A Closer Look 2 - Unit 8 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 22, 23 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: A Closer Look 2 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 22, 23 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 8 Tourism.
ZIM Academy
23/08/2023
a closer look 2 unit 8 tieng anh 9 sach moi trang 22 23 tap 2

Grammar

1. Complete the text with a/an, the, or zero article (Φ).

The Dominican Republic is (1)______ country on the island of Hispaniola, in (2)______ Caribbean region. It is (3)______ second largest Caribbean nation after Cuba, with nearly 10 million people, one million of whom live in (4)______ capital city Santo Domingo. (5)______ second largest city is (6)______ Santiago. The geography of (7)______ country is varied, and ranges from (8)______ semi-desert plains to (9)______ lush valleys of tropical rainforest. (10)______ economy depends largely on (11)______ agriculture, with (12)______ sugar as (13)______ main crop. Tourism is (14)______ important industry.

 • Đáp án: a

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả đang mô tả Cộng hòa Dominican là một đất nước. Vì vậy, người học dùng mạo từ “a” trước danh từ “country” để diễn đạt ý “Cộng hòa Dominican là một quốc gia …”.

 • Đáp án: the

 • Giải thích: Người học dùng mạo từ “the” trước “Caribbean” vì đây là tên của một khu vực địa lý nổi tiếng bao gồm nhiều đảo. Câu trong bài nghĩa là “... nằm trên đảo Hispaniola ở vùng Caribbean”.

 • Đáp án: the

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả đang sử dụng cấu trúc so sánh nhất. Vì vậy, người học dùng mạo từ “the” trước “second largest” để diễn đạt ý “Đó là quốc gia lớn thứ 2 …”.

 • Đáp án: the

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả muốn đề cập cụ thể thành phố thủ đô của Cộng hòa Dominican. Vì vậy,  người học dùng mạo từ “the” trước “capital city”. Câu trong bài nghĩa là “... một triệu người trong số đó sống ở thành phố thủ đô Santo Domingo”.

 • Đáp án: The

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả đang sử dụng cấu trúc so sánh nhất. Vì vậy, người học dùng mạo từ “The” trước “second largest” để diễn đạt ý “Thành phố lớn thứ hai …”.

 • Đáp án: Φ

 • Giải thích: Người học không dùng mạo từ trước “Santiago” vì đây tên của một thành phố. Câu trong bài nghĩa là “Thành phố lớn thứ hai là Santiago”.

 • Đáp án: the

 • Giải thích: Trong câu này, “country” chỉ Cộng hòa Dominican và đã được đề cập trước đó. Vì vậy, người học dùng mạo từ “the” trước “country” để diễn đạt ý “Đặc điểm địa lý của quốc gia này …“.

 • Đáp án: Φ

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả đề cập các đồng bằng nói chung ở dạng danh từ số nhiều. Vì vậy, người học không dùng mạo từ trước “plains”. Câu trong bài nghĩa là “từ những đồng bằng bán sa mạc …”. 

 • Đáp án: Φ

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả đề cập các thung lũng nói chung ở dạng danh từ số nhiều. Vì vậy, người học không dùng mạo từ trước “valleys”. Câu trong bài nghĩa là “... đến những thung lũng tươi xanh của rừng mưa nhiệt đới”.

 • Đáp án: The

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả muốn đề cập cụ thể đến nền kinh tế của Cộng hòa Dominican. Vì vậy,  mạo từ “the” được đặt trước “economy” để diễn đạt ý “Nền kinh tế phụ thuộc vào …”.

 • Đáp án: Φ

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả muốn đề cập nông nghiệp nói chung ở dạng danh từ không đếm được. Vì vậy, người học không dùng mạo từ trước “agriculture”. Câu trong bài nghĩa là “Nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp”.

 • Đáp án: Φ

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả muốn đề cập cây mía nói chung ở dạng danh từ không đếm được. Vì vậy, người học không dùng mạo từ trước “sugar”. Câu trong bài nghĩa là “Nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, với mía là …“.

 • Đáp án: the

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả muốn đề cập cụ thể một loại cây trồng chính của Cộng hòa Dominican. Vì vậy, người học dùng mạo từ “the” trước “main crop” để diễn đạt ý “... với mía là loại cây trồng chính”.

 • Đáp án: an

 • Giải thích: Trong câu này, tác giả đang mô tả về ngành công nghiệp du lịch. Vì vậy, người học dùng mạo từ “an” trước “important industry”. Câu trong bài nghĩa là “Du lịch là một ngành công nghiệp quan trọng”.

2a. Ask and answer the questions. Choose from the list. Use the if necessary.

1. Which one is an imperial palace?

 • Đáp án: the Forbidden City 

 • Giải thích: Tử Cấm Thành là một cung điện hoàng gia. Thông thường, “forbidden city” có thể được hiểu là một thành phố bất kỳ bị cấm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đây là danh từ riêng chỉ một địa danh cụ thể. Vì vậy, người học dùng mạo từ “the” trước “Forbidden City”.  

2. Which river runs through London?

 • Đáp án: the Thames

 • Giải thích: Thames là một con sông chảy qua London. Người học dùng mạo từ “the” trước “Thames” vì đây là một địa danh sông.

3. Which one is the deepest lake in the world?

 • Đáp án: Lake Baikal

 • Giải thích: Baikal là hồ sâu nhất thế giới. Người học không dùng mạo từ trước “Baikal” vì đây là một địa danh hồ. 

4. Which one is considered one of the New7Wonders of Nature?

 • Đáp án: Ha Long Bay

 • Giải thích: Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới. Người học không dùng mạo từ trước “Ha Long Bay” vì đây là địa danh vịnh. 

5. Which one is the largest cave in the world?

 • Đáp án: Son Doong Cave

 • Giải thích: Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Người học không dùng mạo từ trước “Son Doong Cave” vì đây là địa danh hang động. 

6. Which one is a tourist attraction in New York?

 • Đáp án: the Statue of Liberty

 • Giải thích: Tượng Nữ thần Tự do là một điểm du lịch tại New York. Thông thường, “the statue of liberty” có thể được hiểu là một bức tượng bất kỳ thể hiện sự tự do. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đây là danh từ riêng chỉ một địa danh cụ thể. Vì vậy, người học dùng mạo từ “the” trước “the Statue of Liberty”.

2b. Choose one item above and say what you know about it as a tourist attraction.

Gợi ý:

The Statue of Liberty is located in New York Harbor. As a symbol of freedom, the statue has become a popular tourist attraction, particularly in peak seasons. Its historical significance and stunning architecture make it a must-visit destination. Booking a guided tour in advance allows visitors to learn more about the rich history of the statue. Besides, visitors can also go on a boat trip along the Hudson River at a reasonable price. Overall, an excursion to the Statue of Liberty offers a pleasing experience for all tourists.

(Dịch nghĩa:

Tượng Nữ thần Tự do tọa lạc tại Cảng New York. Là một biểu tượng của sự tự do, bức tượng đã trở thành một điểm thu hút du khách phổ biến, đặc biệt vào những mùa cao điểm. Ý nghĩa lịch sử và kiến trúc tuyệt đẹp khiến nó trở thành một điểm đến không thể bỏ qua. Việc đặt trước một chuyến tham quan có hướng dẫn viên cho phép du khách tìm hiểu thêm về lịch sử phong phú của bức tượng. Du khách cũng có thể đi thuyền dọc theo Sông Hudson với một mức giá hợp lý. Nhìn chung, một chuyến đi đến Tượng Nữ thần Tự do mang lại một trải nghiệm đáng hài lòng cho tất cả du khách.)

3a. Write answers to the questions, using a, an, the or zero article in each answer. Give three true answers, but two untrue ones.

1. What colour and type of bicycle would you like to have?

 • Gợi ý: I would like to have a red mountain bicycle. (True)

 • Dịch nghĩa: Tôi muốn có một chiếc xe đạp leo núi màu đỏ. (Thật)

 • Giải thích: Người học dùng mạo từ “a” trước “red mountain bicycle” vì đây là một câu mô tả tính chất của một sự vật.

2. Which holiday destination do you prefer: city, mountains, seaside?

 • Gợi ý: I prefer a holiday in cities, especially in Paris – the City of Light. (True)

 • Dịch nghĩa: Tôi thích một kỳ nghỉ ở các thành phố hơn, đặc biệt ở Paris – Thành phố Ánh sáng. (Thật)

 • Giải thích: Thông thường, “city of light” có thể được hiểu là một thành phố ánh sáng bất kỳ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, “City of Light” chỉ một địa danh cụ thể là “Paris”. Vì vậy, người học dùng mạo từ “the” trước “City of Light”. Người học không dùng mạo từ trước “Paris” vì đây là địa danh thành phố.

3. Where would you like to go on holiday next?

 • Gợi ý: I would like to visit Da Lat City. (True)

 • Dịch nghĩa: Tôi muốn ghé thăm Thành phố Đà Lạt. (Thật)

 • Giải thích: Người học không dùng mạo từ trước “Da Lat City” vì đây là địa danh thành phố.

4. What’s your favourite time of the year?

 • Gợi ý: My favorite time of the year is summer. (Untrue)

 • Dịch nghĩa: Khoảng thời gian yêu thích của tôi trong năm là mùa hè. (Không thật)

 • Giải thích: Người học không dùng mạo từ trước “summer” vì đây là danh từ chỉ mùa (một khoảng thời gian trong năm).

5. Have you ever travelled anywhere by plane? Please explain.

 • Gợi ý: Yes, I have travelled by plane twice. I flew to the USA to visit my relatives. (Untrue)

 • Dịch nghĩa: Tôi từng đi máy bay hai lần. I bay đến Hoa Kỳ để thăm người thân. (Không thật)

 • Giải thích: Người học dùng mạo từ “the” trước “USA” vì đây là tên một quốc gia gồm nhiều tiểu bang (có chứa từ “States” trong tên).

3b. Tell your answers to a partner and ask him/her to guess which answers are not true.

Gợi ý:

A: What colour and type of bicycle would you like to have?

B: I would like to have a red mountain bicycle.

A: I guess it’s a true answer because you’re a sporty person and you love warm colours.

B: You’re right. 

A: Have you ever travelled anywhere by plane? 

B: Yes, I have travelled by plane twice. I flew to the USA to visit my relatives.

A: I don’t think so. You have never shared a photo about any trips there.

B: Wow, it’s a sensible guess.

(Dịch nghĩa:

A: Bạn muốn có xe đạp loại nào và màu gì?

B: Tôi muốn có một chiếc xe đạp leo núi màu đỏ.

A: Tôi đoán rằng đó là một câu trả lời thật bởi vì bạn là một người yêu thể thao và thích các màu ấm.

B: Bạn đoán đúng rồi.

A: Bạn đã từng đi đâu bằng máy bay chưa?

B: Có, tôi từng đi máy bay hai lần. Tôi bay đến Hoa Kỳ để thăm người thân.

A: Tôi không nghĩ vậy. Bạn chưa bao giờ chia sẻ bức ảnh nào về các chuyến đi ở đó.

B: Ồ, đó là một dự đoán hợp lý đấy.)

4. Make full sentences from the words/phrases, adding articles as needed. Then mark them as true (T) or false (F).

1. original name/of/Ha Noi/Phu Xuan

 • Đáp án: The original name of Ha Noi was Phu Xuan. (F)

 • Giải thích: Người học dùng “the” trước “original name” vì câu này đề cập đến tên gọi trước đây của một địa điểm cụ thể là Hà Nội; không dùng mạo từ trước “Ha Noi” và “Phu Xuan” vì đây là địa danh thành phố. Câu trên nghĩa là “Tên gọi trước đây của Hà Nội là Phú Xuân”. Câu này sai vì tên gọi trước đây của Hà Nội là Thăng Long, còn Phú Xuân là một địa danh ở Huế.

2. most famous/Egyptian pyramids/found/at Giza/in/Cairo

 • Đáp án: The most famous Egyptian pyramids are found at Giza in Cairo. (T)

 • Giải thích: Người học dùng mạo từ “the” trước “most famous Egyptian pyramids” vì đây là cấu trúc so sánh nhất; không dùng mạo từ trước “Giza” và “Cairo” vì đây là địa danh thành phố. Câu trên nghĩa là “Những kim tử tháp Ai Cập nổi tiếng nhất được tìm thấy tại Giza ở Cairo”. Đây là một thông tin đúng.

3. there/city/called/Kiev/in/America

 • Đáp án: There is a city called Kiev in America. (F)

 • Giải thích: Người học dùng mạo từ “a” trước “city” vì từ này không chỉ thành phố cụ thể nào và được đề cập lần đầu tiên; không dùng mạo từ trước “Kiev” và “America” vì đây là địa danh thành phố và quốc gia. Câu trên nghĩa là “Có một thành phố gọi là Kiev ở Hoa Kỳ”. Câu này sai vì Kiev là một thành phố ở Ukraine.

4. My Son/set of ruins/from/ancient Cham Empire/UNESCO World Heritage Site

 • Đáp án: My Son, a set of ruins from the ancient Cham Empire, is a UNESCO World Heritage Site. (T)

 • Giải thích: Người học không dùng mạo từ trước “My Son” vì đây là một địa danh; dùng mạo từ “a” trước “set of ruins” và “UNESCO World Heritage Site” vì hai cụm này được dùng để mô tả Mỹ Sơn; dùng mạo từ “the” trước “ancient Cham Empire” vì đây là tên một vương quốc gồm nhiều khu vực khác nhau (có chứa từ “Empire” trong tên). Câu trên nghĩa là “Mỹ Sơn, một tập hợp các di tích từ Vương quốc Chăm cổ đại, là Di sản Thế giớ được công nhận bởi UNESCO”. Đây là một thông tin đúng.

5. English/first language/in/many countries/outside/United Kingdom

 • Đáp án: English is the first language in many countries outside the United Kingdom. (T)

 • Giải thích: Người học không dùng mạo từ trước “English” vì đây là tên một ngôn ngữ/quốc tịch; dùng mạo từ “the” trước “first language” vì đây là cấu trúc so sánh nhất; dùng mạo từ “the” trước “United Kingdom” vì đây là tên một đây là tên của một Vương Quốc được hình thành từ nhiều nước (có chứa từ “Kingdom” trong tên). Câu trên nghĩa là “Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất ở nhiều đất nước ngoài Vương quốc Anh”. Đây là một thông tin đúng.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Communication.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 8: A closer look 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Lê Như Quỳnh

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity