Giải đề IELTS Reading Actual Test Vol 6 Test 6: Ancient People in Sahara

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 6, Test 6, Reading Passage 2: Ancient People in Sahara. Sách IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 6 là một công cụ hữu ích để rèn kỹ năng đọc hiểu và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS Reading. Với bộ sách này, người học có cơ hội được cọ xát với các bài đọc có độ khó câu hỏi tương ứng với bài thi IELTS Reading thực tiễn.
giai de ielts reading actual test vol 6 test 6 ancient people in sahara

Đáp án

Question

Đáp án

15

NOT GIVEN

16

FALSE

17

TRUE

18

FALSE

19

a detailed map

20

the teeth/teeth of skeletons

21

9000 years old

22

injuries

23

strenuous

24

protein

25

hunting

26

cows

27

transitional

Đáp án IELTS Recent Actual Tests Vol 6 & giải chi tiết Test 1-6 (Reading & Listening)

Giải thích đáp án đề IELTS Reading Actual Test Vol 6, Test 3, Passage 2: Ancient People in Sahara

Questions 15-18

Question 15

Đáp án: NOT GIVEN.

Giải thích:

Bài đọc Ancient People in Sahara không nhắc đến nội dung có bất kỳ hình ảnh khắc trên đá nào được tìm thấy ở Sahara xanh. Đoạn B có nhắc đến thông tin nhiếp ảnh gia Mike Hettwer chụp những bức hình (“take photos”) cồn cát (“the amazing scenes and walked to several dunes”) ở sa mạc Tenere, không liên quan đến những hình ảnh khắc trên đá trong nhận định. Vậy, đáp án là NOT GIVEN.

Question 16

Đáp án: FALSE.

Vị trí thông tin: Tenere, one of the most barren areas on the Earth, … is a ‘desert within a desert’.

Giải thích:

Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung rằng Tenere là một trong những khu vực cằn cỗi nhất trên Trái đất (“barren areas”, “infertile domain” trái ngược với “a fertile area”). Vậy, đáp án là FALSE.

Question 17

Đáp án: TRUE.

Vị trí thông tin: When reaching the first slope of the dune, … to the dinosaurs. They are human bones.’

Giải thích:

Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung rằng Khi đến được con dốc đầu tiên của cồn cát, Hettwer đã bị sốc vì trên cồn cát rải rác rất nhiều xương và Hettwer vô cùng ngạc nhiên rằng bộ xương không thuộc về khủng long (thông tin về việc Hettwer sốc và ngạc nhiên “was shocked”, “to my great surprise” khớp với thông tin tìm thấy xương một cách ngẫu nhiên “by chance”). Xương mà Hettwer tìm thấy được ông cho rằng là của người (“human remains” khớp với “human bones”). Vậy, đáp án là TRUE.

Question 18

Đáp án: FALSE.

Vị trí thông tin: After spending 30 years in researching … Sereno before this exploration.

Giải thích:

Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung rằng Garcea không quen Sereno (“did not know Sereno” trái ngược với “have cooperated”) trước chuyến nghiên cứu (“before this exploration” khớp với “…before studying ancient Sahara people”) về lịch sử sông Nile ở Sudan và những ngọn núi ở sa mạc Libya và cuộc sống của người cổ đại ở Sahara. Vậy, đáp án là FALSE.

Questions 19-21

Question 19

Đáp án: a detailed map.

Vị trí thông tin: In the following three weeks, Sereno and Garcea … for the above mentioned two civilisations.

Phân tích câu hỏi:

 • Nội dung: Câu hỏi yêu cầu người học trả lời thứ mà Sereno và Garcea đã tạo ra trong những tuần đầu tiên trước khi đào đất.

 • Từ khóa câu hỏi: What,  Sereno and Garcea, produce, initial weeks, before, digging.

Giải thích: Bài đọc thể hiện nội dung Sereno và Garcea đã phác thảo (“sketched” khớp với “produce”) một bản đồ chi tiết (“a detailed map) về đích đến trong vòng ba tuần rồi sau đó mới khai quật mộ (“In the following three weeks”, “After that” khớp với “in the initial weeks before digging work”). Vậy, đáp án là a detailed map.

Question 20

Đáp án: the teeth/teeth of skeletons.

Vị trí thông tin: Sereno went back with some essential bones and artifacts, … to a researching laboratory for radiocarbon dating.

Phân tích câu hỏi:

 • Nội dung: Câu hỏi yêu cầu người học trả lời thứ mà Sereno gửi đến trung tâm nghiên cứu.

 • Từ khóa câu hỏi: What, Sereno, send, research center.

Giải thích: Bài đọc thể hiện nội dung Sereno cẩn thận nhổ răng từ các bộ xương (“the teeth of skeletons”) và gửi (“sent”) chúng đến phòng thí nghiệm nghiên cứu (“a researching laboratory” khớp với “the research center”). Vậy, đáp án là “the teeth/teeth of skeletons”.

Question 21

Đáp án: 9000 years old.

Vị trí thông tin: The results indicated that while the smaller ‘sleeping’ bones …, just in the heyday of Kiffian era.

Phân tích câu hỏi:

 • Nội dung: Câu hỏi yêu cầu người học trả lời số tuổi của những bộ xương lớn hơn được bó chặt.

 • Từ khóa câu hỏi: How old, bigger tightly bundled burials, identified, estimated.

Giải thích: Bài đọc thể hiện nội dung những bộ xương lớn hơn được gắn kết chặt chẽ (“the bigger compactly tied artifacts” khớp với “the bigger tightly bundled burials”) có niên đại khoảng 9.000 năm tuổi. Vậy, đáp án là “9000 years old”.

Questions 22-27

Question 22

Đáp án: injuries.

Vị trí thông tin: Judged from the bones, the Kiffian …. ‘No injuries in heads … fight too much,’ he said.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ.

 • Nội dung: thứ không thể tìm thấy ở vùng đầu và cẳng tay.

 • Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung Đánh giá bộ xương cốt, Kiffian có thể là một dân tộc hòa bình và chăm chỉ (“a people of peace and hardworking” khớp với “peaceful and industrious”) do không có vết thương (“injuries”) ở đầu hoặc cẳng tay (“heads and forearms”). Vậy, đáp án là “injuries”.

Question 23

Đáp án: strenuous.

Vị trí thông tin: He pointed at a long narrow femur … a strenuous lifestyle and ate much protein.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: tính từ.

 • Nội dung: đặc điểm về cách sống của Kiffian.

 • Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung cơ bắp ở chân của người Kiffian rất lớn, điều đó có nghĩa là họ đã sống vất vả (“lived a strenuous lifestyle”) và ăn nhiều đạm. Vậy, đáp án là “strenuous”.

Question 24

Đáp án: protein.

Vị trí thông tin: He pointed at a long narrow femur … a strenuous lifestyle and ate much protein.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ.

 • Nội dung: thực phẩm/ chất mà người Kiffian tiêu thụ nhiều.

 • Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung cơ bắp ở chân của người Kiffian rất lớn (“huge leg muscles”), điều đó có nghĩa là họ đã sống vất vả ăn nhiều (“ate much” khớp với “their diet had plenty”) đạm. Vậy, đáp án là “protein”.

Question 25

Đáp án: hunting.

Vị trí thông tin: Stojanowski concluded that … favored herding rather than hunting.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ.

 • Nội dung: người Tenerian thích chăn thả hơn việc gi?

 • Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung Stojanowski đã kết luận rằng người Tenerian là những người chăn nuôi (“herders”) và khí hậu khô hạn của Sahara 6.000 năm trước cũng thích hợp cho việc chăn nuôi hơn là săn bắn (“favored herding rather than hunting” khớp với “ preferred herding to hunting”). Vậy, đáp án là “hunting”.

Question 26

Đáp án: cows.

Vị trí thông tin: But Sereno proposed some confusing points: …, only three cow skeletons … or sheep found.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ.

 • Nội dung: tên một loài động vật.

 • Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung Mặc dù có hàng nghìn bộ xương động vật được khai quật ở Gobero nhưng chỉ có ba bộ xương bò được tìm thấy (“only three cow skeletons were found” khớp với “only the bones of individual animals….were found”) và không có bộ xương dê hay cừu nào được tìm thấy. Vậy, đáp án là “cows”.

Question 27

Đáp án: transitional.

Vị trí thông tin: Sereno suggested, ‘Perhaps … were a transitional group … and not adopted herding completely’.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: tính từ.

 • Nội dung: tính chất của nhóm người Tenerian ở Gobero.

 • Bài đọc Ancient People in Sahara thể hiện nội dung Sereno gợi ý (“suggested” khớp với “supposed”), 'Có lẽ người Tenerian ở Gobero (“Tenerian in Gobero”) là một nhóm chuyển tiếp (“a transitional group”) vẫn chủ yếu dựa vào săn bắn và đánh cá chứ không hoàn toàn áp dụng chăn nuôi'. Vậy, đáp án là “transitional”.

Xem tiếp: Giải đề IELTS Reading Actual Test Vol 6 Test 6, Passage 3: Texting the Television

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp đáp án và giải thích chi tiết đáp án cho đề IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 6, Test 6, Reading Passage 2: Ancient People in Sahara. Thông qua nội dung trên, tác giả hy vọng người học có thể hiểu rõ hơn về từng đáp án của các câu hỏi trong bài, từ đó xây dựng bộ kỹ năng phân tích và suy luận đáp án một cách logic và chính xác.


Khóa học luyện thi IELTS 7.5 của ZIM Academy tập trung luyện tập chuyên sâu các phương pháp làm bài, nâng cao tính logic và mạch lạc trong cấu trúc bài làm IELTS Writing và Speaking của học viên. Tại khóa học, học viên được sử dụng hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá, với sự hướng dẫn của giảng viên trình độ tối thiểu IELTS 7.5 - 8.5.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833