Cải thiện tiêu chí chấm điểm Vocabulary range trong PTE Writing Essay

Trong đó, tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range là một tiêu chí quan trọng và cần có chiến thuật cụ thể để quá trình học tập thêm hiệu quả.
Đào Minh Châu
26/01/2024
cai thien tieu chi cham diem vocabulary range trong pte writing essay

Bài thi PTE đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam, trong đó kỹ năng Writing khiến nhiều bạn học sinh gặp khó khăn trong quá trình luyện tập. Dạng bài Writing Essay là một dạng câu hỏi trong kỹ năng trên, được chấm theo nhiều tiêu chí với bảng điểm cụ thể. Trong đó, tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range là một tiêu chí quan trọng và cần có chiến thuật cụ thể để quá trình học tập thêm hiệu quả. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức cụ thể về tiêu chí Vocabulary Range trong dạng câu hỏi Writing Essay của bài thi PTE kèm với bài mẫu cụ thể.

Key takeaways

 • Dạng câu hỏi Writing Essay là phần thi thứ 2 của kỹ năng Writing trong bài thi PTE.

 • Dạng câu hỏi Writing Essay yêu cầu thí sinh phải viết một bài nghị luận tối thiểu 200 chữ về một chủ đề được cho sẵn trong khoảng thời gian 20 phút.

 • Tiêu chí Vocabulary Range sẽ chiếm 2 điểm trên tổng số 15 điểm của bài luận.

 • Tiêu chí Vocabulary Range trong bài luận của thí sinh sẽ được chấm theo 3 mức: 0 điểm, 1 điểm, 2 điểm dựa trên những tiêu chí cụ thể.

 • Tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range đánh giá vốn từ vựng đa dạng và mức độ hiểu biết về cách sử dụng các từ vựng, cụm từ vựng của thí sinh.

 • Máy tính sẽ đánh giá tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range theo quy mô một câu văn, vì vậy thí sinh nên tăng cường sử dụng collocation trong bài luận.

 • Thí sinh nên lưu ý đến các từ vựng đa nghĩa để có thể xác định và sử dụng chính xác từ vựng đó.

 • Thí sinh nên học từ đồng nghĩa nâng cao của các từ vựng cơ bản. Tuy nhiên nên chú ý đến các lớp nghĩa đa dạng của từ vựng để tìm được từ đồng nghĩa chính xác.

Giới thiệu tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range trong PTE Writing Essay

Giới thiệu về dạng câu hỏi Writing Essay ở trong bài thi PTE

Bài thi PTE (Pearson Test of English) là một bài thi tiêu chuẩn kiểm tra trình độ tiếng Anh của thí sinh. Đây là một bài thi trực tuyến, diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ được nhận chứng chỉ về kết quả của bài thi. Chứng chỉ này sẽ có thời hạn trong vòng 2 năm. Bài thi sẽ có 4 phần và đánh giá đầy đủ 4 kỹ năng của người thi: nghe, đọc, nói, viết.

Bài thi PTE Writing gồm 2 dạng câu hỏi: Summarize Written Text và Writing Essay. Dạng câu hỏi Writing Essay là dạng câu hỏi thứ 2 của phần thi Writing trong bài thi PTE.

Đối với dạng câu hỏi Writing Essay, thí sinh sẽ phải viết một bài nghị luận ngắn (tối thiểu 200 chữ - tối đa 300 chữ) về một chủ đề được cho sẵn. Phần thi này diễn ra trong vòng 20 phút. Một đề bài mẫu sẽ có hình thức như ảnh dưới đây.

Đề thi PTE Writing Essay

Giới thiệu về tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range

Bài luận của thí sinh sẽ được chấm điểm dựa trên 7 tiêu chí. Trong đó, có một tiêu chí chấm điểm là Vocabulary Range (vốn từ vựng). Tiêu chí này sẽ đánh giả vốn từ vựng hiện có của thí sinh. Thí sinh cần đảm bảo sử dụng từ vựng chính xác, phù hợp với ngữ cảnh để có thể diễn tả trọn vẹn luận điểm của bản thân. Ngoài ra, thí sinh cũng cần đảm bảo sử dựng đa dạng, linh hoạt các từ vựng như từ đồng nghĩa, collocation. Tiêu chí này chiếm 2 điểm trong tổng điểm tối đa của bài luận (15 điểm). Cụ thể, dưới đây là mô tả chi tiết cho tiêu chí Vocabulary ở dạng bài viết essay:

 • 2 điểm: Bài luận thể hiện thí sinh có vốn từ vựng phong phú và có hiểu biết chắc chắn, chính xác về ý nghĩa và hoàn cảnh sử dụng các từ vựng đó. Ngoài ra, thí sinh cũng sử dụng được collocation một cách phù hợp.

 • 1 điểm: Bài luận thể hiện thí sinh có lượng kiến thức vừa đủ về từ vựng, tuy nhiên vẫn có trường hợp sử dụng sai hoặc chưa hoàn toàn diễn tả được hết những ý tưởng của bản thân với vốn từ vựng hiện có.

 • 0 điểm: Bài luận thể hiện thí sinh chỉ sử dụng được ngôn ngữ cơ bản và vẫn tồn tại nhiều sai sót.

Xem chi tiết: 7 tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay.

Chiến thuật cải thiện điểm ở tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range

Cải thiện tiêu chí Vocabulary Range

Để có thể cải thiện được điểm số ở tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range, thí sinh trước hết nên nắm chắc nguyên tắc chấm điểm kỹ năng này. Máy tính sẽ đánh giá theo quy mô câu văn. Điều đó có nghĩa là, thay vì đánh giá dựa trên từng từ riêng lẻ, máy tính sẽ xem xét đến tất cả các từ vựng, collocation tạo nên một câu hoàn chỉnh để xác định được mức độ phù hợp của thí sinh. Sau khi nắm rõ lý thuyết chấm điểm như trên, có 3 chiến thuật cải thiện điểm ở tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range sau đây:

1. Tập trung học đa lớp nghĩa của từ vựng và các collocation

Trong tiếng Anh, có nhiều từ vựng đa nghĩa. Ví dụ, “conduct” là một động từ có 2 ý nghĩa hoàn toàn khác nhau: thực hiện và cư xử. Vì vậy, thí sinh không chỉ nên tập trung vào một lớp nghĩa duy nhất của từ vựng mà nên tập trung vào nhiều lớp nghĩa khác nhau, kết hợp cùng với ngữ cảnh để sử dụng chính xác nhất. 

Collocation được biết đến là sự kết hợp của nhiều từ vựng để tạo thành các cụm từ mang ý nghĩa, văn phong phù hợp với người bản xứ. Dựa trên đặc điểm của cách chấm điểm, thí sinh nên tập trung học thêm cả các collocation thay vì học các từ vựng. Ví dụ như khi học từ “conduct”, thí sinh nên học thêm cả các collocation của từ vựng trên như là “conduct a survey”. Thí sinh nên học các collocation đa năng, có thể sử dụng được trong nhiều chủ đề khác nhau (Ví dụ như “do one’s best” - làm hết sức hay “make a decision” - đưa ra một quyết định). Sau đó, thí sinh nên bắt đầu học các cụm collocation theo từng chủ đề (chủ đề môi trường, kinh doanh, giáo dục,…). Ngoài ra, thí sinh nên sắp xếp các collocation thành một nhóm dựa trên từ gốc của cụm từ đó (Ví dụ như “do one’s best”, “do business”, “do some work” thành một nhóm). 

2. Học từ đồng nghĩa

Trong một bài nghị luận, thí sinh cần liên tục nhắc đến sự xuất hiện của đối tượng cần được nghị luận trong bài. Vì vậy, để tránh trường hợp lặp từ, thí sinh nên học các từ đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, thí sinh nên lưu ý học từ vựng một cách bài bản, có phương pháp cụ thể để tránh gây ra hiểu lầm trong quá trình sử dụng. Ví dụ, khi muốn biểu đạt ý nghĩa là “một món ăn ngon” thì thay vì nói là “this dish is good” hãy nói là “this dish is delicious”.

Ngoài ra, trong tiếng Anh, có nhiều từ vựng đa nghĩa, vì vậy thí sinh nên tìm từ đồng nghĩa với từng lớp nghĩa khác nhau của từ vựng. Ví dụ, nếu trong trường hợp từ “conduct” mang ý nghĩa là thực hiện, từ đồng nghĩa có thể sử dụng là “run”, “carry out”. Trong trường hợp còn lại thì từ đồng nghĩa có thể sử dụng là “behave”. Vì vậy, thí sinh không chỉ nên tập trung vào một lớp nghĩa duy nhất của từ vựng mà nên tập trung vào nhiều lớp nghĩa khác nhau, kết hợp cùng với ngữ cảnh để tìm kiếm được từ đồng nghĩa phù hợp, chính xác nhất. 

