Skills 1 - Unit 4 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 46 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 46 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 9 Unit 4 Life In The Past.
ZIM Academy
26/07/2023
skills 1 unit 4 tieng anh 9 sach moi trang 46 tap 1

Reading

1. Think 

1. How different is the way teenagers entertain themselves nowadays compared to the past?

The way teenagers entertain themselves nowadays has significantly evolved compared to the past. In the past, teenagers hung out with friends outdoors and immersed in nature. Today's teenagers have access to a wide array of digital entertainment options, such as video games, social media, streaming services, and online content platforms. 

2. What do you think might be the biggest difference?

I think the biggest difference is teenagers nowadays prefer to stay indoors and entertain themselves with digital devices. 

2. Read the conversation between Phong and his mother, and answer the questions.

1. Where did teenagers in the past use to play?

 • Đáp án: They used to use nature as their playground.

 • Từ khoá: where, teenagers, use to, play

 • Vị trí thông tin: Dòng thứ 5 có thông tin: “We used nature as our playground.” 

 • Giải thích: Mẹ kể rằng họ từng lấy thiên nhiên làm sân chơi.

2. How did they communicate with each other?

 • Đáp án: They met and talked face-to-face.

 • Từ khoá: how, communicate.

 • Vị trí thông tin: Dòng thứ 7, 9 có thông tin: “We also spent a lot of time with each other, playing and talking face to face, not on a screen like today.”

 • Giải thích: Mẹ cho biết họ từng chơi và nói chuyện trực tiếp với nhau. Vì vậy, đây là cách thức mà họ giao tiếp.

3. What was the advantage of this lifestyle?

 • Đáp án: It kept them healthy and in shape.

 • Từ khoá: what, advantage, lifestyle.

 • Vị trí thông tin: Dòng thứ 10 có thông tin: “And this lifestyle kept us healthy and in shape.” 

 • Giải thích: Lợi ích mà lối sống này mang lại là giúp họ khoẻ mạnh và cân đối.

4. Where did they mostly eat?

 • Đáp án: They ate at home mostly.

 • Từ khoá: where, mostly, eat.

 • Vị trí thông tin: Dòng thứ 15 có thông tin: “No, we mostly ate at home.”

 • Giải thích: Mẹ cho biết họ chủ yếu ăn ở nhà. 

5. What did Phong's mother say about reading?

 • Đáp án: She said unlike watching television, you had to use your imagination.

 • Từ khoá: what, Phong's mother, say, reading.

 • Vị trí thông tin: Dòng thứ 20, 21 có thông tin: “Unlike watching television, you had to use your imagination when you read.”

 • Giải thích: Về việc đọc sách, mẹ Phong cho biết người đọc phải sử dụng trí tưởng tượng.

6. Did teenagers in the past publicise their emotions?

 • Đáp án: No, they didn't. They used to keep a diary.

 • Từ khoá: teenagers, publicise, emotions.

 • Vị trí thông tin: Dòng thứ 22 có thông tin: “I used to keep a diary.”

 • Giải thích: Ở thời mẹ Phong, họ thường ghi lại mọi thứ trong nhật ký thay vì công khai trên mạng xã hội.

Speaking

3. Discuss in groups: What do you think at teenagers' pastimes in 2?

1. doing physical activities in the fresh air: I love it. I wish I could play with my friend outdoors.

2. using nature as your playground: I think it's interesting and beneficial to our health.

3. meeting and talking face to face: I think it’s a good idea.

4. reading: I love reading. Reading is good for our imagination. 

5. kept a diary: It’s not popular today. I prefer to keep my diary on my mobile phone.

4. Work in groups. What do you think about these habits which have been long practised by children in Viet Nam? Would you like to preserve the" Why/Why not?

1. Hand-written homework: I believe hand-written homework encourages better handwriting and allows me to retain information better. However, typing on a computer might be more efficient, especially when it comes to longer assignments. To be honest, I would like to preserve hand-written homework to some extent as it feels more personal and allows me to express my creativity.

2. Playing traditional games like hide and seek, elastic-band jumping, skipping and catching the chickens: I absolutely love playing traditional games! These games promote physical activity and social interaction, which I believe is essential in this digital age. I would definitely like to preserve and continue playing these games to keep our cultural heritage alive.

3. Crossing one's hands in the front and bowing when greeting the elderly: Respecting the elderly through a bow shows respect and politeness. I think this tradition is essential to maintain as it reflects our values and teaches us to be respectful towards our elders and authority figures. Therefore, preserving this gesture helps uphold the Vietnamese culture and the sense of community.

4. Obeying parents/teachers without talking back: While it is essential to respect parents and teachers, I believe there should be room for open communication and discussions. It is crucial for parents and teachers to understand our perspectives and feelings. So, while I respect the importance of obeying, at the same time, I believe we should express our feelings and opinions politely and properly.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Skills 2.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 4: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Hà Bích Ngọc

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833