see flying lantern contests."

 • Giải thích: Trong bản gốc có câu "and see flying lantern contests" và từ khoá “lantern contests” được nhắc đến, câu trong đề khẳng định là “lantern contest” là một phần của các hoạt động lễ hội. Vì hai thông tin này giống nhau nên câu này là đúng.

4 - False

 • Từ khóa: "informal clothes", "worshipping ceremony"

 • Vị trí thông tin: "They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending a religious ceremony."

 • Giải thích: Trong bài đọc có câu "They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending a religious ceremony", tức là du khách không nên mặc quần ngắn hay áo không tay khi tham dự nghi lễ tôn giáo, tức là họ cần mặc trang phục chính thức, không phải trang phục thoải mái. Từ khoá “informal clothes” trong đề bài nghĩa là trang phục thoải mái, thường ngày. Thông tin này không giống nhau nên câu này sai.

Writing

4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column.

a. Dress up for the Moon God offering ceremony

b. Keep quiet when the monks and the elders are talking

c. climb on the animal statues in the temple ground

d. Show respect to the monks and the elders

e. Refuse young rice when the elders offer it to you

f. Litter the temple ground

Dos

Don’ts

- dress up for the Moon God offering ceremony

- … 

- litter the temple ground

- …

Đáp án: 

Dos:

a. Dress up for the Moon God offering ceremony

b. Keep quiet when the monks and the elders are talking

d. Show respect to the monks and the elders

Don'ts:

c. Climb on the animal statues in the temple ground

e. Refuse young rice when the elders offer it to you

f. Litter the temple ground

5. Tom sent you an email. Read part of his email below.

“... Guess what! My dad is taking me with him to Soc Trang Province. We will be there during the Ok Om Bok Festival. What are some dos and dont’ts at this festivals? …”

Write and email (80-100 words) to advise Tom about participating in the Ok Om Bok Festival.

Đáp án mẫu:

Dear Tom, 

That's exciting news about your trip to Soc Trang during the Ok Om Bok Festival!

Firstly, remember to dress modestly, especially if you're planning to attend the Moon God offering ceremony. It's essential to show respect to the monks and the elders, as they play pivotal roles during this event. Also, don't miss out on participating in cultural activities such as singing and dancing; it's a great way to immerse yourself in the local traditions. 

However, a few cautions: avoid wearing shorts or sleeveless shirts during religious ceremonies. Such attire might be deemed inappropriate. Additionally, it's crucial to show respect at religious sites; hence, refrain from climbing on temple statues and always ensure you don't litter.

Enjoy the festival and make the most of this cultural experience!

Cheers,

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 5: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 5 looking back


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Phan Lê Khánh Duy

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu