Project - Unit 4 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 49 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Project - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 49 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 9 Unit 4 Life In The Past.
ZIM Academy
23/07/2023
project unit 4 tieng anh 9 sach moi trang 49 tap 1

Preserving the past

I love making banh chung during the Tet holiday for several reasons. It is a long-preserved tradition that brings my family together. We gather in the kitchen, sharing stories and laughter while preparing the ingredients and cooking banh chung. It strengthens our bond and creates lasting memories. In addition, I can learn about the significance of this traditional dish, the symbolism behind its ingredients, and the customs associated with it. 

To help preserve the tradition of making banh chung, I propose some ideas below:

1. Educational Workshops: We can organize workshops in schools and community centres to teach young people about the cultural significance of banh chung and how to make it. 

2. Family Involvement: We should encourage families to involve their children in the banh chung-making process during the Tet holiday. This experience can ensure that the tradition is passed down through generations.

3. Cultural Events: We can incorporate banh chung-making demonstrations and tastings into cultural events or festivals during the Tet holiday.

4. Digital Media: We can use social media and online platforms to share videos, articles, and tutorials about making banh chung. This approach will reach a wider audience, including the younger generation.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Getting Started.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 4: Project. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Hà Bích Ngọc

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm