Communication - Unit 4 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 45 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Communication - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 45 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 9 Unit 4 Life In The Past.
ZIM Academy
27/07/2023
communication unit 4 tieng anh 9 sach moi trang 45 tap 1

1a. Look at the introduction to the competition that was lauched on the 4Teen website. Discuss the questions.

1. What do you think is the purpose of the Looking Back competition?

It encourages people to share interesting stories about the past 

2. Who do you think sent in the stories to the competition?

I think elderly people sent in the stories to the competition.

3. What do you think the stories below are about?

The first story tells about the work of a postman in a remote area. The second one is about life and traditions in Baffin Island long time ago.

b. Read the stories and find the words which mean.

1. not able to read or write: illiterate: mù chữ

2. tell: pass on: kể 

3. behave towards (somebody): treat: đối xử

4. a cubed chunk: block: khối

5. to live in difficult conditions: survive: sống sót, tồn tại

6. a vehicle that travels over snow: dogsleg: xe trượt tuyết do chó kéo

3. Work in groups. Discuss the questions.

1. Why did the post man have to walk from village to village?

It was difficult to travel to the village on the mountain.

2. Why were most villagers illiterate?

There was no school in the villages.

3. Why did the people in Baffin Island use ice blocks to build their house?

There were no other materials available in that deserted land.

4. Why did each house have only one room?

It was impossible to build a big house with several rooms in the ice and snow.

4. Which responses relate to which story?

  • Story 1: 2,4.

  • Story 2: 1,3,5.

1. Thật đáng kinh ngạc khi di chuyển bằng xe tuyết do chó kéo. Tôi ước tôi có thể làm được.

2. Công việc khó khăn nhưng đáng giá. Tôi khâm phục anh ấy vì những gì anh ấy đã làm.

3. Không thể tin được! Làm thế nào họ có thể chịu đựng cái lạnh như vậy?

4. Tôi hy vọng họ bây giờ có thể nhận được nhiều thông tin hơn từ thế giới bên ngoài.

5. Có thể trồng cây được không?

5. Work in groups. Work out a story for the Looking Back competition. Then present it to your class.

When my parents were young, their entertainment activities were often simple and imaginative, shaped by the era they grew up in. Technology was not as popular as it is today, so they relied more on creative play and outdoor activities. One of their favorite pastimes was playing traditional games with friends and siblings, like tag, hide and seek, and marbles. These games fostered social interaction and physical activity, bringing joy and laughter to their days.

Additionally, my parents enjoyed spending time outdoors, exploring nature and embarking on adventures. Riding bicycles, playing on swings, and building forts allowed them to immerse themselves in the world around them, promoting a sense of freedom and exploration.

Overall, parents' entertainment activities from their childhood focused on simplicity, creativity, and the joy of spending time with loved ones. These cherished experiences have left a lasting impact and unforgettable memories.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Skills 1.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 4: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Hà Bích Ngọc

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu