A drop in the ocean - Định nghĩa và cách dùng chi tiết

Tiếng Việt có thành ngữ “hạt cát trong sa mạc” và “như muối bỏ bể” được dùng rất thường xuyên trong cả văn chương và giao tiếp hằng ngày, khi người Việt muốn mô tả cái gì đó “chẳng thấm vào đâu”. Tiếng Anh cũng có cách diễn đạt tương tự, đó là “a drop in the ocean”.
ZIM Academy
16/03/2023
a drop in the ocean dinh nghia va cach dung chi tiet

“A drop in the ocean” là gì?

/ə drɑːp ɪn ðə ˈəʊʃn/

Quá nhỏ, chẳng thấm vào đâu, chỉ là giọt nước giữa đại dương, hạt cát trong sa mạc.

Theo Từ điển Cambridge, “a drop in the ocean” được định nghĩa là “a very small amount compared to the amount needed”.

Phân biệt “a drop in the ocean” và “the smallest part of something”

  • "A drop in the ocean" là một thành ngữ được sử dụng để mô tả một số lượng nhỏ hoặc không đáng kể so với một tổng thể lớn hơn nhiều. Cụm từ này cho thấy số lượng đó quá nhỏ để tạo ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào cho tổng thể đó. Ví dụ, nếu một công ty nợ hàng triệu đô la và ai đó quyên góp $ 100 để giúp đỡ, họ có thể nói rằng khoản quyên góp của họ chỉ là "a drop in the ocean" so với tổng số tiền đang nợ.

  • Trong khi đó, "the smallest part of something" đơn giản chỉ đề cập đến phần nhỏ nhất hoặc ít quan trọng nhất của một tổng thể, mà không cần ám chỉ bất kỳ sự so sánh hoặc không đáng kể nào. 

Tóm lại, "a drop in the ocean" ám chỉ một số lượng nhỏ và không đáng kể so với tổng thể lớn hơn nhiều, trong khi "the smallest part of something" đơn giản chỉ ám chỉ đến phần nhỏ nhất mà không có bất kỳ so sánh hoặc ý nghĩa không đáng kể nào.

Ví dụ phân biệt “a drop in the ocean” và “the smallest”

Donating thousands of dollars to charity is just a drop in the ocean compared to the amount needed.

Quyên góp hàng nghìn đô la cho tổ chức từ thiện chẳng thấm vào đâu so với số tiền cần thiết.

Ở tình huống này, “a drop in the ocean” được dùng để nhấn mạnh ý nghĩa ít ỏi của việc quyên góp số tiền ngàn đô cho từ thiện vì số tiền cần thiết còn lớn hơn rất nhiều.

Although her donation was the smallest part of the funds given to the charity, it still made a difference for poor children.

Mặc dù khoản quyên góp của cô ấy là phần nhỏ nhất trong số tiền được trao cho tổ chức từ thiện, nhưng nó vẫn tạo ra sự khác biệt cho trẻ em nghèo.

Ở tình huống này, “the smallest part” được dùng để cho thấy rằng dù khoản quyên góp của nhân vật trong câu ít, nhưng nó vẫn có giá trị, không có ngụ ý rằng khoản tiền đó không đáng kể và vô giá trị.

“A drop in the ocean” trong ngữ cảnh thực tế

Tình huống 1

Miriam: Nero, do you really think our donations will make a difference to the charity organization?

Nero: Of course, every little bit helps, Miriam.

Miriam: But I feel like my contribution was just a drop in the ocean.

Nero: I know it might seem small, but if everyone donates just a little bit, it can add up to make a significant impact.

Miriam: You're right. I guess every little bit counts.

Nero: Exactly.

Miriam: Nero, ông có thực sự nghĩ rằng những đóng góp của mình sẽ tạo ra sự khác biệt cho tổ chức từ thiện không?

Nero: Tất nhiên, cái gì chả có ích hả Miriam?

Miriam: Nhưng tôi cảm thấy như đóng góp của tôi chả thấm vào đâu cả ý.

Nero: Tôi biết nó có vẻ nhỏ, nhưng nếu mọi người quyên góp dù chỉ một chút, thì đóng đấy có thể cộng lại với nhau và tạo ra một ảnh hưởng lớn mà.

Miriam: Ông cũng đúng đấy. Chắc là cái gì cũng có giá trị nhỉ.

Nero: Chuẩn luôn.

Tình huống 2

Jingu: Hey Hitori, what do you think of our class project?

Hitori: Honestly, I think my contribution was just a drop in the ocean. You did most of the work.

Jingu: What are you talking about? Your ideas were great and helped us get the project done on time.

Hitori: Thanks, but I still feel like I could have done more.

Jingu: Don't worry about it, every contribution counts. Don't beat yourself up too bad!

Jingu: Này Hitori, cô nghĩ gì về dự án của lớp mình?

Hitori: Thành thật mà nói, tôi nghĩ đóng góp của mình chả thấm vào đâu cả. Ông làm gần hết mọi thứ mà?

Jingu: Cô nói gì đấy? Ý tưởng của bạn tuyệt vời luôn và đã giúp mình hoàn thành dự án đúng hạn mà?

Hitori: Cám ơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn thế ý.

Jingu: Đừng lo, mọi đóng góp đều có giá trị mà. Đừng tự đánh mình tệ quá bà ơi!

Bài tập ứng dụng

Xác định tình huống phù hợp để sử dụng thành ngữ “a drop in the ocean” để miêu tả tính chất.

Josh tries to pick up some pieces of trash to reduce pollution.

Yes

No

After five days of studying, Sean has only memorized a few pages of the book.

Yes

No

Jameson could only spare some money for the beggar, but the beggar already thanked him for that.

Yes

No

Many people tried to give a few dollars to help the company pay its million-dollar debt.

Yes

No

Leslie bought just enough money for the ice cream.

Yes

No

Với mỗi tình huống có thể sử dụng “a drop in the ocean”, mở rộng tình huống đó bằng 2-3 câu, trong đó có sử dụng thành ngữ “a drop in the ocean”. 

Đáp án gợi ý

TH1: Yes
Even if Joshi is trying, simply picking up a few pieces of trash is a drop in the ocean compared to the amount of work worldwide needed to combat pollution.

TH2: Yes
If someone spent a few days only to finish memorising a few pages of a book, then what they’ve memorised is a drop in the ocean compared to the work that is required of them.

TH3: No vì trong trường hợp này, dù Jameson cho ít tiền, nhưng nó vẫn đáng kể.

TH4: Yes
Even if people try to give some money to the company, that amount is still just a drop in the ocean compared to the debt that needs to be paid.

TH5: No vì trong trường hợp này Leslie vừa đủ tiền.

Kết luận

Qua bài viết, tác giả hi vọng người đọc có thể nắm được cấu trúc và sử dụng thành thạo thành ngữ A drop in the ocean. Người đọc có thể áp dụng thành ngữ A drop in the ocean và ý tưởng từ các ví dụ, bài tập trong bài để hoàn thiện câu trả lời cho mọi chủ đề.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833