IELTS Listening Basic

listening-for-gist-cach-nghe-hieu-thong-tin-tong-quan-va-ung-dung-trong-ielts-listening

Listening for gist: cách nghe hiểu thông tin tổng quan và ứng dụng trong IELTS Listening

Giới thiệu một kỹ năng nghe phổ biến trong các kỳ thi và được sử dụng nhiều trong giao tiếp thường ngày – “Listening for gist”.

0