0

Communication - Unit 6 - Tiếng Anh 9 Sách thí điểm (trang 65 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Communication - Tiếng Anh lớp 9 Sách thí điểm (trang 65 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 6.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

communication unit 6 tieng anh 9 sach thi diem trang 65 tap 1

Extra vocabulary

  • suffered: chịu đựng

  • illiteracy: nạn mù chữ

  • exporter: nước xuất khẩu

  • mushrooming: mọc lên như nấm

1. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) from people who visited Viet Nam a long time ago.

2. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) and retell them to your friends.

Charles is from France. He said that the first time he had been to Viet Nam was in 1965. He said that many people were/had been illiterate then but he was astonished that after nearly 30 years there was no more illiteracy although the population had nearly tripled. He was also surprised to learn that the country was one of the largest rice exporting countries.

(Dịch nghĩa:

Charles đến từ Pháp. Anh ấy nói rằng lần đầu tiên anh ấy đến Việt Nam là vào năm 1965. Anh ấy nói rằng có nhiều người không biết chữ nhưng anh ấy bất ngờ khi biết rằng gần 30 năm sau, hầu như không còn ai mù chữ mặc dù dân số đã tăng gần gấp ba lần. Anh ấy cũng bất ngờ khi biết đất nước này còn là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.)

Peter is from America. He said that he had gone to Ha Noi in 1997 when Viet Nam had been part of ASEAN for two years. He was shocked/astonished to see that so much had changed over the last 18 years –  flyovers and high-rise buildings were mushrooming.

(Dịch nghĩa: 

Peter đến từ Mỹ. Anh ấy nói rằng anh đã đến Hà Nội vào năm 1997 khi Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN được 2 năm. Anh ấy bất ngờ khi thấy nhiều thay đổi trong 18 năm qua - cầu vượt và những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm.)

3. Work in groups. Use the suggestions in the table to write as many posts as possible about the recent changes in Viet Nam that you have heard of or read about. Remember to use adjectives or adverbs to modify the changes.

Present your group’s posts to other groups

The first time I went to Viet Nam was in 2000. At the time, there was mostly agricultural production. The landscape was filled with vast rice fields and farmers working diligently in the fields. However, coming back over 20 years later, I have witnessed a remarkable transformation as Viet Nam has rapidly developed into a thriving hub of industries and urbanization. There is more industrial production and urban infrastructure, with modern factories and skyscrapers dominating the skyline. The once peaceful countryside has given way to bustling cities, with a vibrant economy and a growing middle class. I believe the shift from agriculture to industry has brought about significant changes in the country's socio-economic landscape, creating both new opportunities and challenges for its people. 

(Dịch nghĩa:

Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là vào năm 2000. Vào thời điểm đó, hầu hết đất nước là sản xuất nông nghiệp . Khung cảnh được bao phủ bởi những cánh đồng lúa lớn và những người nông dân làm việc chăm chỉ trên những cánh đồng. Tuy nhiên, trở lại sau hơn 20 năm, tôi đã chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt bởi Việt Nam đã phát triển nhanh chóng thành một trung tâm công nghiệp và đô thị hóa. Sản xuất công nghiệp nhiều hơn, cơ sở vật chất hiện đại với nhiều nhà máy và tòa nhà chọc trời bao phủ khung cảnh. Vùng quê yên bình trong quá khứ đã nhường chỗ cho đô thị nhộn nhịp, với nền kinh tế sôi động và tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển. Tôi tin rằng sự thay đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp đã mang lại nhiều sự chuyển biến lớn trong nền kinh tế và xã hội của đất nước, tạo nên cả cơ hội và thách thức cho người dân của họ.)

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Skills 1.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 6: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách thí điểm. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận