My Future Career - Unit 12 - Tiếng Anh 9 Sách mới

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 12: My Future Career - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới
ZIM Academy
15/07/2023
my future career unit 12 tieng anh 9 sach moi

Unit 12: My Future Career trong chương trình Tiếng Anh lớp 9 khai thác chủ đề nghề nghiệp và các yếu tố tác động đến sự lựa chọn nghề nghiệp. Trong bài viết này, tác giả sẽ tổng hợp các phần có trong Unit 12 và đường dẫn các bài viết cung cấp đáp án, những câu trả lời tham khảo, cùng với giải thích chi tiết.

Getting Started

1. Listen and read.

1a. Put a word/phrase from the box under each picture.

1b. Find a word/phrase in the conversation that means:

1c. Tick true (T), false (F), or not given (NG).

2a. Look at the phrases and cross out any noun/noun phrase that doesn’t go with the verb.

2b. Complete each of the following sentences with a collocation in 2a. Note that one is not used. You may have to change the forms of the collocations to fit the sentences.

3. GAME: WHAT’S MY JOB? In groups, take turns to think of a job. The others can ask Yes/No questions to find out what that job is.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Getting Started.

A closer look 1

Vocabulary

1. Put one word/phrase under each picture. There is one extra word.

2. Fill each blank with a suitable job from 1, adapting them where necessary.

3a. Match each word/phrase in the left column with its definition in the right one.

3b. Fill each gap with a word/phrase in 3a.

Pronunciation

4. Listen to the conversations between Jenny and Tom. Notice how Tom uses the tones in his replies. Then practise the conversation with a partner.

5. The responses to the pairs of sentences are the same but the speakers have opposite attitudes. Listen, draw arrows to show the tones, then repeat.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: A closer look 1.

A closer look 2

Grammar

1. Complete each second sentence so that it has a similar meaning to the first. Write no more than THREE words

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: A closer look 2.

Communication

1. The 4Teen website has launched a forum for teens to discuss their career paths. Read these posts and underline the reasons for their choices.

2. Read the posts again. In groups, discuss and decide whose reasons for choosing/not choosing the job you agree with and whose you disagree with. Say why. You can start with the phases below:

3a. Work in pairs. Tell your partner about a job you want/don’t want to do in the future. Remember to say why or why not.

3b. Report your decisions to another pair or to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Communication.

Skills 1

Reading

1. Discuss the questions. Read the article from a career guide website and check your answers.

2. Match the highlighted words/phrases in the article with their meanings.

3. Decide if the statements are true (T) or false (F)

Speaking

4. Think about the skills and abilities to do the jobs below. Work together to make notes.

5. Choose one job from 4 and present your group’s ideas.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Work in pairs and answer the questions below.

2. Phong is talking to Mrs. Warner, Nick’s mother, about future jobs he and his friends want to do. Listen to the conversation and fill in the blanks with no more than THREE words.

3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F).

Writing

4. Work in pairs. Choose a job that you like. Discuss which three qualities would be necessary for people doing that job. You can use some of the ideas below. Remember to give reasons.

5. Based on your discussion in 4, write a paragraph about the three most important qualities a person needs to be able to do a job well. Remember to give reasons and examples to support your opinion.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Skills 2.

Looking back

Vocabulary

1. Match each job with its description.

2. Match fragments 1-8 with fragments A-H to make sentences.

3. Fill each blank with one suitable word/phrase from the box. Remember to change the form of the word/phrase where necessary.

Grammar

4. Complete the sentences using the correct form (V-ing form or to-infinitive) of the verb in brackets.

5. Correct the italicised phrases where necessary.

Communication

6. GAME: TRUE OR UNTRUE

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Looking back.

Project

My future career path

1. Describe the picture.

2. Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh 9 Review 4.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 12: My Future Career. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Tham khảo thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2, 3

Tác giả: Đào Minh Châu

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833