Tìm hiểu thêm: Từ đồng nghĩa (synonyms) là gì? – Phân loại và cách phân biệt.

3. Tránh việc lặp từ

Đối với một bài luận, thí sinh nên tránh việc lặp từ vựng nhất có thể. Mặc dù từ vựng được lặp lại là một từ vựng nâng cao, tuy nhiên việc xuất hiện nhiều lần của một từ vựng cụ thể sẽ dẫn đến đánh giá rằng “vốn từ vựng của thí sinh không được đa dạng”. Vì vậy, thí sinh cần đảm bảo một từ vựng không nên xuất hiện quá 3 lần trong bài viết của mình.

Đối với các từ vựng là đối tượng chính - đối tượng được phân tích của đề bài (ví dụ như: financial support), thí sinh nên sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để trách việc lặp từ. Đầu tiên, thí sinh có thể sử dụng từ đồng nghĩa, cụ thể như “financial” có thể được thay thế bằng từ “monetary”, “support” có thể được thay thế bằng từ “funding, aid, assistance”.

Ngoài ra, thí sinh có thể thay đổi cách diễn đạt, cụ thể như thay vì nói rằng “the financial support from the government” (sự hỗ trợ về tài chính từ chính phủ), thí sinh có thể thay thế bằng “government fund money” (chính phủ hỗ trợ tiền bạc/ tài chính). Tuy nhiên, cách thay thế này không thể sử dụng cho tất cả các trường hợp và đòi hỏi thí sinh sẽ phải có tư duy logic tốt để xây dựng cách diễn đạt sáng ý, phù hợp cho bài luận.

Bài mẫu vận dụng

Đề bài

You will have 20 minutes to plan, write and revise an essay about the topic below. Your response will be judged on how well you develop a position, organize your ideas, present supporting details, and control the elements of standard written English. You should write 200-300 words.

Which should require more financial support from the government? Health or education? To what extent do you agree or not? Use your experience.

Bài viết mẫu

There has been a divergence of opinion revolving around whether health or education should receive a higher monetary allocation from the administration. The answer to this query is multifaceted, with my perspective leaning towards a balanced distribution to both sectors.

Health and education are the twin pillars supporting the development and prosperity of a nation. A robust healthcare system ensures the well-being of citizens, reducing the burden of diseases and enhancing overall productivity. In times of illness, accessible and well-funded health services play a crucial role in people’s overall well-being. Regular medical check-ups, timely interventions, and quality healthcare services ensured a healthier and more productive life.

Simultaneously, educational journeys shaped people’s worldviews and professional trajectories. Well-funded educational institutions equip individuals with essential skills and knowledge, preparing them for the challenges of the modern workforce. A robust education system promotes social mobility, empowering individuals to break free from the shackles of poverty. While both health and education are paramount, striking a balance is imperative. A nation with a healthy populace but lacking in education may struggle with innovation and progress. Conversely, a highly educated population without access to adequate healthcare might face productivity challenges.

In conclusion, the government should allocate financial funding to health and education judiciously. Both are indispensable for the holistic development of a nation. My experience underscores the symbiotic relationship between health and education, advocating for a comprehensive approach to government funding that ensures the well-being and intellectual empowerment of its citizens.

Tổng kết

Bài viết đã tổng kết các thông tin cần biết về dạng câu hỏi Writing Essay trong bài thi PTE và tiêu chí chấm điểm Vocabulary Range, kèm với ví dụ mẫu. Tác giả hy vọng đã giúp người đọc có thêm kiến thức về tiêu chí này và áp dụng những chiến thuật cải thiện điểm ở trên trong quá trình học tập và làm bài của bản thân. 

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bài viết cùng chủ đề:

Bạn cần chứng chỉ PTE để xin visa du học, tạm trú, hay định cư và lao động tại nước ngoài? Bạn muốn học cấp tốc hoặc online phù hợp với lịch trình bận rộn của mình, chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi PTE ngay hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833