Viet Nam: Then And Now - Unit 6 - Tiếng Anh 9 Sách mới

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Viet Nam: Then And Now - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới
ZIM Academy
07/07/2023
viet nam then and now unit 6 tieng anh 9 sach moi

Unit 6 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 cung cấp các kiến thức về chủ đề Viet Nam: Then and Now. Trong chủ đề này, người học sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại về hệ thống giao thông, trường học và cơ cấu gia đình, cũng như những thay đổi trong các khía cạnh của cuộc sống Việt Nam xưa và nay. Trong quá trình học tập, người học có thể tham khảo đáp án của bài tập được trình bày trong bài viết dưới đây.

Key Takeaways

  • Từ vựng về những thay đổi về cuộc sống ở Việt Nam trong quá khứ và hiện tại.

  • Phát âm: Câu với tất cả các từ được nhấn trọng âm.

  • Ngữ pháp: Ôn tập thì quá khứ hoàn thành, cấu trúc tính từ + động từ nguyên mẫu có “to”, cấu trúc tính từ + mệnh đề “that”.

  • Reading: Kỹ năng xác định nội dung tổng thể và thông tin chi tiết.

  • Speaking: Nói về những sự thay đổi trong hệ thống giao thông và đưa ra quan điểm về sự thay đổi đó.

  • Listening: Nghe về cuộc sống trong một gia đình đa thế hệ.

  • Writing: Viết về những phẩm chất cần có ở một người khi sống trong một gia đình đa thế hệ.

Getting Started

1. Listen and read

a. Put a word/phrase from the box under each picture.

b. Find a word in the conversation that means:

c. Read the statements and decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG).

d. Read the conversation again and answer the questions.

2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

3. Interview your teacher about the features of your school when she/he started teaching here. Then use the information provided to talk about the changes to your school.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Getting Started.

A closer look 1

Vocabulary

1. Put one word/phrase under each picture.

2. Fill in each blank with a suitable word from 1, making them plural where necessary.

3. Match each word/phrase in the left column with the definition in the right one.

4. Fill each gap with a word/phrase in 3

Pronunciation

5. Write each sentence in the box next to its pattern. Then listen, check, and repeat.

6. What would you say in each situation? Make a sentence for each picture. Write a stress pattern under the picture. Then practise reading all the sentences aloud.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 A closer look 1.

A closer look 2

Grammar

1. Fill in each blank with the past perfect form of the verb in brackets.

2. Ask and answer the following questions using the cues.

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More than one adjective can be used.

5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 A closer look 2.

Communication

1. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) from people who visited Viet Nam a long time ago.

2. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) and retell them to your friends.

3. Work in groups. Use the suggestions in the table to write as many posts as possible about the recent changes in Viet Nam that you have heard of or read about. Remember to use adjectives or adverbs to modify the changes.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Communication.

Skills 1

Reading

1. Work in pairs to answer the following questions.

2. Now read the article from a travel magazine. Then answer the questions that follow.

3. Decide if the following statements are true (T) or false (F).

Speaking

4. Work in pairs. List different types of traditional and modern transport systems in Viet Nam.

5. Discuss the changes in transport in your neighbourhood. Is there anything that you prefer about the traditional/modern transport systems where you live?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Describe what you see in each picture. What are the similarities or differences between them?

2. Nick is talking to Mrs Ha, Duong’s mother, about her family in the past. Listen to the conversation and fill in the blanks.

3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F).

Writing

4. Work in pairs. Discuss which three of the following qualities would be necessary for people living in an extended family. Remember to give reasons.

5. Write about the three most important qualities you think a person needs to be able to get along with other members in an extended family. You can use the suggested words/phrases above or use your own. Remember to give reasons and examples.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Skills 2.

Looking back

Vocabulary

1. Complete the following word web with transport systems in Viet Nam then and now.

2. Fill in each blank with one word/phrase

3. Read the passage and fill in each blank with a suitable word from the box.

Grammar

4. Complete the sentences with appropriate adjectives.

5. Correct the italised text where necessary.

Communication

6. Role-play. Interview a travel agent about Vietnamese people’s holiday trends before and after 2000. Use the cues in the table for your interview. You may use the example to get you started.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Looking back.

Project

1. What do you like most about each of the pictures? Why?

2. Plan a photo exhibition about school life in Viet Nam then and now. Work in groups of four. Search for information about the subject. Find photos which show the similarities and differences between then and now. Put them together with some captions as a photo exhibition.

3. Present your group’s photo exhibition to the rest of the class. Remember to say what values you’ve learned from school life in the past.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Unit 4, 5, 6 - Review 2.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 6: Viet Nam: Then And Now. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Tham khảo thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2, 3

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833